מחיקה או השבתה של היסטוריית ההודעות

אם תמחק את היסטוריית ההודעות, היא תימחק מ-Gmail ומ-Hangouts בכל המכשירים שלך. האנשים האחרים בשיחת ה-Hangout עדיין יוכלו לראות את ההיסטוריה.

מחיקה של היסטוריית ההודעות

מחיקת ההיסטוריה של שיחה עם משתמש ספציפי

 1. במחשב, היכנס לאתר hangouts.google.com או פתח את Hangouts ב-Gmail.
 2. בחר שיחה.
 3. בראש החלון של השיחה, לחץ על סמל ההגדרות .
 4. לחץ על מחק את השיחה.
 5. אם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את השיחה, לחץ על מחק.

מחיקת ההיסטוריה של שיחה קבוצתית

אי אפשר למחוק את ההיסטוריה של שיחה קבוצתית, אך תוכל לעזוב אותה. למידע נוסף על עזיבת שיחה.

אם יוסיפו אותך בחזרה לשיחה הקבוצתית, תוכל לראות את ההיסטוריה שלה שוב.

הסתרת שיחה

תוכל להסיר שיחה מרשימת השיחות בלי למחוק את ההיסטוריה שלה.

הסתרת שיחה

 1. במחשב, היכנס לאתר hangouts.google.com או פתח את Hangouts ב-Gmail.
 2. פתח שיחה.
 3. בצד שמאל למעלה בחלון של שיחת ה-Hangout, לחץ על סמל ההגדרות .
 4. לחץ על העבר את השיחה לארכיון. אם תשלח או תקבל הודעה חדשה בשיחה, היא תוצג שוב ברשימת השיחות.

הוצאת שיחה מהארכיון

 1. במחשב, היכנס לאתר hangouts.google.com או פתח את Hangouts ב-Gmail.
 2. פתח את ההגדרות:
  • באתר hangouts.google.com: לחץ על סמל התפריט ואז הגדרות.
  • ב-Gmail: בראש הרשימה של השיחות ב-Hangouts, לחץ על החץ הפונה כלפי מטה חץ למטה.
 3. לחץ על Hangouts שהועברו לארכיון.
 4. לחץ על השיחה שתרצה להחזיר.
 5. בצד שמאל למעלה בחלון של שיחת ה-Hangout, לחץ על סמל ההגדרות .
 6. לחץ על הוצא את השיחה מהארכיון.

הפעלה או השבתה של ההיסטוריה בשיחת Hangout ספציפית

אם תפעיל או תשבית את ההיסטוריה בשיחה ספציפית, ההגדרה תשתנה לכל המשתתפים בשיחה. בחלון של שיחת ה-Hangout תוצג הודעה על כך.

 1. במחשב, היכנס לאתר hangouts.google.com או פתח את Hangouts ב-Gmail.
 2. פתח שיחה.
 3. למעלה, לחץ על סמל ההגדרות .
 4. סמן או בטל את הסימון של התיבה היסטוריית השיחות.
  • מסומנת: ההיסטוריה מופעלת. ניתן לראות את ההודעות ב-Hangouts בכל המכשירים וב-Gmail.
  • לא מסומנת: ההיסטוריה מושבתת. ניתן לראות את ההודעות רק לזמן קצר במכשירים. אחר כך, הן יימחקו ולא יישמרו.
 5. לחץ על אישור.

אם אתה משתמש ב-Google דרך בית הספר או העבודה, מנהל הדומיין שלך יכול לשנות את ההגדרה הזו.

הערה: אם תשוחח עם מישהו שמשתמש באפליקציית צ'אט אחרת, ייתכן שהאפליקציה שלו תשמור עותק נפרד של היסטוריית השיחה.

הצגה וחיפוש של ההודעות של Hangouts ב-Gmail

הצגת ההודעות של Hangouts ב-Gmail

אם תשבית את היסטוריית ההודעות של Hangouts, ההודעות לא יוצגו ב-Gmail.

 1. במחשב, פתח את Gmail עם אותו חשבון שבו אתה משתמש ב-Hangouts.
 2. מימין, לחץ על עוד ואז צ'אטים.
 3. לחץ על שיחת Hangout כדי לפתוח אותה. 

חיפוש הודעות ישנות של Hangouts

 1. במחשב, פתח את Gmail עם אותו חשבון שבו אתה משתמש ב-Hangouts.
 2. בתיבת החיפוש, הקלד n:chats ומילה.
 3. לחץ על סמל החיפוש חפש.
 4. בתוצאות החיפוש, ליד ההודעות של Hangouts יוצג הסמל של Hangouts .

מה קורה אם מוחקים את ההיסטוריה של Hangouts ב-Gmail

אם תמחק את היסטוריית ההודעות של Hangouts, כל שרשורי האימייל שקשורים לשיחות ב-Hangouts יימחקו ב-Gmail.

 • ההודעות שנמחקו ב-Hangouts לא יישמרו באשפה.
 • אם תעביר את השרשורים לאשפה, ההודעות יוסרו רק מתיבת הדואר הנכנס שלך ב-Gmail ולא מ-Hangouts.