Zakázání přístupu ke skupině

Pokud jste přihlášeni k pracovnímu nebo školnímu účtu, zobrazované možnosti se mohou lišit. Další informace vám může sdělit administrátor.

Můžete lidem zakázat přístup ke skupině, aby do ní nemohli přispívat. Když někomu zakážete přístup do určité skupiny, bude si ji moci zobrazit nebo vyhledat, ale dokud ho neodblokujete, nebude moci být do skupiny přidán ani pozván k připojení.

Zakázání přístupu ke skupině

K zakázání přístupu uživatelů je potřeba mít oprávnění Kdo může spravovat členy.

 1. Přihlaste se do Skupin Google.
 2. Klikněte na název skupiny.
 3. Chcete-li zakázat přístup stávajícímu členovi:
  1. Vlevo klikněte na Členové.
  2. Umístěte kurzor na jméno člena a zaškrtněte políčko.
  3. Klikněte na Zakázat členovi přístup "".
 4. Pokud chcete zakázat jiné uživatele než členy:
  1. V levém panelu klikněte na Lidéa pakUživatelé se zakázaným přístupem.
  2. Do pole Zakázat uživatele zadejte jména nebo e-mailové adresya potomklikněte na Zakázat uživatele.

Zobrazení zakázaných uživatelů a odblokování uživatelů

 1. Přihlaste se do Skupin Google.
 2. Klikněte na název skupiny.
 3. V levém panelu klikněte na Lidéa pakUživatelé se zakázaným přístupem.
 4. Vyberte jednu z možností:
  • Chcete-li nějakému uživateli zrušit zákaz přístupu, klikněte vpravo od něj na Odblokovat uživatele  "".
  • Jestliže chcete zrušit zákaz přístupu více uživatelům zaškrtněte políčka vedle nicha potomnad seznamem vpravo klikněte na  Odblokovat člena "" .