Ak používate Google Chat, navštívte centrum pomoci služby Google Chat

Spravovanie kontaktov

V službe Google Hangouts môžete spravovať svoje konverzácie, pozvánky a kontakty.

Poznámka: Integrácia služby Google+ so službou Google Hangouts bola vypnutá. Nastavenia upozornení na pozvánky pre kontakty, ktoré ste mali v minulosti v časti Vaše kruhy, sú teraz súčasťou nastavenia Všetci ostatní. Nastavenia upozornení môžete kedykoľvek zmeniť pomocou krokov v časti „Umožniť ostatným, aby vás kontaktovali bez pozvánky“, ktorú nájdete nižšie.

Zobrazenie kontaktov

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Hangouts .
 2. Vpravo dole klepnite na položku Pridať Pridať.
 3. Klepnite na položku Nová konverzácia.
 4. Zobrazí sa zoznam kontaktov.

Pridanie osoby medzi kontakty

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Hangouts .
 2. Vpravo dole klepnite na položku Pridať Pridať.
 3. Klepnite na položku Nová konverzácia.
 4. Zadajte a vyberte meno, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu osoby.
 5. Po začatí konverzácie alebo odoslaní pozvánky sa osoba zobrazí medzi vašimi kontaktmi.

Správa kontaktov a konverzácií

Skrytie kontaktu

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Hangouts .
 2. Vpravo dole klepnite na položku Pridať Pridať.
 3. Klepnite na položku Nová konverzácia.
 4. Vyhľadajte osobu, ktorú chcete skryť.
 5. Pridržte jej meno a potom klepnite na položku Skryť kontakt.
Poznámka: Od skrytých kontaktov môžete dostávať správy. Prečítajte si návod na zablokovanie správ od určitej osoby.

Zobrazenie skrytých kontaktov

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Hangouts .
 2. Klepnite na ponuku Ponuka a potom Nastavenia a potom názov svojho účtu.
 3. Klepnite na položku Skryté kontakty.
 4. Ak chcete skryté kontakty znova zobraziť, klepnite na položku Zobraziť.

Zobrazenie konverzácií a pozvánok

Ak chcete zobraziť zoznam konverzácií a pozvánok, otvorte aplikáciu Hangouts .

Umožnenie kontaktovania vás bez pozvánky

K dispozícii je možnosť určiť, kto vás môže kontaktovať priamo bez odoslania pozvánky.

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Hangouts .
 2. Klepnite na ponuku Ponuka a potom Nastavenia.
 3. V časti Účet klepnite na svoj účet.
 4. Klepnite na položku Prispôsobiť pozvánky a určte, kto potrebuje pozvánku a kto nie.

 

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
88641
false