Ak používate Google Chat, navštívte centrum pomoci služby Google Chat

Klávesové skratky pre službu Hangouts

Klávesové skratky pre konverzácie v službe Hangouts

Pri odosielaní a prijímaní správ v službe Hangouts môžete použiť klávesové skratky.

Prechádzanie medzi oknami hangoutov
Skratka Klávesy
Prejsť do nasledujúceho okna hangoutu Ctrl + .
Prejsť do predchádzajúceho okna hangoutu Ctrl + ,
Zavrieť aktuálne okno hangoutu Esc
Prejsť do naposledy aktualizovaného okna hangoutu (alebo ho opustiť)
(iba pre Hangouts v Gmaile)
Shift + Esc
Formátovanie správ
Ak chcete pridať formátovanie, pred napísaním novej správy použite nasledujúce klávesové skratky.
Skratka Windows Mac
Tučné Ctrl + b ⌘ + b
Kurzíva Ctrl + i ⌘ + i
Podčiarknuté Ctrl + u ⌘ + u
Navigačné skratky
Nasledujúce skratky vám umožňujú rýchlu navigáciu. Klávesové skratky fungujú v službe Hangouts na adrese hangouts.google.com a v Gmaile (ak ste zapli klávesové skratky v Gmaile).
Skratka Klávesy
Prejsť na prvú položku v zozname konverzácií h, potom c
Prejsť do režimu telefónu (zhodné so skratkou „g, potom p“) h, potom p
Otvoriť ponuku nastavení Hangouts h, potom m
Prejsť na archivované hangouty a na prvý archivovaný hangout h, potom a
Prejsť na pozvánky na hangouty a na prvú pozvánku h, potom i
Prejsť na pole vyhľadávania hangoutov (zhodné so skratkou „q“) h, potom q
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
88641
false