Upravljanje kontaktima

Možete upravljati razgovorima, pozivnicama i kontaktima u Google Hangoutsu.

Napomena: integracija Googlea+ i Google Hangoutsa isključena je. Postavke obavijesti o pozivnicama za kontakte koji su prethodno bili u "Vašim krugovima" sada su uključene u postavku "Svi ostali". Postavke obavijesti možete promijeniti bilo kada tako da slijedite korake u odjeljku "Neka vam se korisnici obraćaju bez pozivnice" u nastavku.

Prikaz kontakata

 1. Na računalu idite na Hangouts na adresi hangouts.google.com ili na Gmailu.
 2. Kliknite Kontakti Osobe ili kontakti u Hangoutsu Osobe.
 3. Prikazat će se popis sa svim kontaktima.

Dodavanje osobe u kontakte

 1. Idite na Hangouts na adresi hangouts.google.com ili na Gmailu.
 2. Pri vrhu kliknite Novi razgovor Dodavanje.
 3. Unesite ime, telefonski broj ili e-adresu osobe.
 4. Pošaljite pozivnicu ili započnite razgovor da biste osobu dodali u kontakte.

Upravljanje kontaktima i razgovorima

Postavljanje kontakta na vrh

Da biste kontakt zadržali na vrhu, čak i kad je offline, pokazivač miša usmjerite prema imenu kontakta i kliknite Više Više a zatim Prikvači na vrh.

Sakrivanje kontakta

Da biste kontakt sakrili s popisa, pokazivač miša usmjerite na ime kontakta i kliknite Još Više a zatim Sakrij.

Prikaz skrivenih kontakata

 1. Idite na Hangouts na adresi hangouts.google.com ili na Gmailu.
 2. Otvorite postavke.
 3. U aplikaciji Hangouts kliknite Izbornik Izbornik a zatim Postavke.
 4. Na Gmailu kliknite strelicu prema dolje Strelica dolje.
 5. Kliknite Skriveni kontakti.
 6. Da biste ponovno prikazali sakrivene kontakte, dodirnite Poništi sakrivanje.

Prikaz razgovora i pozivnica

 1. Idite na Hangouts na adresi hangouts.google.com ili na Gmailu.
 2. Kliknite Otvori razgovore Razgovori.

Omogućavanje osobama da vam se obraćaju bez pozivnice

 1. Idite na Hangouts na adresi hangouts.google.com ili na Gmailu.
 2. Otvorite postavke:
  • u aplikaciji Hangouts kliknite Izbornik Izbornika zatim Postavke
  • pored svojeg imena na Gmailu kliknite strelicu prema dolje Strelica dolje.
 3. Kliknite Prilagodba postavki pozivnica.
 4. Odaberite Prilagođeno i odaberite tko treba imati pozivnicu, a tko ne.