Smazání nebo vypnutí historie zpráv

Když smažete historii svých zpráv, bude odstraněna z Gmailu i z Hangouts na všech vašich zařízeních. Ostatní účastníci Hangoutu ji ale budou moci stále zobrazit.

Smazání historie zpráv

Smazání historie konverzace s jedním člověkem
 1. Spusťte na telefonu nebo tabletu Android aplikaci Hangouts Hangouts.
 2. Otevřete požadovanou konverzaci.
 3. Vpravo nahoře klepněte na ikonu možností Více a potom Možnosti a potom Smazat konverzaci.
 4. Pokud chcete konverzaci opravdu smazat, klepněte na Smazat.
Smazání historie skupinové konverzace

Historii skupinové konverzace nemůžete smazat, ale můžete konverzaci opustit. Přečtěte si, jak opustit konverzaci.

Pokud vás do skupinové konverzace někdo znovu přidá, znovu její historii uvidíte.

Skrytí konverzace

Konverzace můžete také odebrat ze seznamu, aniž byste smazali jejich historii.

Skrytí konverzace
 1. Spusťte na telefonu nebo tabletu Android aplikaci Hangouts Hangouts.
 2. Otevřete požadovanou konverzaci.
 3. Vpravo nahoře klepněte na ikonu možností Více a potom Možnosti a potom Archivovat konverzaci.

Pokud v konverzaci pošlete nebo dostanete novou zprávu, zobrazí se znovu na seznamu konverzací.

Zobrazení skryté konverzace
 1. Spusťte na telefonu nebo tabletu Android aplikaci Hangouts Hangouts.
 2. Nahoře klepněte na nabídku  a potom Archivované.
 3. Klepněte na požadovanou konverzaci.
 4. Klepněte na ikonu možností Více a potom Možnosti a potom Obnovit konverzaci z archivu.

Zapnutí a vypnutí historie Hangoutu

Když zapnete nebo vypnete historii, změní se to pro všechny účastníky konverzace. V okně Hangoutu se o tom zobrazí oznámení.

 1. Spusťte na telefonu nebo tabletu Android aplikaci Hangouts Hangouts.
 2. Vyberte požadovanou konverzaci.
 3. Klepněte na ikonu možností Vícea potom Možnosti.
 4. V sekci Konverzace klepněte na Historie.

Pokud v Hangouts používáte pracovní nebo školní účet, může toto nastavení změnit také administrátor domény.

Když vypnete historii konverzace, kontakty z této konverzace se nebudou zobrazovat mezi hlavními výsledky vyhledávání v Hangouts a Gmailu.