บล็อกหรือเพิกเฉยต่อบุคคล

หากรู้สึกไม่สะดวกใจที่จะอยู่ในแฮงเอาท์กับบุคคลหนึ่ง คุณสามารถบล็อกบุคคลนั้นได้ เมื่อคุณบล็อกใครก็ตามในแฮงเอาท์ ระบบจะบล็อกบุคคลนั้นในผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Google รวมถึง Google+ และ Google Chat ใน Gmail

หากคุณบล็อกบุคคลใน Google+ หรือ Google Chat บุคคลนั้นจะถูกบล็อกในแฮงเอาท์เช่นกัน การยกเลิกการบล็อกในแฮงเอาท์ จะยกเลิกการบล็อกบุคคลนั้นใน Google+ และ Google Chat ด้วย

การบล็อกบุคคลจากภายในหน้าต่างแฮงเอาท์

 1. ที่ด้านบนขวาของหน้าต่างแฮงเอาท์ ให้คลิกที่ไอคอนเฟือง
 2. คลิกบล็อกผู้ใช้
 3. คลิกบล็อก

เมื่อคุณบล็อกบุคคล เราจะไม่แจ้งเตือนบุคคลนั้น (ยกเว้นคุณบล็อกบุคคลเหล่านั้นจากภายในแฮงเอาท์วิดีโอ) แต่เนื่องจากการบล็อกจะจำกัดการโต้ตอบระหว่างบุคคลเหล่านั้นกับคุณ บุคคลดังกล่าวจึงอาจทราบได้ว่าถูกคุณบล็อก โปรดทราบว่า ถ้าคุณบล็อกใคร บุคคลนั้นจะยังสามารถส่งอีเมลถึงคุณได้

การบล็อกส่งผลกระทบต่อการสนทนาแฮงเอาท์กลุ่มอย่างไร
คำแนะนำสำหรับแฮงเอาท์วิดีโออยู่ที่ด้านล่างของหน้านี้ หากคุณบล็อกบุคคลในแฮงเอาท์กลุ่ม:
 • บุคคลนั้นจะยังคงอยู่ในแฮงเอาท์
 • ระบบจะแสดงการแจ้งเตือนที่ด้านบนของหน้าต่างแฮงเอาท์ ซึ่งระบุว่าคุณได้บล็อกบุคคลนั้น
 • คนอื่นๆ ในแฮงเอาท์จะไม่ได้รับการแจ้งเตือนว่าคุณบล็อกบุคคลนั้น
 • คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนเมื่อบุคคลนั้นส่งข้อความหรือเริ่มแฮงเอาท์วิดีโอใหม่ แต่บุคคลนั้นจะยังได้รับการแจ้งเตือนเมื่อคุณส่งข้อความหรือเริ่มแฮงเอาท์วิดีโอใหม่
 • ทุกคนในแฮงเอาท์จะสามารถเห็นข้อความที่ส่งและได้รับทั้งหมด
 • คนที่คุณบล็อกยังคงสามารถเข้าร่วมแฮงเอาท์กลุ่มอื่นๆ ที่คุณเข้าร่วม
หมายเหตุ คุณไม่สามารถบล็อกบุคคลจากภายในหน้าต่างแฮงเอาท์กลุ่ม เปิดแฮงเอาท์ส่วนบุคคลกับบุคคลนั้นและทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

การบล็อกบุคคลในอุปกรณ์เคลื่อนที่

คุณจะต้องไปที่การตั้งค่าการแฮงเอาท์ส่วนบุคคลเพื่อบล็อกบุคคล

การยกเลิกการบล็อกบุคคล

 1. เปิดแฮงเอาท์ใน Gmail หรือ Google+
  • Gmail: ที่มุมล่างซ้าย ให้คลิกไอคอนแฮงเอาท์
  • Google+: ที่มุมขวาบน ให้คลิกไอคอนแฮงเอาท์
 2. ที่มุมขวาบนของรายการแฮงเอาท์ ให้คลิกเมนู
 3. เลือกบุคคลที่บล็อก
 4. คลิกยกเลิกการบล็อกข้างชื่อบุคคลนั้น

หมายเหตุ: หากคุณพบปัญหาในรับข้อความจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โปรดตรวจสอบว่าบุคคลนั้นเลิกบล็อกใน Google Voice และแฮงเอาท์แล้ว

