Google Chat đang dần thay thế Hangouts phiên bản cũ. Nếu bạn sử dụng Google Chat, hãy truy cập vào trung tâm trợ giúp của Google Chat.

Phím tắt dành cho Hangouts

Phím tắt cho cuộc trò chuyện trong Hangouts

Bạn có thể sử dụng các phím tắt khi nhắn tin trong Hangouts.

Di chuyển giữa các cửa sổ Hangout
Phím tắt Phím trên bàn phím
Di chuyển sang cửa sổ Hangout tiếp theo Ctrl + .
Di chuyển sang cửa sổ Hangout trước Ctrl + ,
Đóng cửa sổ Hangout hiện tại Esc
Vào hoặc thoát cửa sổ Hangout được cập nhật sau cùng
(chỉ dành cho Hangouts trong Gmail)
Shift + Esc
Định dạng tin nhắn
Bạn có thể dùng các phím tắt sau trước khi nhập một tin nhắn mới để thêm định dạng.
Phím tắt Windows Mac
In đậm Ctrl + b ⌘ + b
In nghiêng Ctrl + i ⌘ + i
Gạch dưới Ctrl + u ⌘ + u
Phím điều hướng tắt
Các phím tắt sau đây cho phép bạn điều hướng nhanh chóng. Các phím tắt này hoạt động với Hangouts tại hangouts.google.com và trong Gmail (nếu bạn đã bật phím tắt trong Gmail).
Phím tắt Phím trên bàn phím
Tập trung vào yếu tố đầu tiên trong danh sách cuộc trò chuyện h rồi đến c
Chuyển sang chế độ điện thoại (giống như g rồi đến p) h rồi đến p
Mở menu Cài đặt Hangouts h rồi đến m
Chuyển tới các Hangout đã lưu trữ và tập trung vào Hangout được lưu trữ đầu tiên h rồi đến a
Chuyển tới Lời mời tham gia Hangout và tập trung vào lời mời đầu tiên h rồi đến i
Chuyển tới hộp tìm kiếm Hangouts (giống như q) h rồi đến q
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
88641
false