Изключване на известията

Ако не искате да получавате известия за съобщения, можете да ги изключите или спрете.

Спиране на всички известия

Можете да спрете известията за период до два дни.

 1. Отворете Hangouts на адрес hangouts.google.com или в Gmail.
 2. Отворете настройките си.
  • На адрес hangouts.google.com кликнете върху менюто  и след това „Настройки“.
  • В Gmail кликнете върху стрелката надолу .
 3. Кликнете върху Спиране на известията за и изберете за колко дълго искате да спрете известията.
 4. Ще видите „Известията бяха спрени“.
 5. За да получавате известия отново, преминете до „Известията бяха спрени“ и кликнете върху Възобновяване.

Спиране на получаването на известия от някого

 1. Отворете Hangouts на адрес hangouts.google.com или в Gmail.
 2. Кликнете върху контакт или разговор.
 3. Кликнете върху „Настройки“ Настройки.
 4. Премахнете отметката от Известия

Изключване на звуци при съобщение или обаждане

 1. Отворете Hangouts на адрес hangouts.google.com или в Gmail.
 2. Отворете настройките си.
  • На адрес hangouts.google.com кликнете върху менюто  и след това Настройки.
  • В Gmail кликнете върху стрелката надолу .
 3. Премахнете отметката от квадратчето до звука, който искате да изключите.