مدیریت مخاطبین خود

می‌توانید مکالمه‌ها، دعوت‌ها و مخاطبین خود را در Google Hangouts مدیریت کنید.

توجه: یکپارچه‌سازی Google+‎ با Google Hangouts خاموش شده است. تنظیمات اعلان برای مخاطبینی که قبلاً در «حلقه‌های شما» بودند، اکنون در تنظیم «همه افراد دیگر» لحاظ می‌شود. هرزمان خواستید می‌توانید با دنبال کردن مراحل «امکان دادن به افراد برای تماس با شما بدون دعوت»، در بخش زیر، تنظیمات اعلان را تغییر دهید.

دیدن مخاطبین

 1. در رایانه، ازطریق hangouts.google.com یا در Gmail به Hangouts بروید؛
 2. روی «مخاطبین» افراد یا مخاطبین Hangouts‏ افراد کلیک کنید؛
 3. فهرست کاملی از مخاطبینتان را خواهید دید.

افزودن فردی به مخاطبین

 1. ازطریق hangouts.google.com یا در Gmail به Hangouts بروید؛
 2. در بالا، روی «مکالمه جدید» افزودن کلیک کنید؛
 3. نام، شماره تلفن یا نشانی رایانامه‌ای را تایپ کنید؛
 4. با ارسال دعوت یا شروع مکالمه با فردی، او را به مخاطبینتان اضافه کنید.

مدیریت مخاطبین و مکالمه‌ها

بالا نگه‌داشتن مخاطب در فهرست

برای اینکه مخاطبی (حتی وقتی آفلاین است) در بالای فهرست نگه داشته شود، نشانگر را روی نام فرد موردنظر قرار دهید و روی «بیشتر» بیشتر و سپس پین کردن به بالا کلیک کنید.

پنهان کردن مخاطب

برای پنهان کردن مخاطبی در فهرستتان، نشانگر را روی نام فرد موردنظر قرار دهید و روی «بیشتر» بیشتر و سپس پنهان کردن کلیک کنید.

دیدن مخاطبین پنهان

 1. ازطریق hangouts.google.com یا در Gmail به Hangouts بروید؛
 2. تنظیمات را باز کنید؛
 3. در برنامه Hangouts، روی منو منو و سپس تنظیمات ضربه بزنید؛
 4. در Gmail، روی پیکان پایین پیکان روبه‌پایین کلیک کنید؛
 5. روی مخاطبین پنهان کلیک کنید؛
 6. برای اینکه دوباره مخاطبین پنهانتان را ببینید، روی نمایش مجدد ضربه بزنید.

دیدن مکالمه‌ها و دعوت‌ها

 1. ازطریق hangouts.google.com یا در Gmail به Hangouts بروید؛
 2. روی «باز کردن مکالمه‌ها» مکالمه‌‌ها کلیک کنید.

اجازه دهید افراد بدون نیاز به دعوت، با شما تماس بگیرند

 1. ازطریق hangouts.google.com یا در Gmail به Hangouts بروید؛
 2. تنظیمات را باز کنید:
  • در برنامه Hangouts، روی منو منوو سپس «تنظیمات» کلیک کنید؛
  • در Gmail، روی پیکان پایین پیکان روبه‌پایین در کنار نامتان کلیک کنید.
 3. روی سفارشی کردن تنظیمات دعوت کلیک کنید؛
 4. روی سفارشی‌شده کلیک کنید و انتخاب کنید چه افرادی به دعوت نیاز دارند و چه افرادی نیاز ندارند.