Απενεργοποίηση ειδοποιήσεων

Εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα μηνύματα, απενεργοποιήστε τες ή θέστε τες σε σίγαση.

Σίγαση όλων των ειδοποιήσεων

Μπορείτε να κάνετε σίγαση των ειδοποιήσεων για έως και δύο ημέρες.

 1. Μεταβείτε στο Hangouts στη διεύθυνση hangouts.google.com ή στο Gmail.
 2. Ανοίξτε τις ρυθμίσεις σας.
  • Στη διεύθυνση hangouts.google.com, κάντε κλικ στο Μενού  και μετά Ρυθμίσεις.
  • Στο Gmail, κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω .
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Σίγαση ειδοποιήσεων για και επιλέξτε για ποιο διάστημα θέλετε να γίνει σίγαση των ειδοποιήσεων.
 4. Θα εμφανιστεί το μήνυμα “Ειδοποιήσεις σε σίγαση”.
 5. Για να αρχίσετε να λαμβάνετε και πάλι ειδοποιήσεις, μεταβείτε στη ρύθμιση “Ειδοποιήσεις σε σίγαση” και κάντε κλικ στο κουμπί Συνέχιση.

Διακοπή λήψης ειδοποιήσεων από κάποιον

 1. Μεταβείτε στο Hangouts στη διεύθυνση hangouts.google.com ή στο Gmail.
 2. Κάντε κλικ σε μια επαφή ή συνομιλία.
 3. Κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις.
 4. Καταργήστε την επιλογή Ειδοποιήσεις

Απενεργοποίηση μηνυμάτων ή ήχων κλήσης

 1. Μεταβείτε στο Hangouts στη διεύθυνση hangouts.google.com ή στο Gmail.
 2. Ανοίξτε τις ρυθμίσεις σας.
  • Στη διεύθυνση hangouts.google.com, κάντε κλικ στο κουμπί Μενού  και μετά Ρυθμίσεις.
  • Στο Gmail, κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω .
 3. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου πλάι στον ήχο που θέλετε να απενεργοποιήσετε.