Blokovanie, nahlásenie alebo ignorovanie osoby

Používatelia, ktorí vás nepoznajú, vám musia odoslať pozvánku na čet. V rámci vašej ochrany Hangouts filtruje pozvánky, ktoré sú spam, na samostatnú obrazovku. Ak sa pozvánka, ktorá je spam, neodfiltruje alebo nechcete s niekým viesť hangout, môžete túto osobu zablokovať. Keď niekoho zablokujete, daná osoba uvidí, že ste online, ale nebude vám môcť odosielať správy služby Hangouts.

Tip: Ak vás kontaktujú cudzie osoby alebo šíritelia spamu, nastavte, kto vás môže kontaktovať priamo.

Blokovanie a nahlásenie osoby

Osoba, ktorú zablokujete, bude vidieť, že ste online. Nebude vám však môcť posielať správy služby Hangouts.

Pri blokovaní alebo ignorovaní používateľa môžete tiež nahlásiť zneužitie.

 1. Prejdite v počítači do služby Hangouts na hangouts.google.com alebo v Gmaile.
 2. Vyberte osobu v zozname hangoutov, čím sa otvorí konverzácia.
 3. V hornej časti konverzácie kliknite na Nastavenia Nastaveniaa potomBlokovať a nahlásiť Blokovať.
  • Ak chcete nahlásiť zneužitie, začiarknite políčko Tiež nahlásiť.
  • Ak chcete danú osobu iba zablokovať, zrušte začiarknutie políčka Tiež nahlásiť.
 4.  Kliknite na Potvrdiť.

Keď niekoho nahlásite z dôvodu zneužitia, posledných desať správ vašej konverzácie bude odoslaných Googlu na kontrolu.

Dôležité: Táto funkcia je momentálne k dispozícii vo webovej verzii.

Čo by ste mali mať na pamäti

Keď niekoho zablokujete: 

 • Všetky textové a hlasové správy aj hovory zo zablokovaného telefónneho čísla na vaše číslo Google Voice budú blokované v službách Hangouts aj Google Voice.
 • Keď niekoho zablokujete v službe Hangouts, danú osobu alebo telefónne číslo zablokujete aj v ostatných službách Googlu vrátane služieb Google Voice, Google+, Fotky Google a Google Chat v Gmaile. Prečítajte si, ako blokovať osobu pomocou ďalších služieb Googlu.
 • Ak niekoho zablokujete v službe Google+ alebo Google Chat, prípadne zablokujete telefónne číslo v službe Google Voice, danú osobu alebo telefónne číslo zablokujete aj v službe Hangouts.

Konverzácia dvoch osôb:

 • So zablokovanou osobou si nemôžete vymieňať správy služby Hangouts. Váš hangout so zablokovanou osobou sa archivuje. Prečítajte si návod na archivovanie hangoutu.
 • Priame hovory na váš telefón sa nezablokujú.
 • Ak používate Hangouts ako predvolenú aplikáciu pre textové správy, textové správy od blokovanej osoby budú tiež blokované. Ak používate inú aplikáciu pre textové správy, blokované nebudú.

Skupinový hangout:

 • Osoba, ktorú ste zablokovali, zostane účastníkom konverzácie.
 • Dostanete upozornenie, že vami zablokovaná osoba sa tiež zúčastňuje hangoutu. Ak sa rozhodnete hangout otvoriť, budú sa vám zobrazovať jej správy.
 • Ostatným osobám v skupine sa nezobrazí upozornenie, že ste túto osobu zablokovali.
 • Nedostanete upozornenie, keď daná osoba odošle nové správy, daná osoba však bude naďalej dostávať upozornenia, keď vy odošlete nové správy.
 • Každému v skupine sa budú zobrazovať všetky prijaté aj odoslané správy.
 • Osoba, ktorú ste zablokovali, sa bude môcť aj naďalej pripájať k ostatným skupinovým konverzáciám, ktorých sa zúčastňujete.

Videohovor:

 • Ak sa chcete pripojiť k videohovoru s osobou, ktorú ste zablokovali, najskôr ju odblokujte.
 • Ak sa vami zablokovaná osoba pokúsi pripojiť k videohovoru, ktorého sa zúčastňujete, dostane upozornenie, že niektorý účastník hangoutu ju zablokoval, a nebude sa môcť pripojiť.
   

Skrytie osoby v zozname konverzácií

Ak chcete niekoho odobrať zo zoznamu, ale nechcete ho zablokovať:

 1. Kliknite na KontaktyContacts.
 2. Nájdite osobu, ktorú chcete skryť.
 3. Vedľa jej mena kliknite na ViacViac a potom Skryť [meno kontaktu].

Odblokovanie osoby

Dôležité: Odblokovaním osoby alebo telefónneho čísla v klasickej verzii služby Hangouts tento kontakt tiež odblokujete v službách Google Voice a Google Chat.

 1. Prejdite do služby Hangouts na hangouts.google.com alebo v Gmaile.
 2. Otvorte nastavenia:
  • Na hangouts.google.com: kliknite na ponuku Ponuka a potom  Nastavenia.
  • V Gmaile: kliknite v pravom hornom rohu zoznamu hangoutov na šípku nadol Šípka nadol.
 3. Vyberte položku Zablokovaní ľudia.
 4. Vedľa mena danej osoby kliknite na Odblokovať.