Označenie skupín a príspevkov ako obľúbených

Skupiny a príspevky si môžete označiť ako obľúbené, aby ste ich ľahšie našli. Obľúbené skupiny sa zobrazia v ponuke na ľavej strane v zozname Obľúbené. Obľúbené príspevky sa zobrazia v ponuke na ľavej strane v sekcii S hviezdičkou.

Poznámka: Obľúbené položky sa viažu na konkrétne účty. Keď nejakú položku označíte ako obľúbenú, zobrazí sa medzi obľúbenými položkami len vo vašom účte. Nikomu inému sa nezobrazí ako obľúbená. 

  1. Prihláste sa do Skupín Google.
  2. Kliknite na Moje skupiny.
  3. Kliknite na hviezdičku naľavo od názvu skupiny. Skupina sa pridá vo vášho zoznamu Obľúbené v ponuke na ľavej strane.
  4. Ak chcete skupinu odstrániť zo zoznamu Obľúbené, znova kliknite na hviezdičku.
  5. Ak chcete označiť príspevok ako obľúbený, otvorte nejakú tému a kliknite na hviezdičku naľavo od názvu príspevku. 
  6. Ak chcete príspevok odstrániť zo zoznamu Obľúbené, znova kliknite na hviezdičku.