ลงชื่อเข้าใช้หรือออกจากระบบแฮงเอาท์

เมื่อลงชื่อเข้าใช้หรือออกจากระบบแฮงเอาท์ในอุปกรณ์เครื่องหนึ่ง คุณจะไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้หรือออกจากระบบแฮงเอาท์ในอุปกรณ์อื่นโดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างเช่น การลงชื่อเข้าใช้แฮงเอาท์ในคอมพิวเตอร์ไม่ได้เป็นการลงชื่อเข้าใช้แฮงเอาท์ในโทรศัพท์โดยอัตโนมัติ

ลงชื่อเข้าใช้

  1. ไปที่ hangouts.google.com จากคอมพิวเตอร์หรือเปิดแฮงเอาท์ใน Gmail
  2. ป้อนข้อมูลบัญชี Google ของคุณ
  3. คลิกลงชื่อเข้าใช้ จากทางด้านซ้ายของ Gmail ให้คลิกลงชื่อเข้าใช้

คุณสามารถใช้แฮงเอาท์กับหลายบัญชีพร้อมกันได้โดยทำดังนี้

ออกจากระบบ hangouts.google.com

เมื่อออกจากระบบ hangouts.google.com แล้ว คุณจะออกจากบริการอื่นๆ ของ Google ไปด้วยทั้ง Gmail, Inbox และ Google+

  1. เปิด hangouts.google.com ในคอมพิวเตอร์
  2. คลิกรูปโปรไฟล์ของคุณที่ด้านขวาบน
  3. คลิกออกจากระบบ

ออกจากระบบแฮงเอาท์ใน Gmail, Inbox หรือ Google+ คลาสสิก

เมื่อออกจากระบบแฮงเอาท์ใน Gmail, Inbox หรือ Google+ คลาสสิก คุณจะไม่ออกจากระบบใน hangouts.google.com หรือบริการอื่นๆ ของ Google ไปด้วย

  1. เปิดแฮงเอาท์ใน Gmail จากคอมพิวเตอร์
  2. ไปที่ด้านบนสุดของรายการแฮงเอาท์แล้วคลิกลูกศรลง ลูกศรลง
  3. เลื่อนลงไปด้านล่างสุดและคลิกออกจากระบบแฮงเอาท์

 

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร