Bližnjične tipke za pogovore Hangouts

Bližnjične tipke za pogovore Hangouts

Pri pošiljanju sporočil v pogovorih Hangouts lahko uporabljate bližnjične tipke.

Premikanje med okni pogovorov Hangout
Bližnjica Tipke na tipkovnici
Premik na naslednje okno pogovora Hangout Ctrl + .
Premik na prejšnje okno pogovora Hangout Ctrl + ,
Izhod iz trenutnega okna pogovora Hangout Esc
Premik na zadnje posodobljeno okno pogovora Hangout ali izhod iz njega
(samo za pogovore Hangouts v Gmailu)
Shift + Esc
Oblikovanje sporočil
Pred vnosom novega sporočila uporabite spodnje bližnjične tipke, s katerimi dodate oblikovanje.
Bližnjica Windows Mac
Krepko Ctrl + b ⌘ + b
Ležeče Ctrl + i ⌘ + i
Podčrtano Ctrl + u ⌘ + u
Bližnjice za premikanje
Spodnje bližnjice omogočajo, da se hitro premikate v pogovorih. Bližnjične tipke delujejo v pogovorih Hangouts na spletnem mestu hangouts.google.com in v Gmailu (če ste vklopili bližnjične tipke v Gmailu).
Bližnjica Tipke na tipkovnici
V ospredje postavi prvi element na seznamu pogovorov h in nato c
Preklopi v način telefona (deluje tudi, če pritisnete g in nato p) h in nato p
Odpre meni z nastavitvami pogovorov Hangouts h in nato m
Premik na arhivirane pogovore Hangouts in v ospredje postavi prvi arhivirani pogovor Hangout h in nato a
Premik na povabila za pogovor Hangout in v ospredje postavi prvo povabilo za pogovor Hangout h in nato i
Premik na iskalno polje pogovorov Hangouts (deluje tudi, če pritisnete q) h in nato q