Изключване на известията

Ако не искате да получавате известия за съобщения, можете да ги изключите или спрете.

Включване или изключване на известията

 1. Отворете приложението Hangouts .
 2. В горната част докоснете менюто и след това Настройки и след това профила ви.
 3. Под „Известия“ докоснете Съобщения или Входящи обаждания.
 4. Можете:
  • да включите ли изключите известията или вибрацията;
  • да промените звука, който се възпроизвежда при получаване на съобщение, покана или обаждане.

Спиране на всички известия

Можете да спрете известията за период до два дни.

 1. Отворете приложението Hangouts .
 2. В горната част докоснете менюто и след това Отлагане на известията.
 3. Изберете за колко дълго искате да ги спрете.
 4. Ще видите „Известията са отложени до [време]“.

Изключване на известията от един контакт

 1. Отворете приложението Hangouts .
 2. Докоснете разговор.
 3. Докоснете „Още“ Options и след това Опции.
 4. Изключете Известия.