Označení skupin a zpráv jako oblíbených

Pokud jste přihlášeni k pracovnímu nebo školnímu účtu, zobrazované možnosti se mohou lišit. Další informace vám může sdělit administrátor.

Skupiny a zprávy můžete označit jako oblíbené, aby se daly snáze najít. Oblíbené skupiny a konverzace se zobrazují v samostatných seznamech na levém navigačním panelu. Oblíbené skupiny můžete také uspořádat do složek.

Když nějakou položku označíte jako oblíbenou, bude se zobrazovat jako oblíbená pouze ve vašem účtu. Nikdo jiný ji jako oblíbenou označenou mít nebude. 

Označení skupin a zpráv jako oblíbených

 1. Přihlaste se do Skupin Google.
 2. Chcete-li skupinu označit jako oblíbenou, vyberte jednu z těchto možností:
  • Vpravo od skupiny klikněte na hvězdičku .
  • Klikněte na skupinua poténalevo od názvu skupiny klikněte na hvězdičku .

  Skupina se přidá do vašeho seznamu oblíbených v nabídce vlevo. Pokud používáte Skupiny s více než jednou doménou, skupina se zobrazí pod názvem dané domény nalevo.

 3. Pokud chcete skupinu odstranit ze seznamu oblíbených, vyberte jednu z těchto možností:
  • Vpravo od skupiny klikněte na hvězdičku .
  • Klikněte na skupinua poténalevo od názvu skupiny klikněte na hvězdičku .
  • V levém panelu klikněte na Oblíbené skupiny nebo na název domény. Umístěte kurzor na název skupinya potéklikněte na ikonu možnostía potéOdebrat skupinu z oblíbených.
 4. Označení zprávy jako oblíbené:
  1. Klikněte na skupinu obsahující danou zprávu.
  2. Na levém panelu klikněte na Konverzacea potévyberte jednu z možností:
   • Napravo od konverzace klikněte na hvězdičku . Tak označíte jako oblíbenou nejnovější zprávu v konverzaci.
   • Klikněte na konverzacia poténapravo od zprávy klikněte na hvězdičku .

   Konverzace, která zprávu obsahuje, se přidá do seznamu konverzací s hvězdičkou v nabídce vlevo.

 5. Odstranění zprávy nebo konverzace z oblíbených:
  1. Klikněte na skupinu obsahující danou zprávu.
  2. Na levém panelu klikněte na Konverzacea potévyberte jednu z možností:
   • Napravo od konverzace klikněte na hvězdičku . Touto akcí se odstraní všechny zprávy v konverzaci z oblíbených a samotná konverzace ze seznamu konverzací s hvězdičkou.
   • Klikněte na konverzacia poténapravo od zprávy klikněte na hvězdičku . Pokud daná konverzace neobsahuje další zprávy označené jako oblíbené, odstraníte ji touto akcí ze seznamu konverzací s hvězdičkou.

Uspořádání oblíbených skupin do složek

Když skupinu označíte jako oblíbenou, můžete ji přiřadit do složky.

 1. Přihlaste se do Skupin Google.
 2. Složku vytvoříte takto:
  1. V levém panelu umístěte kurzor na Oblíbené skupinya potéklikněte na ikonu možností a potéVytvořit složku.
  2. Zadejte název složkya potéklikněte na Vytvořit.
 3. Oblíbenou skupinu do složky přiřadíte takto: V levém panelu umístěte kurzor na název skupinya potéklikněte na ikonu možností a poténázev složky.
  Oblíbenou skupinu můžete přesunout z jedné složky do jiné.
  Skupinu můžete přiřadit pouze do jedné složky. Pokud jste ale skupinu přiřadili do více složek v rozhraní starých Skupin, v novém rozhraní se skupina bude zobrazovat ve všech těchto složkách.
 4. Oblíbenou skupinu ze složky odstraníte takto:  V levém panelu umístěte kurzor na název skupinya potéklikněte na ikonu možností a poténázev složky, do které skupina momentálně patří.
  Skupina se odstraní z této složky, ale zůstane v seznamu Oblíbené skupiny.
 5. Složku smažete takto: V levém panelu umístěte kurzor na složkua potéklikněte na ikonu možností a potéSmazat složku
  Když smažete složku, všechny skupiny v této složce se odstraní z Oblíbených skupin.
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
12274427008761760792