Zahájení videohovoru

S rodinou, přáteli nebo kolegy si můžete povídat tváří v tvář pomocí videohovorů. Videohovoru se může zúčastnit až:

 • 10 lidí ve službách Gmail a G Suite Basics,
 • 25 lidí ve verzích Business a Education.

Tip: Pokud videohovor Google Meet zahajujete z Hangouts, může být počet účastníků jiný. Přečtěte si další informace o limitech počtu účastníků ve službě Google Meet.

Před zahájením prvního videohovoru

Důležité: Možná budete muset přístup ke kameře a mikrofonu zapnout také v systémových nastaveních počítače.

Povolení přístupu ke kameře a mikrofonu

Chrome

Videohovory Hangouts používají kameru a mikrofon počítače.

Důležité: Pokud používáte Internet Explorer, stáhněte si nejnovější verzi pluginu Hangouts.

Povolení přístupu ke kameře a mikrofonu

 1. Přejděte na adresu hangouts.google.com.
 2. Klikněte na Videohovor Videohovor. V horní části okna videohovoru se zobrazí zpráva.
 3. Klikněte na Povolit. Přístup stačí povolit jen jednou. Můžete povolit:
  • Nahrávání Nahrávání: Videohovor používá vaši kameru a mikrofon.
  • Videokameru Videokamera: Videohovor používá vaši kameru a mikrofon.

Povolení přístupu v nastavení

Pokud se vám žádost o povolení přístupu nezobrazila nebo jste přístup v minulosti zakázali, můžete ho povolit v nastavení.

 1. Přejděte na adresu hangouts.google.com.
 2. Klikněte na Videohovor Videohovor.
 3. Vpravo nahoře klikněte na ikonu zakázané kamery Zakázaná kamera.
 4. Klikněte na „Vždy povolit webu https://hangouts.google.com přístup ke kameře a mikrofonu“.
 5. Klikněte na Dokončit. Videohovor se spojí automaticky. Pokud se hovor neobnoví, ukončete ho a připojte se k němu znovu.

Zahájení videohovoru

Důležité: Když v Google Hangouts zablokujete některého uživatele, nebude vám moct v Hangouts posílat zprávy. Bude se ale moct připojit k hovorům Google Meet, které uspořádáte nebo se k nim připojíte přes aplikaci Hangouts. Je to tak proto, že uživatelé zablokovaní v Hangouts nejsou blokováni ve službě Google Meet.

Zahájení videohovoru s jedním dalším uživatelem

 1. Přejděte na adresu hangouts.google.com nebo aplikaci otevřete z postranního panelu v Gmailu.
 2. Vyberte někoho ze seznamu v Hangouts nebo vyhledejte jméno či e-mailovou adresu. Jakmile požadovaného uživatele najdete, klikněte na jeho jméno.  
 3. Vlevo nahoře klikněte na Videohovor  a vyberte jednu z možností: 
  • Sdílet odkaz na videohovor Meet : Do chatu se přidá odkaz na videohovor ve službě Google Meet. Odkaz můžete sdílet kliknutím na ikonu pro odeslání . Aby se videohovor spojil, musí na odkaz do služby Meet kliknout oba účastníci.
  • Zavolat s videem Videokamera: Hovor začne vašemu protějšku vyzvánět v Hangouts. Může se stát, že ho nepřijme.

Zahájení videohovoru ve skupinové zprávě

 1. Přejděte na adresu hangouts.google.com nebo aplikaci otevřete z postranního panelu v Gmailu.
 2. Vyberte ze seznamu skupinu, které chcete zavolat, nebo vytvořte novou.
 3. V levém horním rohu okna skupinové zprávy klikněte na ikonu videohovoru .
  • V Hangouts se do vaší zprávy automaticky přidá odkaz na schůzku Meet. Kliknutím na ikonu odeslání můžete odkaz sdílet se skupinou a pozvat její členy na videohovor Google Meet. 

Další nastavení videohovorů

 

Přidání lidí podle jména nebo e-mailové adresy

Po zahájení videohovoru může kdokoli z účastníků přidávat další lidi. Aby se pozvaný člověk mohl k videohovoru připojit, musí mít účet Google.

 1. Klikněte do okna videohovoru.
 2. Nahoře klikněte na ikonu pro přidání lidí .
 3. Zadejte jméno nebo e-mailovou adresu člověka, kterého chcete přidat.
 4. Klikněte na Pozvat.

Sdílení odkazu k přidání lidí

 1. Klikněte do okna videohovoru.
 2. Nahoře klikněte na ikonu pro přidání lidí a pak Zkopírovat odkaz ke sdíleníOdkaz.
 3. Kliknutím odkaz zkopírujte a pak jej pošlete lidem, které chcete pozvat, e-mailem, v chatu nebo kdekoli jinde. K hovoru se může připojit kdokoli, kdo má odkaz, musí se však přihlásit.

Změna nastavení videohovoru

Během videohovoru také můžete upravit nastavení. Možnosti zobrazíte kliknutím do okna hovoru.

 • Vypnutí kamery nebo mikrofonu: Pokud chcete vypnout kameru nebo mikrofon, klikněte na příslušnou ikonu.
 • Nastavení: Nahoře klikněte na ozubené kolečko Nastavení. Můžete změnit například nastavení kamery, mikrofonu a reproduktorů.
 • Sdílení obrazovky: Chcete-li během videohovoru sdílet obrazovku s ostatními účastníky, klikněte na ikonu možností Více a pak Sdílet obrazovku.
 • Zobrazení na celou obrazovku: Pokud chcete videohovor zobrazit na celé obrazovce, klikněte na ikonu možností Více a pak Celá obrazovka.

Posílání a příjem zpráv při videohovoru

Při videohovoru můžete lidem posílat zprávy, které se ale budou zobrazovat jen krátce.

 1. Klikněte do okna videohovoru.
 2. Dole klikněte na ikonu chatu Chat.

Historii konverzace můžete zobrazit, jen dokud se účastníte hovoru. Pokud hovor opustíte a znovu se k němu připojíte, předchozí zprávy neuvidíte.

Související články