Отстраняване на проблеми със звука или картината при обаждане

Ако човекът, на когото се обаждате, не може да ви чуе или види, изпробвайте тези стъпки.

Стъпка 1: Проверете хардуера си

 1. Уверете се, че микрофонът, камерата и високоговорителите са свързани с компютъра ви и са включени (микрофонът не е заглушен).
  • Ако свързвате някое от устройствата си чрез USB, проверете дали трябва да инсталирате софтуер от производителя.
 2. Уверете се, че други програми на компютъра ви не използват микрофона, камерата или високоговорителите ви.
 3. Уверете се, че сте включили микрофона или камерата в долната част на прозореца на видеообаждането.

Стъпка 2: Проверете настройките си за Hangouts

 1. Кликнете върху „Настройки“ Настройки в горната част на прозореца на видеообаждането.
 2. Уверете се, че за всяка настройка е избрано правилното устройство (променете го чрез падащото меню Стрелка надолу):
  • Камера : Ако камерата ви работи, ще виждате картина от нея горе вдясно.
  • Микрофон : За да проверите микрофона си, говорете силно и попитайте отсрещната страна дали ви чува.
  • Високоговорители : За да проверите високоговорителите си, кликнете върху Тестване.

Стъпка 3: Рестартирайте разговора и компютъра си

 1. Излезте от видеообаждането и се присъединете отново към него.
 2. Рестартирайте компютъра си.

Стъпка 4. Помолете отсрещната страна да отстрани неизправността

Ако не виждате или не чувате другия човек, помолете го да изпробва стъпките по-горе.

Ако все още имате проблеми, посетете форума на Hangouts, където да получите помощ от компетентни хора, ползващи Hangouts.

Подаване на сигнали за проблеми или изпращане на отзиви за Hangouts

Можете да изпратите до Google коментари, предложения или технически проблеми за видеообажданията в Hangouts.

 1. В горната част на прозореца на видеообаждането кликнете върху „Още“ Още.
 2. Кликнете върху Отзиви.
 3. Вляво изберете дали да включите екранна снимка. Тя може да помогне при техническите проблеми. Можете да откроите или потъмните които пожелаете области на снимката.
 4. Опишете проблема си. Бъдете възможно най-конкретни.
 5. Кликнете върху Изпращане.