השבתת העדכונים

אם אינך רוצה לקבל עדכונים על הודעות, תוכל להשבית או להשתיק אותם.

השבתה של כל העדכונים

תוכל להשבית את העדכונים לפרק זמן של עד יומיים.

 1. פתח את Hangouts בכתובת hangouts.google.com או ב-Gmail.
 2. פתח את ההגדרות.
  • ב-hangouts.google.com, לחץ על סמל התפריט  ואז הגדרות.
  • ב-Gmail, לחץ על החץ הפונה כלפי מטה .
 3. לחץ על השבתת העדכונים למשך ובחר למשך כמה זמן העדכונים יושבתו.
 4. ההודעה 'ההתראות הושתקו' תוצג.
 5. כדי להפעיל מחדש את קבלת העדכונים, לחץ על 'ההתראות הושתקו' ואז על המשך.

השבתה של העדכונים ממשתמש מסוים

 1. פתח את Hangouts בכתובת hangouts.google.com או ב-Gmail.
 2. לחץ על אחד מאנשי הקשר או אחת מהשיחות.
 3. לחץ על סמל ההגדרות הגדרות.
 4. בטל את הסימון שליד הודעות

השתקת הצלילים של ההודעות או השיחות

 1. פתח את Hangouts בכתובת hangouts.google.com או ב-Gmail.
 2. פתח את ההגדרות.
  • ב-hangouts.google.com, לחץ על סמל התפריט  ואז הגדרות.
  • ב-Gmail, לחץ על החץ הפונה כלפי מטה .
 3. בטל את הסימון בתיבה שליד הצליל שתרצה להשתיק.