Rozpoczynanie rozmowy grupowej

W Hangouts możesz jednocześnie rozmawiać z więcej niż jedną osobą.

Każdy, kto chce dołączyć do rozmowy grupowej, musi używać Hangouts.

 1. Wejdź na hangouts.google.com lub otwórz Hangouts w Gmailu.
 2. Kliknij Nowa rozmowa Dodaj potem Nowa grupa.

 3. Wpisz lub wybierz nazwy, numery telefonów albo adresy e-mail osób, które chcesz dodać.
 4. Aby rozpocząć czat grupowy lub rozmowę wideo, kliknij Wiadomość lub Rozmowa wideo.

Dodawanie lub usuwanie osób

Dodawanie osób do rozmowy

 1. Wejdź na hangouts.google.com lub otwórz Hangouts w Gmailu.
 2. Wybierz rozmowę grupową.
 3. W prawym górnym rogu okna czatu kliknij Ustawienia Ustawienia.
 4. Zaznacz Dołączanie za pomocą linku. Wszyscy w grupie zobaczą, że ta opcja została włączona.
 5. Kliknij Skopiuj link.
 6. Udostępnij link osobie, którą chcesz dodać.
  • Za pomocą linku do grupy może dołączyć dowolna osoba.
  • Gdy ktoś dołączy do grupy, wszyscy jej członkowie zobaczą, że ta osoba dołączyła.
  • Wszyscy będą też widzieli historię rozmowy.
 7. Aby wyłączyć udostępnianie przez link, odznacz „Dołączanie za pomocą linku”. Jeśli ktoś włączy to ustawienie ponownie, wszystkie wcześniej udostępnione linki będą znów działały.

Dodawanie osób według nazwy, numeru telefonu lub adresu e-mail

 1. Wejdź na hangouts.google.com lub otwórz Hangouts w Gmailu.
 2. Wybierz rozmowę grupową.
 3. Kliknij Osoby Kontakty potem Dodaj osoby.
 4. Wpisz nazwy, numery telefonów albo adresy e-mail osób, które chcesz dodać.
 5. Zaznacz nazwy osób i kliknij Dodaj osoby. Wybrane osoby zostaną natychmiast dodane do grupy. Wszyscy w grupie zobaczą, że te osoby zostały dodane.

Usuwanie osób z rozmowy

Usunąć kogoś z grupy możesz tylko wtedy, gdy:

 • rozpocząłeś rozmowę grupową,
 • ktoś dodał Cię do rozmowy grupowej na podstawie Twojej nazwy, numeru telefonu lub adresu e-mail.

Gdy ktoś zostanie usunięty z grupy, nie będzie widzieć ani dotychczasowych, ani przyszłych wiadomości w rozmowie.

 1. Wejdź na hangouts.google.com lub otwórz Hangouts w Gmailu.
 2. Wybierz rozmowę grupową.
 3. Kliknij Osoby Kontakty.
 4. Znajdź osobę, którą chcesz usunąć. Przy jej nazwie kliknij Usuń Usuń.
 5. Osoba ta zostanie natychmiast usunięta z grupy. Wszyscy w grupie zobaczą, że dana osoba została przez Ciebie usunięta.
 6. Jeśli chcesz ponownie dodać kogoś do grupy, dodaj tę osobę, używając nazwy, numeru telefonu lub adresu e-mail. Osoby, które zostały usunięte z grupy, nie mogą ponownie dołączyć za pomocą linku.

Inne opcje

Nazywanie rozmowy grupowej
 1. Wejdź na hangouts.google.com lub otwórz Hangouts w Gmailu.
 2. Wybierz rozmowę grupową.
 3. U góry okna czatu kliknij Ustawienia Ustawienia.
 4. W polu „Nazwa Hangouta” wpisz nazwę.
 5. Kliknij OK. Nazwa grupy jest widoczna dla wszystkich uczestników rozmowy.
Wyświetlanie listy uczestników rozmowy grupowej
 1. Wejdź na hangouts.google.com lub otwórz Hangouts w Gmailu.
 2. Wybierz rozmowę grupową.
 3. Kliknij Osoby Kontakty.
 4. Zobaczysz listę osób biorących udział w rozmowie grupowej. Wszyscy w grupie widzą jej pozostałych członków.
Opuszczanie rozmowy grupowej
 1. Wejdź na hangouts.google.com lub otwórz Hangouts w Gmailu.
 2. Wybierz rozmowę grupową, którą chcesz opuścić.
 3. W prawym górnym rogu okna czatu kliknij Ustawienia Ustawienia.
 4. Kliknij Opuść rozmowę potem Wyjdź.
 5. Aby ponownie dołączyć do grupy, musisz otrzymać od kogoś zaproszenie. Kiedy ponownie dołączysz do rozmowy, będziesz widzieć jej historię, nawet te wiadomości, które zostały wysłane po opuszczeniu przez Ciebie rozmowy.

Gdy opuścisz rozmowę grupową:

 • nie będziesz otrzymywać nowych wiadomości ani zaproszeń do rozmów wideo;
 • nie będziesz widzieć wcześniej wysłanych wiadomości;
 • inni uczestnicy rozmowy będą nadal widzieli wcześniej wysłane wiadomości (także wysłane przez Ciebie).

Aby zamknąć okno bez opuszczania grupy, kliknij Zamknij Zamknij.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?