Kontaktpersonu datu pārvaldīšana

Varat pārvaldīt savas sarunas, uzaicinājumus un kontaktpersonas pakalpojumā Google Hangouts.

Piezīme. Pakalpojuma Google+ integrācija ar pakalpojumu Google Hangouts ir izslēgta. Uzaicinājumu paziņojumu iestatījumi kontaktpersonām, kas iepriekš bija sarakstā “Jūsu loki”, tagad ir iekļauti iestatījumā “Visi pārējie”. Varat jebkurā laikā mainīt paziņojumu iestatījumus, veicot sadaļā “Atļaušana sazināties bez uzaicinājuma” norādītās darbības.

Kontaktpersonu apskate

 1. Savā iPhone tālrunī vai iPad planšetdatorā atveriet lietotni Hangouts Hangouts.
 2. Pieskarieties vienumam Kontakti Cilvēki vai Izlase Izlase.
 3. Tiks parādīts kontaktpersonu saraksts.

Personas pievienošana kontaktpersonu sarakstam

 1. Savā iPhone tālrunī vai iPad planšetdatorā atveriet lietotni Hangouts Hangouts.
 2. Apakšējā labajā stūrī pieskarieties vienumam Pievienot Pievienot.
 3. Ievadiet un atlasiet personas vārdu, tālruņa numuru vai e-pasta adresi.
 4. Uzrakstiet ziņojumu un pieskarieties vienumam Sūtīt Sūtīt.
 5. Kad būsit uzsācis sarunu ar šo personu vai nosūtījis tai ielūgumu, šī persona tiks parādīta jūsu kontaktpersonu sarakstā.

Kontaktpersonu un sarunu pārvaldība

Kontaktpersonas paslēpšana

Kontaktpersonu nevar paslēpt, bet varat uzzināt, kā bloķēt ziņu saņemšanu no kāda lietotāja.

iPhone vai iPad kontaktpersonu pievienošana

 1. Savā iPhone tālrunī vai iPad planšetdatorā atveriet lietotni Hangouts Hangouts.
 2. Pieskarieties vienumam Izvēlne Izvēlne un pēc tam  Iestatījumi.
 3. Ieslēdziet opciju “Augšupielādēt kontaktpersonas”.
 4. Ja tiek parādīts vaicājums, atļaujiet lietotnei Hangouts piekļūt kontaktpersonām, izmantojot iPhone tālruņa vai iPad planšetdatora iestatījumus.
 5. Ja tiek parādīts vaicājums, vai periodiski nosūtīt jūsu kontaktpersonas uz Google pakalpojumiem, pieskarieties vienumam Labi.

Sarunu un ielūgumu apskate

 1. Savā iPhone tālrunī vai iPad planšetdatorā atveriet lietotni Hangouts Hangouts.

 2. Pieskarieties vienumam Atvērt sarunas Sarunas.

Ļaujiet personām sazināties ar jums, nesūtot ielūgumu

Jūs izlemjat, kuras personas var sazināties ar jums tieši, nesūtot ielūgumu.

 1. Savā iPhone tālrunī vai iPad planšetdatorā atveriet lietotni Hangouts Hangouts.
 2. Pieskarieties vienumam Izvēlne Izvēlne un pēc tam Iestatījumi.
 3. Noklikšķiniet uz Ielūgumi un pēc tam Ielūgumu preferences.
 4. Izvēlieties, kam ir vai nav nepieciešams ielūgums.

Sarunu pievienošana izlasei

 1. Savā iPhone tālrunī vai iPad planšetdatorā atveriet lietotni Hangouts Hangouts.
 2. Pieskarieties vienumam Izlase Izlase.
 3. Pieskarieties vienumam Pievienot Pievienot un pēc tam pieskarieties sarunai.