Клавишни комбинации за Hangouts

Клавишни комбинации за разговори в Hangouts

Можете да използвате клавишни комбинации, докато обменяте съобщения в Hangouts.

Придвижване между прозорци на разговори в Hangouts
Действие Клавиши
Придвижване към следващия прозорец на разговор Ctrl + .
Придвижване към предишния прозорец на разговор Ctrl + ,
Затваряне на текущия прозорец на разговор Esc
Влизане или излизане от последния актуализиран прозорец на разговор
(само за Hangouts в Gmail)
Shift + Esc
Форматиране на съобщенията
Използвайте следните клавишни комбинации при писане на ново съобщение, за да добавите форматиране.
Действие Windows Mac
Удебелено Ctrl + b ⌘ + b
Курсив Ctrl + i ⌘ + i
Подчертаване Ctrl + u ⌘ + u
Клавишни комбинации за навигация
Следните комбинации ви позволяват бърза навигация. Те могат да бъдат използвани за разговори на адрес hangouts.google.com и в Gmail (ако сте включили клавишните комбинации в Gmail).
Действие Клавиши
Преместване на фокуса върху първия елемент от списъка с разговори h, след това c
Преминаване в телефонен режим (същото като g, след това p) h, след това p
Отваряне на менюто с настройки на Hangouts h, след това m
Преминаване към архивираните разговори и преместване на фокуса върху първия h, след това a
Преминаване към поканите за разговори и преместване на фокуса върху първата h, след това i
Преминаване към полето за търсене в Hangouts (същото като q) h, след това q