Google Chat đang dần thay thế Hangouts phiên bản cũ. Nếu bạn sử dụng Google Chat, hãy truy cập vào trung tâm trợ giúp của Google Chat.

Bắt đầu cuộc trò chuyện nhóm

 

Bạn có thể sử dụng Hangouts phiên bản cũ để nhắn tin cho nhiều người cùng lúc.

Bắt đầu cuộc trò chuyện nhóm

 1. Truy cập vào hangouts.google.com hoặc mở Hangouts phiên bản cũ trong Gmail.
 2. Nhấp vào biểu tượng Cuộc trò chuyện mới Thêm vào danh sách phát  sau đó Nhóm mới .
 3. Nhập tên hoặc địa chỉ email của người bạn muốn thêm.
 4. Nhấp vào biểu tượng Xong .

Không bắt buộc: Đặt tên cho nhóm của bạn.

Bắt đầu cuộc gọi video trong tin nhắn theo nhóm

Mẹo: Để đảm bảo bạn không tham gia cuộc họp bằng mã hết hạn và lập kế hoạch tốt hơn cho các cuộc họp bạn tạo trong tương lai, hãy kiểm tra thời gian hết hạn của mã cuộc họp. Tìm hiểu về mã cuộc họp trong Google Meet.

 1. Truy cập vào hangouts.google.com hoặc mở ứng dụng từ thanh bên trong Gmail.
 2. Chọn nhóm bạn muốn gọi từ danh sách Hangouts hoặc tạo nhóm mới. 
 3. Ở trên cùng bên trái cửa sổ tin nhắn theo nhóm, nhấp vào biểu tượng Cuộc gọi video .
  • Hangouts tự động thêm đường liên kết đến Meet vào tin nhắn của bạn. Nhấp vào biểu tượng Gửi  để chia sẻ đường liên kết và mời nhóm tham gia cuộc gọi video trên Google Meet.

 

Thêm hoặc xóa người

Thêm mọi người vào cuộc trò chuyện

Khi một người được thêm vào nhóm, họ có thể truy cập vào các tin nhắn trước đây trong cuộc trò chuyện. 

 1. Truy cập vào hangouts.google.com hoặc mở Hangouts trong Gmail.
 2. Chọn một cuộc trò chuyện nhóm.
 3. Nhấp vào biểu tượng Mọi người Danh bạ.
 4. Ở dưới cùng, nhấp vào biểu tượng Thêm người
 5. Nhập tên hoặc địa chỉ email của người bạn muốn thêm.
 6. Nhấp vào Thêm người.

Mẹo: Nếu sử dụng Hangouts phiên bản cũ bằng tài khoản công việc hoặc tài khoản trường học thì bạn có thể gửi đường liên kết cho mọi người trong tổ chức của mình để mời họ tham gia một cuộc trò chuyện nhóm cụ thể. Ở trên đầu hộp trò chuyện, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt. Đánh dấu vào hộp bên cạnh "Tham gia bằng đường liên kết". Để mời người nào đó trong tổ chức của bạn tham gia cuộc trò chuyện nhóm, hãy gửi đường liên kết cho người đó.

Loại bỏ người khỏi cuộc trò chuyện

Bạn có thể xóa người nào đó khỏi nhóm nếu bạn:

 • Là người đã bắt đầu nhóm.
 • Đã được thêm theo tên hoặc địa chỉ email.

Khi một người bị xóa khỏi nhóm, họ không thể truy cập vào các tin nhắn trong cuộc trò chuyện.

 1. Truy cập vào hangouts.google.com hoặc mở Hangouts trong Gmail.
 2. Chọn một cuộc trò chuyện nhóm.
 3. Nhấp vào biểu tượng Mọi người Danh bạ.
 4. Tìm người mà bạn muốn xóa. Trên tên của họ, nhấp vào biểu tượng Xóa Xóa.
 5. Họ sẽ bị xóa khỏi nhóm ngay lập tức. Mọi người trong nhóm sẽ được thông báo rằng bạn đã xóa người đó.
 6. Để thêm lại người nào đó vào nhóm, hãy thêm họ theo tên hoặc email. Những người bị xóa khỏi nhóm sẽ không thể tham gia lại bằng đường liên kết.

Tùy chọn khác

Đặt tên cho cuộc trò chuyện nhóm của bạn
 1. Truy cập vào hangouts.google.com hoặc mở Hangouts trong Gmail.
 2. Chọn một cuộc trò chuyện nhóm.
 3. Ở đầu hộp trò chuyện, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
 4. Nhập tên vào "Tên Hangout".
 5. Nhấp vào Ok. Mọi người trong cuộc trò chuyện đều sẽ nhìn thấy tên nhóm.
Tìm hiểu xem những ai đang tham gia cuộc trò chuyện nhóm của bạn
 1. Truy cập vào hangouts.google.com hoặc mở Hangouts trong Gmail.
 2. Chọn một cuộc trò chuyện nhóm.
 3. Nhấp vào biểu tượng Mọi người Danh bạ.
 4. Bạn sẽ thấy một danh sách những người đang tham gia cuộc trò chuyện nhóm đó. Mọi người trong nhóm sẽ được thông báo về việc có những ai đang tham gia nhóm.
Rời khỏi cuộc trò chuyện nhóm
 1. Truy cập vào hangouts.google.com hoặc mở Hangouts phiên bản cũ trong Gmail.
 2. Chọn cuộc trò chuyện nhóm mà bạn muốn rời khỏi.
 3. Ở trên cùng bên phải hộp trò chuyện, nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
 4. Nhấp vào Rời khỏi cuộc trò chuyện sau đó Rời khỏi.
 5. Để tham gia lại, bạn phải được ai đó mời vào nhóm. Sau khi tham gia lại, bạn có thể truy cập vào nhật ký trò chuyện, kể cả những tin nhắn được gửi sau khi bạn rời khỏi.

Khi bạn rời khỏi cuộc trò chuyện nhóm:

 • Bạn sẽ không nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi video mới.
 • Bạn sẽ không thể truy cập vào các tin nhắn đã gửi trước đó.
 • Những người khác trong cuộc trò chuyện vẫn có thể truy cập vào tin nhắn đã được gửi trước đó, kể cả tin nhắn bạn đã gửi.

Mẹo: Để đóng cửa sổ mà không cần rời khỏi nhóm, hãy nhấp vào biểu tượng Đóng Đóng.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
88641
false