Blokovanie, nahlásenie alebo ignorovanie osoby

Používatelia, ktorí vás nepoznajú, vám musia odoslať pozvánku na čet. V rámci vašej ochrany Hangouts filtruje pozvánky, ktoré sú spam, na samostatnú obrazovku. Ak sa pozvánka, ktorá je spam, neodfiltruje alebo nechcete s niekým viesť hangout, môžete túto osobu zablokovať. Keď niekoho zablokujete, daná osoba uvidí, že ste online, ale nebude vám môcť odosielať správy služby Hangouts.

Tip: Ak vás kontaktujú cudzie osoby alebo šíritelia spamu, nastavte, kto vás môže kontaktovať priamo.

Zablokovanie osoby

 1. Otvorte aplikáciu Hangouts .
 2. V dolnej časti klepnite na kartu Konverzácie .
 3. Otvorte hangout.
 4. Vpravo hore klepnite na položky Viac Viac a potom Ľudia.
 5. Vyberte osobu, ktorú chcete zablokovať a potom Blokovať používateľa.
 6. Klepnite na položku Blokovať.

Odblokovanie osoby

 1. Otvorte aplikáciu Hangouts .
 2. Vľavo hore klepnite na ponuku Ponuka.
 3. Klepnite na položky Nastavenia a potom Zablokovaní ľudia.
 4. Nájdite osobu, ktorú chcete odblokovať. Klepnite na jej meno.
 5. Vpravo hore klepnite na položky Viac Viac a potom Ľudia.
 6. Vyberte osobu, ktorú chcete odblokovať.
 7. Klepnite na položku Odblokovať používateľa.

Čo by ste mali mať na pamäti

 • Všetky textové správy, hlasové správy a hovory zo zablokovaného telefónneho čísla na vaše číslo Google Voice budú blokované v službe Hangouts aj v službe Google Voice.
 • Keď niekoho zablokujete v službe Hangouts, danú osobu alebo telefónne číslo zablokujete aj v ostatných službách Google vrátane služieb Google Voice, Google+, Fotky Google a Rozhovor Google v Gmaile. Prečítajte si návod na zablokovanie osoby pomocou iných služieb Google.
 • Ak niekoho zablokujete na Google+, v službe Rozhovor Google alebo zablokujete telefónne číslo v službe Google Voice, danú osobu alebo telefónne číslo zablokujete aj v službe Hangouts.
 • Po odblokovaní v službe Hangouts odblokujete túto osobu alebo telefónne číslo aj v službách Google Voice, Google+ a Rozhovor Google.

Konverzácia dvoch osôb:

 • S danou osobou si nebudete môcť vymieňať správy služby Hangouts. Váš hangout so zablokovanou osobou sa archivuje. Prečítajte si návod na archivovanie hangoutu.
 • Priame hovory na váš telefón sa nezablokujú.
 • Ak používate Hangouts ako predvolenú aplikáciu na odosielanie textových správ, textové správy budú blokované. Ak používate inú aplikáciu na odosielanie textových správ, textové správy blokované nebudú.

Skupinová konverzácia služby Hangouts:

 • Osoba, ktorú ste zablokovali, zostane účastníkom konverzácie.
 • Dostanete upozornenie, že niekto, koho ste zablokovali, sa tiež zúčastňuje daného hangoutu. Ak sa rozhodnete tento hangout otvoriť, budú sa vám zobrazovať správy danej osoby.
 • Ostatným osobám v skupine sa nezobrazí upozornenie, že ste túto osobu zablokovali.
 • Nedostanete upozornenie, keď daná osoba odošle nové správy, daná osoba však bude naďalej dostávať upozornenia, keď vy odošlete nové správy.
 • Každému v skupine sa budú zobrazovať všetky prijaté aj odoslané správy.
 • Osoba, ktorú ste zablokovali, sa bude môcť aj naďalej pripájať k ostatným skupinovým konverzáciám, ktorých sa zúčastňujete.

Videohovor:

 • Ak sa chcete pripojiť k videohovoru s osobou, ktorú ste zablokovali, najskôr ju odblokujte.
 • Ak sa vami zablokovaná osoba pokúsi pripojiť k videohovoru, ktorého sa zúčastňujete, dostane upozornenie, že niektorý účastník hangoutu ju zablokoval, a nebude sa môcť pripojiť.