התחלה של שיחה קבוצתית

אפשר להשתמש ב-Hangouts כדי לשוחח עם מספר אנשים בו-זמנית בשיחה קבוצתית.

כל מי שירצה להצטרף לשיחה קבוצתית יצטרך להשתמש ב-Hangouts.

 1. היכנס לאתר hangouts.google.com או פתח את Hangouts ב-Gmail.
 2. לחץ על 'שיחה חדשה' הוספהואז קבוצה חדשה.

 3. הזן או בחר את השמות, מספרי הטלפון או כתובות האימייל של המשתתפים שתרצה להוסיף.
 4. כדי להתחיל צ'אט קבוצתי או שיחת וידאו, לחץ על הודעה או שיחת וידאו.

הוספה או הסרה של משתתפים

הוספת משתתפים לשיחה

 1. היכנס לאתר hangouts.google.com או פתח את Hangouts ב-Gmail.
 2. בחר שיחה קבוצתית.
 3. בצד שמאל למעלה בתיבת הצ'אט, לחץ על הסמל של ההגדרות הגדרות.
 4. סמן את האפשרות הצטרפות באמצעות קישור. כל המשתתפים בשיחה הקבוצתית יראו שהפעלת את ההצטרפות באמצעות קישור.
 5. לחץ על העתק קישור.
 6. שתף את הקישור עם מי שתרצה להוסיף לשיחה.
  • כל אחד יוכל להצטרף לשיחה הקבוצתית באמצעות הקישור.
  • כל המשתתפים בשיחה הקבוצתית יוכלו לראות כשמישהו יצטרף.
  • כל המשתתפים גם יוכלו לקרוא את היסטוריית השיחה.
 7. כדי להשבית את שיתוף השיחה, בטל את הסימון של הצטרפות באמצעות קישור. אם משתתף אחר יפעיל מחדש את שיתוף השיחה, כל הקישורים ששותפו יפעלו שוב.

הוספת משתתפים באמצעות שם, מספר טלפון או כתובת אימייל

 1. היכנס לאתר hangouts.google.com או פתח את Hangouts ב-Gmail.
 2. בחר שיחה קבוצתית.
 3. לחץ על הסמל של המשתתפים אנשים ואז הוספת משתתפים.
 4. הזן את השמות, מספרי הטלפון או כתובות האימייל של המשתתפים שתרצה להוסיף.
 5. סמן את השמות ולחץ על הוספת משתתפים. הם יתווספו מיד לשיחה הקבוצתית. כל שאר המשתתפים בשיחה יראו שהוספת משתתפים חדשים.

הסרת משתתפים משיחה

תוכל להסיר משתתפים משיחה קבוצתית רק אם:

 • התחלת אותה.
 • נוספת אליה באמצעות שם, מספר טלפון או כתובת אימייל.

כשמשתתף מוסר משיחה קבוצתית, הוא לא יוכל לראות את ההודעות שנשלחו או שיישלחו בה.

 1. היכנס לאתר hangouts.google.com או פתח את Hangouts ב-Gmail.
 2. בחר שיחה קבוצתית.
 3. לחץ על הסמל של המשתתפים אנשים.
 4. מצא את מי שתרצה להסיר. לחץ על סמל ההסרה ליד השם שלו הסרה.
 5. הוא יוסר מיד מהשיחה הקבוצתית. כל המשתתפים בשיחה הקבוצתית יראו שהסרת אותו ממנה.
 6. כדי להחזיר מישהו לקבוצה, תוכל להוסיף אותו באמצעות שם, מספר טלפון או כתובת אימייל. מי שמוסר משיחה קבוצתית לא יוכל להצטרף אליה מחדש באמצעות קישור.

אפשרויות אחרות

מתן שם לשיחה הקבוצתית
 1. היכנס לאתר hangouts.google.com או פתח את Hangouts ב-Gmail.
 2. בחר שיחה קבוצתית.
 3. בחלק העליון של תיבת הצ'אט, לחץ על הסמל של ההגדרות הגדרות.
 4. הזן שם בקטע 'שם ה-Hangout'.
 5. לחץ על אישור. כל מי שבשיחה יכול לראות את שם הקבוצה.
הצגה של רשימת המשתתפים בשיחה הקבוצתית
 1. היכנס לאתר hangouts.google.com או פתח את Hangouts ב-Gmail.
 2. בחר שיחה קבוצתית.
 3. לחץ על הסמל של המשתתפים אנשים.
 4. תוצג רשימה עם המשתתפים בשיחה הקבוצתית. כל מי שבקבוצה יכול לראות מיהם שאר המשתתפים.
עזיבה של שיחה קבוצתית
 1. היכנס לאתר hangouts.google.com או פתח את Hangouts ב-Gmail.
 2. בחר את השיחה הקבוצתית שתרצה לעזוב.
 3. בצד שמאל למעלה בתיבת הצ'אט, לחץ על הסמל של ההגדרות הגדרות.
 4. לחץ על עזיבת השיחה ואז עזוב.
 5. כדי להצטרף מחדש לשיחה הקבוצתית מישהו יצטרך להזמין אותך אליה. אחרי שתצטרף מחדש תוכל לראות את היסטוריית השיחה, כולל את ההודעות שנשלחו אחרי שעזבת.

כשתעזוב שיחה קבוצתית יקרו מספר דברים:

 • לא תקבל הודעות חדשות או שיחות וידאו.
 • לא תוכל לראות את ההודעות הקודמות שנשלחו.
 • המשתתפים האחרים שעדיין בשיחה יוכלו לראות את ההודעות הקודמות, כולל את ההודעות שאתה שלחת.

כדי לסגור את החלון בלי לעזוב את השיחה הקבוצתית, לחץ על סמל הסגירה סגירה.