מחיקה או השבתה של היסטוריית ההודעות

אם תמחק את היסטוריית ההודעות, היא תימחק מ-Gmail ומ-Hangouts בכל המכשירים שלך. האנשים האחרים בשיחת ה-Hangout עדיין יוכלו לראות את ההיסטוריה.

מחיקה של היסטוריית ההודעות

מחיקת ההיסטוריה של שיחה עם משתמש ספציפי

 1. פתח את אפליקציית Hangouts‏ ‏Hangouts במכשיר ה-iPhone או ה-iPad.
 2. פתח שיחה.
 3. בצד שמאל למעלה, הקש על הסמל 'עוד' 더보기 ואז אפשרויות ואז מחיקת שיחה.
 4. אם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את השיחה, הקש על מחק.

מחיקת ההיסטוריה של שיחה קבוצתית

אי אפשר למחוק את ההיסטוריה של שיחה קבוצתית, אך תוכל לעזוב אותה. למידע נוסף על עזיבת שיחה.

אם יוסיפו אותך בחזרה לשיחה הקבוצתית, תוכל לראות את ההיסטוריה שלה שוב.

הסתרת שיחה

תוכל להסיר שיחה מרשימת השיחות בלי למחוק את ההיסטוריה שלה.

הסתרת שיחה

 1. פתח את אפליקציית Hangouts‏ ‏Hangouts במכשיר ה-iPhone או ה-iPad.
 2. פתח שיחה.
 3. בצד שמאל למעלה, הקש על הסמל 'עוד' 더보기 ואז אפשרויות ואז העברת שיחות לארכיון. אם תשלח או תקבל הודעה חדשה בשיחה, היא תוצג שוב ברשימת השיחות.

הוצאת שיחה מהארכיון

 1. פתח את אפליקציית Hangouts‏ ‏Hangouts במכשיר ה-iPhone או ה-iPad.
 2. למעלה, הקש על סמל התפריט ואז הגדרות ואז שיחות שהועברו לארכיון.
 3. הקש על השיחה שתרצה להחזיר.
 4.  למעלה, הקש על הסמל 'עוד' 더보기 ואז אפשרויות ואז הוצא את השיחה מהארכיון.

הפעלה או השבתה של ההיסטוריה בשיחת Hangout ספציפית

אם תפעיל או תשבית את ההיסטוריה בשיחה ספציפית, ההגדרה תשתנה לכל המשתתפים בשיחה. בחלון של שיחת ה-Hangout תוצג הודעה על כך.

 1. פתח את אפליקציית Hangouts‏ ‏Hangouts במכשיר ה-iPhone או ה-iPad.
 2. בחר שיחה.
 3. הקש על הסמל 'עוד' 더보기ואז אפשרויות.
 4. בקטע 'שיחה', הקש על היסטוריה.

אם אתה משתמש ב-Hangouts דרך בית הספר או העבודה, מנהל הדומיין שלך יכול לשנות את ההגדרה הזו.