บล็อกหรือเพิกเฉยต่อบุคคล

หากรู้สึกไม่สะดวกใจที่จะอยู่ในแฮงเอาท์กับบุคคลหนึ่ง คุณสามารถบล็อกบุคคลนั้นได้ เมื่อคุณบล็อกใครก็ตามในแฮงเอาท์ ระบบจะบล็อกบุคคลนั้นในผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Google บางผลิตภัณฑ์ รวมถึง Google+ และ Google Chat ใน Gmail

หากคุณบล็อกบุคคลใน Google+ หรือ Google Chat บุคคลนั้นจะถูกบล็อกในแฮงเอาท์เช่นกัน การยกเลิกการบล็อกในแฮงเอาท์ จะยกเลิกการบล็อกบุคคลนั้นใน Google+ และ Google Chat ด้วย

การบล็อกบุคคลจากภายในหน้าต่างแฮงเอาท์

 1. เปิดแฮงเอาท์ที่ hangouts.google.com หรือใน Gmail
 2. เลือกบุคคลจากรายการแฮงเอาท์เพื่อเปิดการสนทนา
 3. ที่ด้านบนขวาของการสนทนา ให้คลิกการตั้งค่า 
 4. คลิกบล็อกผู้ใช้
 5. คลิกบล็อก

การเลิกบล็อกบุคคล

 1. เปิดแฮงเอาท์ที่ hangouts.google.com หรือใน Gmail
 2. เปิดการตั้งค่าดังนี้
  • hangouts.google.com: ให้คลิกเมนู  > การตั้งค่า 
  • Gmail: ที่ด้านบนขวาของรายการแฮงเอาท์ ให้คลิกเมนู
 3. เลือกคนที่ถูกบล็อก
 4. คลิกยกเลิกการบล็อกข้างชื่อบุคคลนั้น

หมายเหตุ: หากคุณพบปัญหาในรับข้อความจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โปรดตรวจสอบว่าบุคคลนั้นเลิกบล็อกใน Google Voice และแฮงเอาท์แล้ว

