บล็อกหรือเพิกเฉยต่อบุคคล

หากรู้สึกไม่สะดวกใจที่จะอยู่ในแฮงเอาท์กับใครสักคน คุณสามารถบล็อกคนนั้นได้ เมื่อคุณบล็อกบุคคลในแฮงเอาท์ บุคคลหรือหมายเลขโทรศัพท์นั้นจะถูกบล็อกจากผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Google บางผลิตภัณฑ์ด้วย ซึ่งรวมถึง Google Voice, Google+ และ Google Chat ใน Gmail

หากคุณบล็อกบุคคลใน Google+ หรือ Google Chat หรือบล็อกหมายเลขโทรศัพท์ใน Google Voice บุคคลหรือหมายเลขโทรศัพท์นั้นจะถูกบล็อกในแฮงเอาท์เช่นกัน การยกเลิกการบล็อกบุคคลหรือหมายเลขโทรศัพท์ในแฮงเอาท์ จะยกเลิกการบล็อกบุคคลนั้นใน Google Voice, Google+ และ Google Chat ด้วย

การบล็อกบุคคลจากภายในหน้าต่างแฮงเอาท์

 1. เปิดแฮงเอาท์ที่ hangouts.google.com หรือใน Gmail
 2. เลือกบุคคลจากรายการแฮงเอาท์เพื่อเปิดการสนทนา
 3. ที่ด้านบนขวาของการสนทนา ให้คลิกการตั้งค่า
 4. คลิกบล็อกผู้ใช้
 5. คลิกบล็อก

การเลิกบล็อกบุคคล

 1. เปิดแฮงเอาท์ที่ hangouts.google.com หรือใน Gmail
 2. เปิดการตั้งค่าดังนี้
  • hangouts.google.com: ให้คลิกเมนู  > การตั้งค่า 
  • Gmail: ที่ด้านบนขวาของรายการแฮงเอาท์ ให้คลิกเมนู
 3. เลือกคนที่ถูกบล็อก
 4. คลิกเลิกบล็อกข้างชื่อบุคคลนั้น

สิ่งที่ควรทราบสำหรับการบล็อกบุคคลในแฮงเอาท์

 • หากคุณอยู่ในแฮงเอาท์ระหว่างบุคคล คุณจะไม่สามารถส่งหรือรับข้อความจากบุคคลนั้นได้อีก
 • หากอยู่ในแฮงเอาท์กลุ่ม คุณจะได้รับการแจ้งเตือนว่าบุคคลที่คุณบล็อกอยู่ในแฮงเอาท์นี้ด้วย หากคุณเลือกเปิดแฮงเอาท์ดังกล่าว คุณจะเห็นข้อความของบุคคลนั้น
 • หากอยู่ในแฮงเอาท์ระหว่างบุคคล ระบบจะเก็บแฮงเอาท์ของคุณไว้
 • ถ้าคุณพยายามเข้าร่วมแฮงเอาท์วิดีโอกับคนที่คุณบล็อก ระบบจะไม่อนุญาตให้คุณเข้าร่วม หากต้องการเข้าร่วม คุณจะต้องยกเลิกการบล็อกบุคคลนั้นก่อน
 • ถ้าบุคคลที่คุณบล็อกพยายามเข้าร่วมแฮงเอาท์วิดีโอที่คุณเข้าร่วม ระบบจะไม่อนุญาตให้บุคคลนั้นเข้าร่วม นอกจากนี้ระบบจะแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบว่าถูกคนในแฮงเอาท์นั้นบล็อก
 • ข้อความ ข้อความเสียง และการโทรจากหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกบล็อกจากเบอร์ Google Voice ของคุณ จะถูกบล็อกทั้งในแฮงเอาท์และ Google Voice

เมแกนคือผู้เชี่ยวชาญแฮงเอาท์และเป็นผู้เขียนหน้าความช่วยเหลือนี้ ช่วยเธอปรับปรุงบทความนี้โดยการแสดงความคิดเห็นด้านล่าง

บทความนี้มีประโยชน์ไหม