Suprimir o desactivar l'historial de missatges

Quan suprimeixes l'historial de missatges, l'historial se suprimeix de Gmail i de Hangouts en tots els teus dispositius. Tingues present, però, que les altres persones que participen en la conversa el continuen veient.