การบล็อกหรือเพิกเฉยต่อบุคคลในแฮงเอาท์วิดีโอ

คุณสามารถเพิกเฉยต่อบุคคลในแฮงเอาท์วิดีโอเดียว หรือจะบล็อกอย่างถาวรก็ได้

 1. วางเมาส์เหนือฟีดวิดีโอหรือรูปภาพของบุคคลนั้นที่ด้านล่างของหน้าจอ คุณจะเห็นตัวเลือกให้ปิดเสียงหรือบล็อกบุคคลนั้น
 2. คลิกไอคอนบล็อก
 3. ระบบจะ "เพิกเฉย" ต่อบุคคลนั้นตลอดระยะเวลาแฮงเอาท์ โดยคุณจะไม่สามารถเห็น ได้ยิน หรือโต้ตอบกับบุคคลนั้นตลอดการแฮงเอาท์ที่เหลืออยู่โดยอัตโนมัติ ถ้าคุณ "เพิกเฉย" ต่อบุคคลนั้นโดยไม่ตั้งใจ ให้คลิกเลิกทำ
 4. หากต้องการบล็อกบุคคลถาวร ให้ทำเครื่องหมายในช่องข้างบล็อก[บุคคลนี้]อย่างถาวรบน Google
 5. คลิกเสร็จสิ้น
สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเพิกเฉยต่อบุคคลในแฮงเอาท์วิดีโอ
 • เมื่อเพิกเฉยต่อบุคคลในแฮงเอาท์วิดีโอเดียว คุณและคนที่คุณเพิกเฉยจะไม่สามารถเห็น ได้ยิน หรือโต้ตอบกันและกันจนจบแฮงเอาท์วิดีโอนั้น
 • หากต้องการเห็นและได้ยินบุคคลเหล่านั้นอีกครั้ง คุณและบุคคลที่คุณเพิกเฉยต้องออกจากแฮงเอาท์วิดีโอนั้นและเริ่มแฮงเอาท์วิดีโอใหม่
 • เมื่อคุณเพิกเฉยต่อบุคคลในแฮงเอาท์วิดีโอ คุณจะยังสามารถส่งและรับข้อความจากบุคคลนั้นในแฮงเอาท์และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Google
สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณบล็อกบุคคลขณะอยู่ในแฮงเอาท์วิดีโอกับบุคคลนั้น
 • ระบบจะไม่เตะบุคคลนั้นออกจากแฮงเอาท์วิดีโอปัจจุบัน แต่บุคคลดังกล่าวจะไม่สามารถเข้าร่วมแฮงเอาท์วิดีโอกับคุณในอนาคต
 • ระหว่างช่วงเวลาที่เหลือของแฮงเอาท์วิดีโอนั้น คุณจะไม่สามารถเห็นหรือได้ยินกันและกัน
 • ทุกคนจะเห็นว่าคุณบล็อกบุคคลนั้น รวมถึงคนที่ถูกคุณบล็อกด้วย
 • คนอื่นในแฮงเอาท์วิดีโอจะได้รับตัวเลือกให้บล็อกบุคคลนั้นเช่นกัน หากผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่บล็อกบุคคลนั้น ระบบจะลบบุคคลนั้นจากแฮงเอาท์วิดีโอ
 • ถ้าคุณพยายามเข้าร่วมแฮงเอาท์วิดีโอกับคนที่คุณบล็อก ระบบจะไม่อนุญาตให้คุณเข้าร่วม หากต้องการเข้าร่วม คุณจะต้องยกเลิกการบล็อกบุคคลนั้นก่อน
 • ถ้าบุคคลที่คุณบล็อกพยายามเข้าร่วมแฮงเอาท์วิดีโอที่คุณเข้าร่วม ระบบจะไม่อนุญาตให้บุคคลนั้นเข้าร่วม นอกจากนี้ระบบจะแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบว่าถูกคนในแฮงเอาท์นั้นบล็อก

สิ่งที่ควรทราบสำหรับการบล็อกบุคคลในแฮงเอาท์

 • หากคุณอยู่ในแฮงเอาท์ระหว่างบุคคล คุณจะไม่สามารถส่งหรือรับข้อความจากบุคคลนั้นได้อีก
 • หากอยู่ในแฮงเอาท์กลุ่ม คุณจะได้รับการแจ้งเตือนว่าบุคคลที่คุณบล็อกอยู่ในแฮงเอาท์นี้ด้วย หากคุณเลือกเปิดแฮงเอาท์ดังกล่าว คุณจะเห็นข้อความของบุคคลนั้น
 • หากอยู่ในแฮงเอาท์ระหว่างบุคคล ระบบจะเก็บแฮงเอาท์ของคุณไว้
 • บุคคลที่ถูกบล็อกจะไม่สามารถเข้าร่วมแฮงเอาท์วิดีโอกับคุณได้อีกในอนาคต
 • หากคุณใช้แฮงเอาท์เพื่อรับสายและรับข้อความเสียงสำหรับบัญชี Google Voice คุณจะต้องบล็อกหมายเลขนั้นในบัญชี Google Voice เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลนั้นติดต่อคุณได้

หากมี Google+

 • ระบบจะนำบุคคลที่ถูกบล็อกออกจากแวดวงของคุณ
 • คุณจะไม่สามารถดูหรือแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาของกันและกันได้
 • แต่จะยังสามารถดูโพสต์สาธารณะของกันและกันได้
 • เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการบล็อกบุคคลใน Google+

Megan is a Hangouts expert and author of this help page. Help her improve this article by leaving feedback below.

บทความนี้มีประโยชน์ไหม