Klasični Hangouts zamjenjuje se Google Chatom. Ako upotrebljavate Google Chat, posjetite centar za pomoć za Google Chat.

Brisanje ili isključivanje povijesti poruka

Nakon što izbrišete povijest poruka, ona će se izbrisati s Gmaila i klasičnog Hangoutsa na svim vašim uređajima. Druge osobe u Hangoutu i dalje mogu vidjeti povijest.

Važno: ako upotrebljavate Google Chat, a ne klasični Hangouts, posjetite uključivanje ili isključivanje povijesti na Google Chatu.

Brisanje povijesti poruka

Važno: ako upotrebljavate Google Chat, a ne klasični Hangouts, posjetite uključivanje ili isključivanje povijesti na Google Chatu.

Brisanje povijesti razgovora s jednom osobom
 1. Na računalu otvorite Hangouts na adresi hangouts.google.com ili na Gmailu.
 2. Odaberite razgovor.
 3. Pri vrhu prozora s razgovorom, kliknite Postavke Postavke.
 4. Odaberite Izbriši razgovor.
 5. Ako ste sigurni da želite izbrisati razgovor, kliknite Izbriši.
Brisanje povijesti grupnog razgovora

Povijest grupnog razgovora ne možete izbrisati, ali možete napustiti razgovor. Saznajte kako napustiti razgovor.

Ako vas netko vrati u grupni razgovor, ponovno ćete pronaći povijest razgovora.

Sakrivanje razgovora

Razgovor možete ukloniti s vrha popisa razgovora bez brisanja povijesti.

Sakrivanje razgovora
 1. Na računalu otvorite Hangouts na adresi hangouts.google.com ili na Gmailu.
 2. Otvorite razgovor.
 3. U gornjem desnom kutu prozora u Hangoutu kliknite Postavke Postavke.
 4. Kliknite Arhiviraj razgovor.

Ako pošaljete novu poruku ili je primite, razgovor će se ponovno prikazati na popisu razgovora.

Ponovno pronađite razgovor
 1. Na računalu otvorite Hangouts na adresi hangouts.google.com ili na Gmailu.
 2. Otvorite postavke:
  • Na adresi hangouts.google.com: kliknite Izbornik a zatim Postavke.
  • na Gmailu: pri vrhu popisa Hangouta kliknite strelicu prema dolje Strelica dolje.
 3. Kliknite Arhivirani Hangouti.
 4. Kliknite razgovor koji želite vratiti.
 5. U gornjem desnom kutu prozora u Hangoutu kliknite Postavke Postavke.
 6. Kliknite Poništi arhiviranje razgovora.

Uključivanje i isključivanje povijesti Hangouta

Važno: ako upotrebljavate Google Chat, a ne klasični Hangouts, posjetite uključivanje ili isključivanje povijesti na Google Chatu.

Kada uključite ili isključite povijest, promijenit će se za sve u razgovoru. U prozoru Hangouta prikazat će se obavijest.

 1. Na računalu otvorite Hangouts na adresi hangouts.google.com ili na Gmailu.
 2. Otvorite razgovor.
 3. Pri vrhu kliknite Postavke Postavke.
 4. Potvrdite ili poništite okvir Povijest razgovora.
  • Potvrđeno: povijest je uključena. Poruke se mogu pronaći u Hangoutsu na svim uređajima i na Gmailu.
  • Nije potvrđeno: povijest je isključena. Poruke možete pronaći kratko vrijeme na uređajima. Poruke se zatim neće spremiti i izbrisat će se.
 5. Kliknite U redu.

Napomene:

 • Ako razgovarate s osobom koja koristi drugu aplikaciju za chat, ta aplikacija može stvoriti zasebnu kopiju povijesti razgovora.
 • Kada istekne poruka s "isključenom povijesti", neće nestati dok ne osvježite aplikaciju ili preglednik.
 • Poruke s "isključenom povijesti" koje su istekle ne arhiviraju se na Gmailu ili drugim Googleovim sustavima ili poslužiteljima.
 • Ako Google koristite putem poslovnog ili školskog računa, administrator domene može postaviti i promijeniti tu postavku.
 • Ako isključite povijest razgovora, kontakti u tom razgovoru neće se prikazati pri vrhu rezultata pretraživanja u Hangoutsu i na Gmailu.

Traženje i pretraživanje Hangoutsovih poruka na Gmailu

Pronađite Hangoutsove poruke na Gmailu

Ako isključite povijest Hangouta, nećete pronaći povijest poruka na Gmailu.

 1. Na računalu otvorite Gmail pomoću istog računa koji koristite za Hangouts.
 2. Na lijevoj strani kliknite Više a zatim Chatovi.
 3. Kliknite Hangout da biste ga otvorili.
Pretraživanje poruka iz prijašnjih Hangouta

Važno: ovo neće obuhvaćati poruke Google Chata napisane nakon obustave klasičnog Hangoutsa. 

 1. Na računalu otvorite Gmail pomoću istog računa koji koristite za Hangouts.
 2. U okvir za pretraživanje unesite in:chats, a zatim riječ ili izraz koji vam može pomoći da pronađete poruku koju tražite.
 3. Kliknite Pretraživanje Pretraži.
 4. U rezultatima pretraživanja uz Hangoutsove poruke prikazivat će se ikona Hangoutsa .
Ako na Gmailu izbrišete Hangoutsove arhivirane poruke

Ako izbrišete povijest poruka klasičnog Hangoutsa na Gmailu, poruke će se možda ukloniti iz Hangoutsa, ali ne i iz Google Chata.

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
88641
false
false