ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

บล็อกหรือไม่สนใจผู้ใช้

หากรู้สึกไม่สะดวกใจที่จะอยู่ในแฮงเอาท์กับใครสักคน คุณสามารถบล็อกคนนั้นได้ และเมื่อบล็อกแล้ว คนๆ นั้นจะเห็นว่าคุณออนไลน์อยู่ แต่ไม่สามารถส่งข้อความให้คุณในแฮงเอาท์

เคล็ดลับ: ถ้ามีคนที่คุณไม่รู้จักหรือนักส่งสแปมติดต่อหาคุณ คุณสามารถเลือกคนที่ติดต่อคุณได้โดยตรง

บล็อกผู้ใช้คนอื่น

 1. เข้าแฮงเอาท์จาก hangouts.google.com หรือ Gmail โดยใช้คอมพิวเตอร์
 2. เลือกบุคคลจากรายการแฮงเอาท์เพื่อเปิดการสนทนา
 3. คลิกการตั้งค่า ด้านบนสุดของการสนทนา
 4. คลิกบล็อก บล็อก จากนั้น บล็อก
 5. ถ้าต้องการลบผู้ใช้ออกจากรายชื่อ แต่ไม่ต้องการบล็อก ให้เปิดแท็บ "รายชื่อติดต่อ" จากนั้น ชี้ไปที่ชื่อของคนนั้น จากนั้น เพิ่มเติมOptions จากนั้นซ่อน [ชื่อผู้ติดต่อ]

เลิกบล็อกผู้ใช้

 1. เข้าแฮงเอาท์จาก hangouts.google.com หรือ Gmail
 2. เปิดการตั้งค่า
  • ถ้าเปิดจาก hangouts.google.com ให้คลิกเมนู เมนู จากนั้น  การตั้งค่า
  • ถ้าเปิดจาก Gmail ให้ไปที่ด้านขวาบนของรายการแฮงเอาท์ แล้วคลิกลูกศรลง ลูกศรลง
 3. เลือกคนที่ถูกบล็อก
 4. คลิกเลิกบล็อกถัดจากชื่อผู้ใช้

ข้อควรจำ

 • ข้อความ ข้อความเสียง และสายโทรเข้าจากหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกบล็อกที่เข้ามายังเบอร์ Google Voice ของคุณจะถูกบล็อกทั้งในแฮงเอาท์และ Google Voice
 • เมื่อบล็อกบุคคลในแฮงเอาท์ บุคคลนั้นหรือหมายเลขโทรศัพท์นั้นจะถูกบล็อกในผลิตภัณฑ์บางอย่างของ Google ด้วย ทั้ง Google Voice, Google+, Google Photos และ Google Chat ใน Gmail ดูวิธีบล็อกผู้ใช้โดยใช้บริการอื่นๆ ของ Google
 • หากคุณบล็อกบุคคลใน Google+ หรือ Google Chat หรือบล็อกหมายเลขโทรศัพท์ใน Google Voice บุคคลหรือหมายเลขโทรศัพท์นั้นจะถูกบล็อกในแฮงเอาท์เช่นกัน
 • การเลิกบล็อกบุคคลหรือหมายเลขโทรศัพท์ในแฮงเอาท์จะเลิกบล็อกบุคคลนั้นใน Google Voice, Google+ และ Google Chat ด้วย

การสนทนาเดี่ยว

 • คุณไม่สามารถส่งหรือรับข้อความแฮงเอาท์จากคนที่ถูกบล็อกได้ ระบบจะเก็บการสนทนาในแฮงเอาท์ที่คุณทำกับคนที่ถูกบล็อกไว้ ดูวิธีเก็บแฮงเอาท์
 • สายที่โทรเข้ามายังโทรศัพท์โดยตรงจะไม่ถูกบล็อก
 • ถ้าคุณใช้แฮงเอาท์เป็นแอปเริ่มต้นในการรับส่งข้อความโทรศัพท์ ข้อความโทรศัพท์จะถูกบล็อก หากคุณใช้แอปข้อความอื่นสำหรับรับส่งข้อความ ข้อความโทรศัพท์จะไม่ถูกบล็อก

การสนทนากลุ่มในแฮงเอาท์

 • คนที่คุณบล็อกจะยังอยู่ในการสนทนาต่อไป
 • คุณจะได้รับการแจ้งเตือนว่ามีคนที่คุณบล็อกอยู่ในแฮงเอาท์นั้นด้วย และถ้าคุณเลือกเปิดแฮงเอาท์ คุณจะเห็นข้อความของบุคคลนั้นได้
 • คนอื่นในกลุ่มจะไม่ได้รับแจ้งว่าคุณได้บล็อกบุคคลนั้น
 • คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนเมื่อบุคคลนั้นส่งข้อความใหม่ แต่พวกเขาก็ยังได้รับแจ้งเมื่อคุณส่งข้อความใหม่
 • ทุกคนในกลุ่มจะสามารถดูข้อความทั้งหมดที่มีการรับส่ง
 • คนที่คุณบล็อกจะยังสามารถเข้าร่วมการสนทนากลุ่มอื่นๆ ที่คุณเข้าร่วมได้

แฮงเอาท์วิดีโอ

 • ถ้าต้องการเข้าร่วมแฮงเอาท์วิดีโอที่มีคนที่คุณบล็อกอยู่ด้วย โปรดเลิกบล็อกคนนั้นก่อน
 • ถ้าคนที่คุณบล็อกไว้พยายามเข้าร่วมแฮงเอาท์วิดีโอที่คุณอยู่ คนๆ นั้นจะได้รับแจ้งว่ามีคนในแฮงเอาท์นี้บล็อกเขาไว้และไม่สามารถเข้าร่วมแฮงเอาท์ได้

เมแกนคือผู้เชี่ยวชาญแฮงเอาท์และเป็นผู้เขียนหน้าความช่วยเหลือนี้ ช่วยเธอปรับปรุงบทความนี้โดยการแสดงความคิดเห็นด้านล่าง

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร