Google Chat đang dần thay thế Hangouts phiên bản cũ. Nếu bạn sử dụng Google Chat, hãy truy cập vào trung tâm trợ giúp của Google Chat.

Bắt đầu một cuộc gọi video

Bạn có thể kết nối với gia đình, bạn bè hoặc đồng nghiệp thông qua cuộc gọi video trực tiếp. Đối với cuộc gọi 1:1, bạn có thể sử dụng tính năng gọi của Hangouts phiên bản cũ hoặc Google Meet. Đối với cuộc gọi video nhóm, hãy sử dụng Google Meet. 

Mẹo: Nếu bạn sử dụng Hangouts phiên bản cũ để bắt đầu cuộc gọi video trên Google Meet, số lượng người tham gia sẽ phụ thuộc vào loại tài khoản của bạn. Tìm hiểu thêm về giới hạn người tham gia đối với Google Meet.

Google Chat đang dần thay thế Hangouts phiên bản cũ của tất cả mọi người. Bạn hiện không còn sử dụng được Hangouts phiên bản cũ trên hầu hết các nền tảng. Tìm hiểu về việc chuyển từ Hangouts phiên bản cũ sang Google Chat.

Trước khi bạn thực hiện cuộc gọi video đầu tiên

 • Kiểm tra các yêu cầu về hệ thống của Hangouts phiên bản cũ.
 • Kết nối máy ảnh, micrô và loa đã cài đặt phần mềm mới nhất với máy tính của bạn. 
 • Khi nhận được yêu cầu cấp quyền sử dụng máy ảnh và micrô của máy tính, hãy nhấp vào Cho phép.

Quan trọng: Bạn có thể cần bật quyền sử dụng máy ảnh và micrô trong chế độ cài đặt trên máy tính.

Cho phép Hangouts sử dụng máy ảnh và micrô

Chrome

Cuộc gọi video trong Hangouts sử dụng máy ảnh và micrô trên máy tính của bạn.

Cho phép truy cập vào máy ảnh và micrô

 1. Truy cập vào hangouts.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng Cuộc gọi video Gọi video.
 3. Một thông báo sẽ xuất hiện ở đầu cửa sổ cuộc gọi video.
 4. Nhấp vào Cho phép. Bạn chỉ cần thực hiện việc này một lần. Bạn có thể cho phép:
  • Ghi âm Ghi: Cuộc gọi video sử dụng máy ảnh và micrô của bạn.
  • Quay video Bắt đầu cuộc họp video: Cuộc gọi video sử dụng máy ảnh và micrô của bạn.

Thay đổi chế độ cài đặt để cho phép truy cập

Nếu không nhận được yêu cầu cấp quyền truy cập hoặc nếu đã chặn quyền truy cập trước đó, thì bạn có thể thay đổi chế độ cài đặt.

 1. Truy cập vào hangouts.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng Cuộc gọi video Gọi video.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Lỗi máy ảnh Phương tiện không được phép.
 4. Nhấp vào Luôn cho phép https://hangouts.google.com truy cập vào máy ảnh và micrô của bạn.
 5. Nhấp vào Xong. Cuộc gọi video sẽ tự động kết nối. Nếu cuộc gọi video không tự động kết nối, hãy thoát và tham gia lại cuộc gọi.

Bắt đầu cuộc gọi video

Quan trọng: Khi bạn chặn một người trên Hangouts phiên bản cũ, người đó sẽ không thể nhắn tin cho bạn trên Hangouts phiên bản cũ nhưng có thể tham gia vào cuộc gọi trên Google Meet do bạn tổ chức. Những người dùng bị chặn trên Hangouts đều không bị chặn trên Google Meet.

Bắt đầu cuộc gọi video riêng tư

Mẹo: Để đảm bảo bạn không tham gia cuộc họp bằng mã hết hạn và lập kế hoạch tốt hơn cho các cuộc họp bạn tạo trong tương lai, hãy kiểm tra thời gian hết hạn của mã cuộc họp. Tìm hiểu về mã cuộc họp trong Google Meet.

