Zablokovanie alebo ignorovanie niekoho

Ak nemáte záujem zúčastniť sa hangoutu s určitou osobou, môžete túto osobu zablokovať. Keď niekoho zablokujete, daná osoba uvidí, že ste online, ale nebude vám môcť odosielať správy služby Hangouts.

Tip: Ak vás kontaktujú cudzie osoby alebo šíritelia spamu, určite, kto vás môže kontaktovať priamo.

Zablokovanie osoby

 1. V počítači prejdite na Hangouts na adrese hangouts.google.com alebo v Gmaile.
 2. Vyberte osobu v zozname hangoutov, čím sa otvorí konverzácia.
 3. V hornej časti konverzácie kliknite na položku Nastavenia Nastavenia.
 4. Kliknite na položky Blokovať Blokovať a potom Blokovať.
 5. Ak chcete určitú osobu odstrániť zo zoznamu, ale nechcete ju zablokovať, otvorte kartu Kontakty a potom ukážte na meno danej osoby a potom Viac Options a potom Skryť kontakt [meno kontaktu].

Odblokovanie osoby

 1. Prejdite na Hangouts na adrese hangouts.google.com alebo v Gmaile.
 2. Otvorte nastavenia:
  • Na stránke hangouts.google.com: Kliknite na ponuku Ponuka a potom Nastavenia.
  • V Gmaile: V pravom hornom rohu zoznamu hangoutov kliknite na šípku nadol Šípka nadol.
 3. Vyberte položku Zablokovaní ľudia.
 4. Vedľa mena danej osoby kliknite na položku Odblokovať.

Čo by ste mali mať na pamäti

 • Všetky textové správy, hlasové správy a hovory zo zablokovaného telefónneho čísla na vaše číslo Google Voice budú blokované v službe Hangouts aj v službe Google Voice.
 • Keď niekoho zablokujete v službe Hangouts, danú osobu alebo telefónne číslo zablokujete aj v ostatných službách Google vrátane služieb Google Voice, Google+, Fotky Google a Rozhovor Google v Gmaile. Prečítajte si návod na zablokovanie osoby pomocou iných služieb Google.
 • Ak niekoho zablokujete na Google+, v službe Rozhovor Google alebo zablokujete telefónne číslo v službe Google Voice, danú osobu alebo telefónne číslo zablokujete aj v službe Hangouts.
 • Po odblokovaní v službe Hangouts odblokujete túto osobu alebo telefónne číslo aj v službách Google Voice, Google+ a Rozhovor Google.

Konverzácia dvoch osôb:

 • S danou osobou si nebudete môcť vymieňať správy služby Hangouts. Váš hangout so zablokovanou osobou sa archivuje. Prečítajte si návod na archivovanie hangoutu.
 • Priame hovory na váš telefón sa nezablokujú.
 • Ak používate Hangouts ako predvolenú aplikáciu na odosielanie textových správ, textové správy budú blokované. Ak používate inú aplikáciu na odosielanie textových správ, textové správy blokované nebudú.

Skupinová konverzácia služby Hangouts:

 • Osoba, ktorú ste zablokovali, zostane účastníkom konverzácie.
 • Dostanete upozornenie, že niekto, koho ste zablokovali, sa tiež zúčastňuje daného hangoutu. Ak sa rozhodnete tento hangout otvoriť, budú sa vám zobrazovať správy danej osoby.
 • Ostatným osobám v skupine sa nezobrazí upozornenie, že ste túto osobu zablokovali.
 • Nedostanete upozornenie, keď daná osoba odošle nové správy, daná osoba však bude naďalej dostávať upozornenia, keď vy odošlete nové správy.
 • Každému v skupine sa budú zobrazovať všetky prijaté aj odoslané správy.
 • Osoba, ktorú ste zablokovali, sa bude môcť aj naďalej pripájať k ostatným skupinovým konverzáciám, ktorých sa zúčastňujete.

Videohovor:

 • Ak sa chcete pripojiť k videohovoru s osobou, ktorú ste zablokovali, najskôr ju odblokujte.
 • Ak sa vami zablokovaná osoba pokúsi pripojiť k videohovoru, ktorého sa zúčastňujete, dostane upozornenie, že niektorý účastník hangoutu ju zablokoval, a nebude sa môcť pripojiť.