מחיקה או השבתה של היסטוריית ההודעות

אם תמחק את היסטוריית ההודעות, היא תימחק מ-Gmail ומ-Hangouts בכל המכשירים שלך. האנשים האחרים בשיחת ה-Hangout עדיין יוכלו לראות את ההיסטוריה.

מחיקה של היסטוריית ההודעות

מחיקת ההיסטוריה של שיחה עם משתמש ספציפי

 1. נכנסים לאתר hangouts.google.com במחשב או פותחים את Hangouts ב-Gmail.
 2. בחר שיחה.
 3. בראש החלון של השיחה, לוחצים על סמל ההגדרות הגדרות.
 4. לחץ על מחק את השיחה.
 5. אם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את השיחה, לחץ על מחק.

מחיקת ההיסטוריה של שיחה קבוצתית

אי אפשר למחוק את ההיסטוריה של שיחה קבוצתית, אבל אפשר לעזוב את השיחה. למידע נוסף על עזיבת שיחה.

אם יוסיפו אתכם בחזרה לשיחה הקבוצתית, תוכלו לראות את ההיסטוריה שלה שוב.

הסתרת שיחה

תוכל להסיר שיחה מרשימת השיחות בלי למחוק את ההיסטוריה שלה.

הסתרת שיחה

 1. נכנסים לאתר hangouts.google.com במחשב או פותחים את Hangouts ב-Gmail.
 2. פותחים שיחה.
 3. בצד שמאל למעלה בחלון של שיחת ה-Hangout, לוחצים על סמל ההגדרות הגדרות.
 4. לוחצים על העברת השיחה לארכיון.

אם תשלחו או תקבלו הודעה חדשה, השיחה תוצג שוב ברשימת השיחות.

הוצאת שיחה מהארכיון

 1. נכנסים לאתר hangouts.google.com במחשב או פותחים את Hangouts ב-Gmail.
 2. פותחים את ההגדרות:
  • ב-hangouts.google.com: לוחצים על תפריט ואז הגדרות.
  • ב-Gmail: בראש הרשימה של השיחות ב-Hangouts לוחצים על החץ הפונה כלפי מטה חץ שפונה כלפי מטה.
 3. לחץ על Hangouts שהועברו לארכיון.
 4. לוחצים על השיחה שרוצים להחזיר.
 5. בצד שמאל למעלה בחלון של שיחת ה-Hangout, לוחצים על סמל ההגדרות הגדרות.
 6. לוחצים על הוצאת השיחה מהארכיון.

הפעלה או השבתה של ההיסטוריה בשיחת Hangout ספציפית

אם מפעילים או משביתים את ההיסטוריה בשיחה ספציפית, ההגדרה תשתנה לכל המשתתפים בשיחה. תוצג הודעה על כך בחלון של שיחת ה-Hangout.

 1. נכנסים לאתר hangouts.google.com במחשב או פותחים את Hangouts ב-Gmail.
 2. פותחים שיחה.
 3. למעלה, לוחצים על סמל ההגדרות הגדרות.
 4. סמן או בטל את הסימון של התיבה היסטוריית השיחות.
  • מסומנת: ההיסטוריה מופעלת. ניתן לראות את ההודעות ב-Hangouts בכל המכשירים וב-Gmail.
  • לא מסומנת: ההיסטוריה מושבתת. ניתן לראות את ההודעות רק לזמן קצר במכשירים. אחר כך, הן יימחקו ולא יישמרו.
 5. לוחצים על אישור.

אם משתמשים ב-Google דרך מוסד לימודים או העבודה, מנהל הדומיין יכול לשנות את ההגדרה הזו.

הערות:

 • אם משוחחים עם מישהו שמשתמש באפליקציית צ'אט אחרת, ייתכן שהאפליקציה שלו שומרת עותק נפרד של היסטוריית השיחה.
 • כשההיסטוריה מושבתת ונגמר הזמן להצגת ההודעות, הן נעלמות רק אחרי שמרעננים את האפליקציה או הדפדפן. 
 • כשההיסטוריה מושבתת ההודעות לא נשמרות בארכיון ב-Gmail או בשרתים ובמערכות אחרות של Google. 

הצגה וחיפוש של ההודעות של Hangouts ב-Gmail

הצגת ההודעות של Hangouts ב-Gmail

אם משביתים את היסטוריית ההודעות ב-Hangouts, היסטוריית ההודעות לא מוצגת ב-Gmail.

 1. פותחים את Gmail במחשב עם אותו חשבון שבו משתמשים ב-Hangouts.
 2. מימין, לוחצים על עוד ואז צ'אטים.
 3. לחץ על שיחת Hangout כדי לפתוח אותה. 

חיפוש הודעות ישנות של Hangouts

 1. פותחים את Gmail במחשב עם אותו חשבון שבו משתמשים ב-Hangouts.
 2. מזינים את הביטוי in:chats בתיבת החיפוש ומילה או ביטוי שיעזרו למצוא את ההודעה שמחפשים.
 3. לוחצים על סמל החיפוש חיפוש.
 4. ההודעות של Hangouts מוצגות בתוצאות החיפוש עם הסמל של Hangouts .

מה קורה אם מוחקים ב-Gmail את ההודעות שהועברו לארכיון ב-Hangouts?

אם מוחקים ב-Gmail את היסטוריית ההודעות של Hangouts, יכול להיות שההודעות יוסרו גם מ-Hangouts.

 • ההודעות מוסרות מ-Hangouts כשהן נמחקות באופן סופי ב-Gmail. כאן אפשר לקרוא מידע נוסף על מחיקת פריטים ב-Gmail.
 • המחיקות הדו-כיווניות לא חלות על הודעות שנשלחות ישירות ל-Hangouts Chat או מ-Hangouts Chat, האפליקציה העסקית שלנו.

מה קורה אם מוחקים ב-Hangouts את ההיסטוריה של Hangouts?

אם מוחקים ב-Hangouts את ההיסטוריה של Hangouts, מוחקים גם את כל שרשורי האימיילים שקשורים לשיחות של Hangouts ב-Gmail.

ההודעות שנמחקות ב-Hangouts לא נשמרות באשפה.