Zahájení videohovoru

S rodinou, přáteli nebo kolegy si můžete povídat tváří v tvář pomocí videohovorů. Videohovoru se může zúčastnit až:

 • 10 lidí ve službách Gmail a G Suite Basics,
 • 25 lidí ve verzích Business a Education.

Tip: Pokud videohovor Google Meet zahajujete z Hangouts, může být počet účastníků jiný. Přečtěte si další informace o limitech počtu účastníků ve službě Google Meet.

Důležité: Když v Google Hangouts zablokujete některého uživatele, nebude vám moct v Hangouts posílat zprávy. Bude se ale moct připojit k hovorům Google Meet, které uspořádáte nebo se k nim připojíte přes aplikaci Hangouts. Je to tak proto, že uživatelé zablokovaní v Hangouts nejsou blokováni ve službě Google Meet.

Zahájení videohovoru s jedním dalším uživatelem

 1. Spusťte aplikaci Hangouts .
 2. Vyberte někoho ze seznamu v Hangouts nebo vyhledejte jméno či e-mailovou adresu. Jakmile požadovaného uživatele najdete, klikněte na jeho jméno.
 3. Vpravo nahoře klepněte na Videohovor  a vyberte jednu z možností:
  • Sdílet odkaz na videohovor Meet: : Do chatu se přidá odkaz na videohovor ve službě Google Meet. Odkaz můžete sdílet kliknutím na ikonu pro odeslání . Aby se hovor spojil, musí na odkaz kliknout oba účastníci.
  • Zavolat s videem Videokamera: Hovor začne vašemu protějšku vyzvánět v Hangouts. Může se stát, že ho nepřijme.
  • Zavolat jen hlasově : Druhému účastníkovi začne v Hangouts vyzvánět hlasový hovor. Může se stát, že ho nepřijme.

Zahájení videohovoru ve skupinové zprávě

 1. Spusťte aplikaci Hangouts .
 2. Vyberte ze seznamu skupinu, které chcete zavolat, nebo vytvořte novou.
 3. V levém horním rohu okna skupinové zprávy klikněte na ikonu videohovoru .
  • V Hangouts se do vaší zprávy automaticky přidá odkaz na schůzku Google Meet. Kliknutím na ikonu odeslání  můžete odkaz sdílet se skupinou a pozvat její členy na videohovor.

Tipy k zahájení videohovoru Google Meet ze služby Hangouts

 • Abyste mohli Google Meet používat, musíte splnit určité požadavky.Přečtěte si další informace o požadavcích služby Google Meet.
 • Když na odkaz na připojení k videohovoru Google Meet kliknete v Google Hangouts, hovor se v aplikaci Meet nemusí otevřít.
  • Pokud máte aplikaci Meet i Gmail, otevře se videohovor v aplikaci Gmail, a to i v případě, že jste předtím kartu Meet v Gmailu deaktivovali.
  • Máte-li jen jednu z těchto aplikací, otevře se videohovor v aplikaci, kterou máte staženou v zařízení.
  • Pokud nemáte aplikaci Meet ani Gmail, budete vyzváni, abyste si z obchodu App Store nainstalovali aplikaci Gmail.

Další nastavení videohovorů

Přidání lidí podle jména nebo e-mailové adresy

Po zahájení videohovoru může kdokoli z účastníků přidávat další lidi.

 1. Klepněte do okna videohovoru.
 2. Nahoře klepněte na ikonu pro přidání lidí .
 3. Dole klepněte na Pozvat.
 4. Zadejte a vyberte jméno nebo e-mailovou adresu.
 5. Klepněte na Hotovo OK. Abyste se mohli k videohovoru připojit, musíte se přihlásit ke svému účtu Google.

Přidání lidí sdílením odkazu

 1. Klepněte do okna videohovoru.
 2. Nahoře klepněte na ikonu pro přidání lidí .
 3. Dole klepněte na Sdílet odkaz.
 4. Vyberte aplikaci. K hovoru se může připojit kdokoli, kdo má odkaz, pokud se přihlásí.

Vypnutí kamery nebo mikrofonu

 1. Klepněte do okna videohovoru.
 2. Dole klepněte na Ztlumit a vypněte mikrofon nebo na Kamera a vypněte kameru.

Příjem zpráv při videohovoru

Když vám při videohovoru přijde zpráva, zobrazí se vlevo dole ikona chatu. Klepnutím na ikonu zprávy zobrazítea dalším klepnutím chat zavřete.Historii konverzace můžete zobrazit, jen dokud se účastníte hovoru.

Na telefonu nemůžete při videohovoru na zprávu odpovědět, na to se k hovoru musíte připojit z počítače.

Související články