การบล็อกหรือเพิกเฉยต่อบุคคลในแฮงเอาท์วิดีโอ

คุณสามารถเพิกเฉยต่อบุคคลในแฮงเอาท์วิดีโอเดียว หรือจะบล็อกอย่างถาวรก็ได้

 1. ในแฮงเอาท์วิดีโอ ให้วางเมาส์เหนือฟีดวิดีโอหรือรูปภาพของคนที่ต้องการที่ด้านล่างของหน้าจอ
 2. ในตัวเลือกที่ปรากฏขึ้น ให้คลิกไอคอนบล็อก
 3. ระบบจะ "เพิกเฉย" ต่อบุคคลนั้นตลอดระยะเวลาแฮงเอาท์โดยอัตโนมัติ โดยคุณจะไม่สามารถเห็น ได้ยิน หรือโต้ตอบกับบุคคลนั้นตลอดเวลาแฮงเอาท์ที่เหลืออยู่ ถ้าคุณ "เพิกเฉย" ต่อบุคคลนั้นโดยไม่ตั้งใจ ให้คลิกเลิกทำ
 4. หากต้องการบล็อกบุคคลถาวร ให้ทำเครื่องหมายในช่องข้างบล็อก[บุคคลนี้]อย่างถาวรบน Google
 5. คลิกเสร็จสิ้น
สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเพิกเฉยต่อบุคคลในแฮงเอาท์วิดีโอ
 • เมื่อเพิกเฉยต่อบุคคลในแฮงเอาท์วิดีโอเดียว คุณและคนที่คุณเพิกเฉยจะไม่สามารถเห็น ได้ยิน หรือโต้ตอบกันและกันจนจบแฮงเอาท์วิดีโอนั้น
 • หากต้องการเห็นและได้ยินบุคคลเหล่านั้นอีกครั้ง คุณและบุคคลที่คุณเพิกเฉยต้องออกจากแฮงเอาท์วิดีโอนั้นและเริ่มแฮงเอาท์วิดีโอใหม่
 • เมื่อคุณเพิกเฉยต่อบุคคลในแฮงเอาท์วิดีโอ คุณจะยังสามารถส่งและรับข้อความจากบุคคลนั้นในแฮงเอาท์และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Google
สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณบล็อกบุคคลขณะอยู่ในแฮงเอาท์วิดีโอกับบุคคลนั้น
 • ระบบจะไม่เตะบุคคลนั้นออกจากแฮงเอาท์วิดีโอปัจจุบัน แต่บุคคลดังกล่าวจะไม่สามารถเข้าร่วมแฮงเอาท์วิดีโอกับคุณในอนาคต
 • ระหว่างช่วงเวลาที่เหลือของแฮงเอาท์วิดีโอนั้น คุณจะไม่สามารถเห็นหรือได้ยินกันและกัน
 • ทุกคนจะเห็นว่าคุณบล็อกบุคคลนั้น รวมถึงคนที่ถูกคุณบล็อกด้วย
 • คนอื่นในแฮงเอาท์วิดีโอจะได้รับตัวเลือกให้บล็อกบุคคลนั้นเช่นกัน หากผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่บล็อกบุคคลนั้น ระบบจะนำบุคคลนั้นออกจากแฮงเอาท์วิดีโอ
 • ถ้าคุณพยายามเข้าร่วมแฮงเอาท์วิดีโอกับคนที่คุณบล็อก ระบบจะไม่อนุญาตให้คุณเข้าร่วม หากต้องการเข้าร่วม คุณจะต้องยกเลิกการบล็อกบุคคลนั้นก่อน
 • ถ้าบุคคลที่คุณบล็อกพยายามเข้าร่วมแฮงเอาท์วิดีโอที่คุณเข้าร่วม ระบบจะไม่อนุญาตให้บุคคลนั้นเข้าร่วม นอกจากนี้ระบบจะแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบว่าถูกคนในแฮงเอาท์นั้นบล็อก

สิ่งที่ควรทราบสำหรับการบล็อกบุคคลในแฮงเอาท์

 • หากคุณอยู่ในแฮงเอาท์ระหว่างบุคคล คุณจะไม่สามารถส่งหรือรับข้อความจากบุคคลนั้นได้อีก
 • หากอยู่ในแฮงเอาท์กลุ่ม คุณจะได้รับการแจ้งเตือนว่าบุคคลที่คุณบล็อกอยู่ในแฮงเอาท์นี้ด้วย หากคุณเลือกเปิดแฮงเอาท์ดังกล่าว คุณจะเห็นข้อความของบุคคลนั้น
 • หากอยู่ในแฮงเอาท์ระหว่างบุคคล ระบบจะเก็บแฮงเอาท์ของคุณไว้
 • บุคคลที่ถูกบล็อกจะไม่สามารถเข้าร่วมแฮงเอาท์วิดีโอกับคุณได้อีกในอนาคต
 • หากคุณใช้แฮงเอาท์เพื่อรับสายและรับข้อความเสียงสำหรับบัญชี Google Voice คุณจะต้องบล็อกหมายเลขนั้นในบัญชี Google Voice เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลนั้นติดต่อคุณได้

หากมี Google+

 • ระบบจะนำบุคคลที่ถูกบล็อกออกจากแวดวงของคุณ
 • คุณจะไม่สามารถดูหรือแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาของกันและกันได้
 • แต่จะยังสามารถดูโพสต์สาธารณะของกันและกันได้
 • เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการบล็อกบุคคลใน Google+

เมแกนคือผู้เชี่ยวชาญแฮงเอาท์และเป็นผู้เขียนหน้าความช่วยเหลือนี้ ช่วยเธอปรับปรุงบทความนี้โดยการแสดงความคิดเห็นด้านล่าง

บทความนี้มีประโยชน์ไหม