Google Chat đang dần thay thế Hangouts phiên bản cũ. Nếu bạn sử dụng Google Chat, hãy truy cập vào trung tâm trợ giúp của Google Chat.

Xoá hoặc tắt nhật ký tin nhắn

Khi bạn xoá nhật ký tin nhắn, các tin nhắn trong đó sẽ bị xoá khỏi Gmail và Hangouts phiên bản cũ trên tất cả các thiết bị của bạn. Những người khác trong cuộc trò chuyện Hangout vẫn có thể xem nhật ký đó.

Quan trọng: Nếu bạn sử dụng Google Chat chứ không phải Hangouts phiên bản cũ, hãy xem bài viết Bật hoặc tắt nhật ký trò chuyện trong Google Chat.

Xóa nhật ký tin nhắn của bạn

Quan trọng: Nếu bạn sử dụng Google Chat chứ không phải Hangouts phiên bản cũ, hãy xem bài viết Bật hoặc tắt nhật ký trò chuyện trong Google Chat.

Xóa nhật ký tin nhắn với một người
 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Hangouts tại hangouts.google.com hoặc trong Gmail.
 2. Chọn một cuộc trò chuyện.
 3. Ở đầu cửa sổ trò chuyện, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
 4. Chọn Xóa cuộc trò chuyện.
 5. Nếu bạn chắc chắn muốn xóa cuộc trò chuyện của mình, nhấp vào Xóa.
Xóa lịch sử của một nhóm

Bạn không thể xóa lịch sử của một nhóm nhưng có thể rời khỏi cuộc trò chuyện đó. Tìm hiểu cách rời khỏi cuộc trò chuyện.

Nếu ai đó thêm lại bạn vào cuộc trò chuyện nhóm, thì bạn sẽ lại thấy lịch sử.

Ẩn cuộc trò chuyện

Bạn có thể xóa cuộc trò chuyện khỏi đầu danh sách cuộc trò chuyện mà không xóa lịch sử.

Ẩn cuộc trò chuyện
 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Hangouts tại hangouts.google.com hoặc trong Gmail.
 2. Mở một cuộc trò chuyện.
 3. Ở trên cùng bên phải của cửa sổ Hangout, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
 4. Nhấp vào Lưu trữ cuộc trò chuyện.

Nếu bạn gửi hoặc nhận tin nhắn mới, thì cuộc trò chuyện đó sẽ xuất hiện trở lại trong danh sách cuộc trò chuyện của bạn.

Tìm lại cuộc trò chuyện
 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Hangouts tại hangouts.google.com hoặc trong Gmail.
 2. Mở phần cài đặt bằng cách làm như sau:
  • Trên hangouts.google.com: Hãy nhấp vào biểu tượng Trình đơn sau đó Cài đặt.
  • Trên Gmail: Ở đầu danh sách Hangouts, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
 3. Nhấp vào Hangouts đã lưu trữ.
 4. Nhấp vào cuộc trò chuyện mà bạn muốn đưa trở lại.
 5. Ở trên cùng bên phải của cửa sổ Hangout, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
 6. Nhấp vào Hủy lưu trữ cuộc trò chuyện.

Bật hoặc tắt nhật ký Hangout

Quan trọng: Nếu bạn sử dụng Google Chat chứ không phải Hangouts phiên bản cũ, hãy xem bài viết Bật hoặc tắt nhật ký trò chuyện trong Google Chat.

Khi bạn bật hoặc tắt nhật ký trò chuyện, nhật ký cũng sẽ thay đổi đối với mọi người trong cuộc trò chuyện. Khi đó, một thông báo sẽ xuất hiện trong cửa sổ Hangout.

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Hangouts tại hangouts.google.com hoặc trong Gmail.
 2. Mở một cuộc trò chuyện.
 3. Ở trên cùng, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
 4. Chọn hoặc bỏ chọn "Lịch sử cuộc trò chuyện".
  • Đã đánh dấu: Lịch sử được bật. Bạn có thể tìm thấy tin nhắn trong Hangouts trên tất cả thiết bị của mình và trong Gmail.
  • Đã bỏ chọn: Lịch sử bị tắt. Bạn chỉ có thể tìm thấy tin nhắn trong một khoảng thời gian ngắn trên thiết bị của mình. Sau đó, các tin nhắn không được lưu và sẽ bị xóa.
 5. Nhấp vào OK.

Lưu ý:

 • Nếu bạn trò chuyện với người nào đó sử dụng ứng dụng trò chuyện khác, ứng dụng của họ có thể giữ một bản sao riêng biệt của lịch sử cuộc trò chuyện.
 • Khi thông báo "Lịch sử đã tắt" hết hạn, thông báo đó sẽ không biến mất cho đến khi bạn làm mới ứng dụng hoặc trình duyệt.
 • Thông báo "Lịch sử đã tắt" đã hết hạn sẽ không được lưu trữ trong Gmail hay các hệ thống hoặc máy chủ khác của Google.
 • Nếu bạn sử dụng Google thông qua cơ quan hoặc trường học, thì quản trị viên miền của bạn có thể đặt và thay đổi tùy chọn cài đặt này.
 • Nếu bạn tắt nhật ký trò chuyện, thì những người liên hệ trong cuộc trò chuyện đó sẽ không xuất hiện ở phần đầu kết quả tìm kiếm trong Hangouts và Gmail.

Tìm và tìm kiếm tin nhắn Hangouts trong Gmail

Tìm tin nhắn Hangouts trong Gmail

Nếu tắt lịch sử Hangouts, thì bạn sẽ không tìm thấy lịch sử tin nhắn của mình trong Gmail.

 1. Trên máy tính, hãy mở Gmail bằng chính tài khoản mà bạn dùng cho Hangouts.
 2. Ở bên trái, hãy nhấp vào Thêm sau đó Trò chuyện.
 3. Nhấp để mở một Hangout.
Tìm kiếm tin nhắn Hangouts trước đây
 1. Trên máy tính, hãy mở Gmail bằng chính tài khoản mà bạn dùng cho Hangouts.
 2. Trong hộp tìm kiếm, hãy nhập in:chats, theo sau là từ hoặc cụm từ có thể giúp bạn tìm thấy tin nhắn mà mình đang tìm kiếm.
 3. Nhấp vào biểu tượng Tìm kiếm Tìm kiếm.
 4. Trong kết quả tìm kiếm, các tin nhắn Hangouts sẽ hiển thị biểu tượng Hangouts .
Nếu bạn xóa tin nhắn Hangouts đã lưu trữ trong Gmail

Nếu bạn xóa lịch sử tin nhắn Hangouts trong Gmail, thì các tin nhắn này cũng có thể bị xóa trong Hangouts.

 • Tin nhắn sẽ bị xóa trong Hangouts sau khi bị xóa vĩnh viễn trong Gmail. Tìm hiểu thêm về cách xóa tin nhắn trong Gmail.
 • Tùy chọn xóa hai chiều không áp dụng cho các tin nhắn gửi trực tiếp đến hoặc từ Google Chat, sản phẩm dành cho doanh nghiệp của chúng tôi.
Nếu bạn xóa lịch sử Hangouts trong Hangouts

Nếu xóa lịch sử tin nhắn của mình trong Hangouts, thì bạn cũng sẽ xóa tất cả các chuỗi email liên kết với Hangout đó trong Gmail.

Các tin nhắn đã xóa trong Hangouts sẽ không được lưu trữ trong Thùng rác.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
88641
false