 1. Truy cập vào hangouts.google.com.
 2. Chọn một người trong danh sách trên Hangouts hoặc tìm bằng tên hoặc địa chỉ email của người đó. Khi tìm thấy người bạn muốn gọi, hãy nhấp vào tên của họ.  
 3. Ở trên cùng bên trái, nhấp vào biểu tượng Cuộc gọi video  rồi chọn một cách gọi: 
  • Chia sẻ đường liên kết của cuộc gọi video trên Meet : Đường liên kết đến cuộc gọi video trên Google Meet sẽ được thêm vào cuộc trò chuyện của bạn. Nhấp vào biểu tượng Gửi  để chia sẻ đường liên kết. Cả hai bạn cần nhấp vào đường liên kết đến video trên Meet để tham gia cuộc gọi video.
  • Gọi video Bắt đầu cuộc họp video: Gọi cho người khác để bắt đầu cuộc gọi video trong Hangout. Họ có thể sẵn sàng trả lời hoặc không.

Bắt đầu cuộc gọi video trong tin nhắn theo nhóm

Mẹo: Để đảm bảo bạn không tham gia cuộc họp bằng mã hết hạn và lập kế hoạch tốt hơn cho các cuộc họp bạn tạo trong tương lai, hãy kiểm tra thời gian hết hạn của mã cuộc họp. Tìm hiểu về mã cuộc họp trong Google Meet.

 1. Truy cập vào hangouts.google.com.
 2. Chọn nhóm mà bạn muốn gọi trong danh sách trên Hangouts hoặc tạo nhóm mới. 
 3. Ở trên cùng bên trái cửa sổ tin nhắn theo nhóm, nhấp vào biểu tượng Cuộc gọi video .
  • Hangouts tự động thêm đường liên kết đến Meet vào tin nhắn của bạn. Nhấp vào biểu tượng Gửi  để chia sẻ đường liên kết và mời nhóm tham gia cuộc gọi video trên Google Meet.

Các chế độ cài đặt khác cho cuộc gọi video trên Hangouts phiên bản cũ

 

Thêm người theo tên hoặc địa chỉ email

Bất kỳ ai tham gia cuộc gọi video đều có thể thêm người sau khi cuộc gọi đó bắt đầu. Tất cả những người được mời tham gia cuộc gọi video đều phải có Tài khoản Google.

 1. Trong cửa sổ cuộc gọi video, hãy nhấp vào màn hình.
 2. Ở trên cùng, nhấp vào biểu tượng Thêm người 
 3. Nhập tên hoặc địa chỉ email của người bạn muốn thêm.
 4. Nhấp vào Mời.

Chia sẻ đường liên kết để thêm người

 1. Trong cửa sổ cuộc gọi video, hãy nhấp vào màn hình.
 2. Ở trên cùng, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm người sau đó Sao chép đường liên kết để chia sẻ Liên kết.
 3. Để mời mọi người tham gia cuộc gọi, hãy nhấp vào đường liên kết để sao chép. Sau đó, dán đường liên kết vào email, cuộc trò chuyện hoặc một nơi nào khác. Bất kỳ ai có đường liên kết đều có thể tham gia cuộc gọi sau khi đăng nhập.

Thay đổi các tuỳ chọn về cuộc gọi video

Bạn có thể thay đổi các tùy chọn về cuộc gọi video trong khi đang gọi. Để tìm tùy chọn, hãy nhấp vào màn hình.

 • Tắt máy ảnh hoặc tắt tiếng micrô: Nhấp vào các biểu tượng để tắt máy ảnh hoặc tắt tiếng micrô.
 • Cài đặt: Ở trên cùng, nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt. Bạn có thể thay đổi chế độ cài đặt về máy ảnh, micrô và loa.
 • Chia sẻ màn hình: Để chia sẻ màn hình với người khác trong cuộc gọi video, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chọn khác Xem thêm sau đó Chia sẻ màn hình.
 • Toàn màn hình: Để xem video ở kích thước đầy đủ, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chọn khác Xem thêm sau đó Toàn màn hình.

Gửi và nhận tin nhắn trong cuộc gọi video

Bạn có thể gửi tin nhắn cho mọi người trong cuộc gọi video. Tin nhắn sẽ hiển thị trong một thời gian ngắn.

 1. Nhấp vào màn hình cuộc gọi video
 2. Ở dưới cùng, nhấp vào biểu tượng Trò chuyện Trò chuyện.

Bạn chỉ có thể xem nhật ký nhắn tin khi đang tham gia cuộc gọi. Nếu rời khỏi và tham gia lại cuộc gọi, bạn không thể xem các tin nhắn trước đó.

Tài nguyên liên quan  

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
88641
false
false