Ziņojumu vēstures dzēšana vai izslēgšana

Dzēšot ziņojumu vēsturi, tā tiek dzēsta no pakalpojuma Gmail un funkcijas Hangouts visās jūsu ierīcēs. Citi Hangout lietotāji joprojām varēs redzēt vēsturi savos kontos.

Ziņojumu vēstures dzēšana

Dzēst vēsturi sarunai ar vienu personu
 1. Datorā atveriet funkciju Hangouts vietnē hangouts.google.com vai pakalpojumā Gmail.
 2. Atlasiet sarunu.
 3. Sarunas loga augšdaļā noklikšķiniet uz Iestatījumi Iestatījumi.
 4. Atlasiet Dzēst sarunu.
 5. Ja tiešām vēlaties dzēst šo sarunu, noklikšķiniet uz Dzēst.
Dzēst vēsturi sarunai ar grupu

Jūs nevarat dzēst vēsturi sarunai ar grupu, taču varat iziet no attiecīgās sarunas. Uzziniet, kā iziet no sarunas.

Ja kāda persona jūs atkārtoti pievienos grupas sarunai, jūs atkal redzēsiet vēsturi.

Sarunas paslēpšana

Varat noņemt sarunu no sarunu saraksta augšdaļas, nedzēšot vēsturi.

Paslēpt sarunu
 1. Datorā atveriet funkciju Hangouts vietnē hangouts.google.com vai pakalpojumā Gmail.
 2. Atveriet sarunu.
 3. Hangout sarunas loga augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz Iestatījumi Iestatījumi.
 4. Noklikšķiniet uz Arhivēt sarunu.

Ja nosūtīsiet vai saņemsiet jaunu ziņojumu, saruna atkal tiks parādīta sarunu sarakstā.

Atrast sarunu atkārtoti
 1. Datorā atveriet funkciju Hangouts vietnē hangouts.google.com vai pakalpojumā Gmail.
 2. Atveriet iestatījumu sadaļu:
  • Vietnē hangouts.google.com: noklikšķiniet uz Izvēlne un pēc tam Iestatījumi.
  • Pakalpojumā Gmail: Hangouts sarunu saraksta augšdaļā noklikšķiniet uz lejupvērstās bultiņas Down arrow.
 3. Noklikšķiniet uz Arhivētās Hangouts sarunas.
 4. Noklikšķiniet uz sarunām, kuras vēlaties pārvietot atpakaļ.
 5. Hangout sarunas loga augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz Iestatījumi Iestatījumi.
 6. Noklikšķiniet uz Atcelt sarunas arhivēšanu.

Hangout vēstures ieslēgšana un izslēgšana

Ja ieslēgsiet vai izslēgsiet vēsturi, tā tiks mainīta visiem sarunas dalībniekiem. Hangout sarunas logā tiks parādīts paziņojums.

 1. Datorā atveriet funkciju Hangouts vietnē hangouts.google.com vai pakalpojumā Gmail.
 2. Atveriet sarunu.
 3. Augšdaļā noklikšķiniet uz Iestatījumi Iestatījumi.
 4. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Sarunu vēsture vai noņemiet atzīmi no tās.
  • Atzīmēta: vēsture ir ieslēgta. Ziņojumus varat atrast funkcijā Hangouts visās savās ierīcēs, kā arī pakalpojumā Gmail.
  • Nav atzīmēta: vēsture ir izslēgta. Ziņojumus varat atrast tikai īslaicīgi savās ierīcēs. Pēc tam ziņojumi netiek saglabāti un tiek dzēsti.
 5. Noklikšķiniet uz Labi.

Piezīmes

 • Ja sarunu biedrs izmanto citu tērzēšanas lietotni, iespējams, tajā tiek saglabāta atsevišķa sarunu vēstures kopija.
 • Kad beigsies derīguma termiņš ziņojumam ar iestatījumu “Vēsture izslēgta”, šis ziņojums tiks rādīts, līdz jūs atsvaidzināsiet lietotni vai pārlūkprogrammu.
 • Ziņojumi ar iestatījumu “Vēsture izslēgta”, kuriem beidzies derīguma termiņš, netiek arhivēti pakalpojumā Gmail vai citās Google sistēmās vai serveros.
 • Ja Google izmantojat darbā vai mācību iestādē, jūsu domēna administrators var iestatīt un mainīt šo iestatījumu.
 • Ja izslēdzat sarunu vēsturi, kontaktpersonas šajā sarunā netiks parādītas Hangouts un Gmail meklēšanas rezultātu augšpusē.

Hangouts ziņojumu atrašana un meklēšana pakalpojumā Gmail

Atrast savus Hangouts ziņojumus pakalpojumā Gmail

Ja izslēgsiet Hangouts vēsturi, jūsu ziņojumu vēsture nebūs atrodama pakalpojumā Gmail.

 1. Datorā atveriet pakalpojumu Gmail, izmantojot to pašu kontu, ko izmantojāt funkcijai Hangouts.
 2. Kreisajā malā noklikšķiniet uz Vēl un pēc tam Sarunas.
 3. Noklikšķiniet, lai atvērtu funkciju Hangout.
Iepriekš sūtītu vai saņemtu Hangouts ziņojumu meklēšana
 1. Datorā atveriet pakalpojumu Gmail, izmantojot to pašu kontu, ko izmantojāt funkcijai Hangouts.
 2. Meklēšanas lodziņā ievadiet vaicājumu in:chats un pēc tam — vārdu vai frāzi, kas var palīdzēt jums atrast meklēto ziņojumu.
 3. Noklikšķiniet uz Meklēt Meklēt.
 4. Meklēšanas rezultātos Hangouts ziņojumiem būs pievienota Hangouts ikona .
Ja tiek dzēsti Hangouts arhivētie ziņojumi pakalpojumā Gmail

Dzēšot Hangouts ziņojumu vēsturi pakalpojumā Gmail, attiecīgie ziņojumi var tikt noņemti arī funkcijā Hangouts.

 • Ziņojumi tiek noņemti funkcijā Hangouts pēc tam, kad tie ir neatgriezeniski dzēsti pakalpojumā Gmail. Uzziniet vairāk par vienumu dzēšanu pakalpojumā Gmail.
 • Šāda veida dzēšana neattiecas uz ziņojumiem, kas tieši nosūtīti uz mūsu lietotni uzņēmumiem Google Chat vai no tās.
Ja tiek dzēsta Hangouts vēsture funkcijā Hangouts

Dzēšot ziņojumu vēsturi funkcijā Hangouts, tiks dzēsti visi ar attiecīgo Hangout sarunu saistītie e-pasta ziņojumu pavedieni pakalpojumā Gmail.

Funkcijā Hangouts dzēstie ziņojumi netiek saglabāti mapē “Atkritne”.