จัดการรายชื่อติดต่อของคุณ

จัดการการสนทนา คำเชิญ และรายชื่อติดต่อใน Google Hangouts ได้

หมายเหตุ: เราได้ปิดการผสานรวมระหว่าง Google+ และ Google Hangouts แล้ว การตั้งค่าการแจ้งเตือนคำเชิญสำหรับรายชื่อติดต่อที่เคยอยู่ใน "แวดวงของคุณ" จะรวมอยู่ในการตั้งค่า "คนอื่นๆ" คุณเปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือนได้เสมอ เพียงทำตามขั้นตอนในส่วน "อนุญาตให้ผู้ใช้ติดต่อคุณโดยไม่ต้องมีคำเชิญ" ที่ด้านล่าง

ดูรายชื่อติดต่อ

 1. เปิดแฮงเอาท์จาก hangouts.google.com หรือใน Gmail จากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกรายชื่อติดต่อ บุคคล หรือรายชื่อติดต่อในแฮงเอาท์ บุคคล
 3. คุณจะเห็นรายการรายชื่อทั้งหมด

เพิ่มผู้คนในรายชื่อติดต่อ

 1. เปิดแฮงเอาท์จาก hangouts.google.com หรือใน Gmail
 2. คลิกการสนทนาใหม่ เพิ่ม ด้านบน
 3. พิมพ์ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่อีเมล
 4. ส่งคำเชิญหรือเริ่มสนทนาเพื่อเพิ่มบุคคลนั้นในรายชื่อติดต่อของคุณ

จัดการรายชื่อติดต่อและการสนทนา

จัดรายชื่อติดต่อไว้ด้านบนสุด

ถ้าต้องการจัดรายชื่อติดต่อไว้ด้านบนสุด แม้รายชื่อติดต่อนั้นจะออฟไลน์อยู่ ให้ชี้ไปที่ชื่อแล้วคลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ตรึงไว้ด้านบน

ซ่อนรายชื่อติดต่อ

ถ้าต้องการซ่อนรายชื่อติดต่อในรายการ ให้ชี้ไปที่ชื่อแล้วคลิก เพิ่มเติม จากนั้น ซ่อน

ดูรายชื่อติดต่อที่ซ่อนไว้

 1. เปิดแฮงเอาท์จาก hangouts.google.com หรือใน Gmail
 2. เปิดการตั้งค่า
 3. คลิกเมนู เมนู จากนั้น การตั้งค่า ในแอปแฮงเอาท์
 4. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ใน Gmail
 5. คลิกที่อยู่ติดต่อที่ซ่อนไว้
 6. ถ้าต้องการดูรายชื่อติดต่อที่ซ่อนไว้อีกครั้ง ให้แตะเลิกซ่อน

ดูการสนทนาและคำเชิญ

 1. เปิดแฮงเอาท์จาก hangouts.google.com หรือใน Gmail
 2. คลิกเปิดการสนทนา การสนทนา

อนุญาตให้ผู้ใช้ติดต่อคุณโดยไม่ต้องใช้คำเชิญ

 1. เปิดแฮงเอาท์จาก hangouts.google.com หรือใน Gmail
 2. เปิดการตั้งค่า
  • ถ้าเปิดจากแอปแฮงเอาท์ ให้คลิกเมนู เมนูจากนั้น การตั้งค่า
  • ถ้าเปิดจาก Gmail ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ข้างชื่อของคุณ
 3. คลิกกำหนดค่าการเชิญ
 4. แตะที่กำหนดเอง แล้วเลือกผู้ใช้ที่ต้องมีคำเชิญและผู้ใช้ที่ไม่ต้องมี

 

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร