บล็อกหรือเพิกเฉยต่อบุคคล

หากรู้สึกไม่สะดวกใจที่จะอยู่ในแฮงเอาท์กับใครสักคน คุณสามารถบล็อกคนนั้นได้ เมื่อบล็อกบุคคลในแฮงเอาท์ บุคคลนั้นหรือหมายเลขโทรศัพท์นั้นจะถูกบล็อกในผลิตภัณฑ์อื่นๆ บางอย่างของ Google ด้วย รวมถึง Google Voice, Google+, Google รูปภาพ และ Google Chat ใน Gmail

หากคุณบล็อกบุคคลใน Google+ หรือ Google Chat หรือบล็อกหมายเลขโทรศัพท์ใน Google Voice บุคคลหรือหมายเลขโทรศัพท์นั้นจะถูกบล็อกในแฮงเอาท์เช่นกัน การเลิกบล็อกบุคคลหรือหมายเลขโทรศัพท์ในแฮงเอาท์ จะเลิกบล็อกบุคคลนั้นใน Google Voice, Google+ และ Google Chat ด้วย

เคล็ดลับ: หากคุณได้รับการติดต่อจากคนที่ไม่รู้จักหรือผู้ส่งสแปม ให้เปลี่ยนการตั้งค่าคำเชิญเพื่อเลือกคนที่สามารถติดต่อกับคุณได้โดยตรง

บล็อกผู้ใช้คนอื่น

 1. เปิดแฮงเอาท์ที่ hangouts.google.com หรือใน Gmail
 2. เลือกบุคคลจากรายการแฮงเอาท์เพื่อเปิดการสนทนา
 3. ที่ด้านบนขวาของการสนทนา ให้คลิกการตั้งค่า 
 4. คลิกบล็อกผู้ใช้
 5. คลิกบล็อก

ซ่อนผู้ติดต่อ

หากคุณต้องการนำบางคนออกจากรายการแฮงเอาท์ คุณสามารถซ่อนพวกเขาได้ เปิดแท็บ "รายชื่อติดต่อ"  ชี้ไปที่ชื่อของคนที่ต้องการ แล้วคลิกตัวเลือก Options คลิกซ่อนผู้ติดต่อ ผู้ติดต่อรายนี้จะไม่ถูกลบ แต่ระบบจะไม่แสดงชื่อให้เห็น

การยกเลิกการบล็อกบุคคล

 1. เปิดแฮงเอาท์ที่ hangouts.google.com หรือใน Gmail
 2. เปิดการตั้งค่าดังนี้
  • ที่ hangouts.google.com: คลิกเมนู > การตั้งค่า 
  • ที่ Gmail: ที่ด้านบนขวาของรายการแฮงเอาท์ คลิกเมนู
 3. เลือกคนที่ถูกบล็อก
 4. คลิกเลิกบล็อกข้างชื่อบุคคลนั้น

สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการบล็อกบุคคล

 • เมื่อคุณบล็อกคนอื่น บุคคลนั้นจะสามารถเห็นว่าคุณว่างอยู่ แต่ไม่สามารถส่งข้อความถึงคุณได้
 • ข้อความ ข้อความเสียง และการโทรจากหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกบล็อกที่เข้ามายังเบอร์ Google Voice ของคุณ จะถูกบล็อกทั้งในแฮงเอาท์และ Google Voice
 • แฮงเอาท์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง: คุณจะไม่สามารถส่งหรือรับข้อความจากบุคคลนั้นได้อีก แฮงเอาท์ของคุณกับคนที่ถูกบล็อกจะถูกเก็บไว้
 • แฮงเอาท์กลุ่ม: คุณจะได้รับการแจ้งเตือนว่าคนที่คุณบล็อกอยู่ในแฮงเอาท์นี้ด้วย หากคุณเลือกเปิดแฮงเอาท์ดังกล่าว คุณจะเห็นข้อความของบุคคลนั้น
 • แฮงเอาท์วิดีโอ: ถ้าคุณพยายามเข้าร่วมแฮงเอาท์วิดีโอกับคนที่คุณบล็อก ระบบจะไม่อนุญาตให้คุณเข้าร่วม หากต้องการเข้าร่วม คุณจะต้องเลิกบล็อกบุคคลนั้นก่อน
 • แฮงเอาท์วิดีโอ: ถ้ามีคนที่คุณบล็อกพยายามเข้าร่วมแฮงเอาท์วิดีโอที่คุณเข้าร่วมอยู่ ระบบจะไม่อนุญาตให้คนนั้นเข้าร่วม แต่จะแจ้งให้เขาทราบว่าถูกคนในแฮงเอาท์นี้บล็อก

เมแกนคือผู้เชี่ยวชาญแฮงเอาท์และเป็นผู้เขียนหน้าความช่วยเหลือนี้ ช่วยเธอปรับปรุงบทความนี้โดยการแสดงความคิดเห็นด้านล่าง

บทความนี้มีประโยชน์ไหม