Markera konversationer som dubbletter eller ingen åtgärd behövs

Om du är inloggad på ett jobb- eller skolkonto kan alternativen som visas skilja sig. Kontakta din administratör om du vill veta mer.

Markera konversationer som dubbletter

Kräver behörigheten Vilka kan moderera innehåll.

Du kan markera en konversation som dubblett av en annan om:

 • Båda konversationerna finns i samma grupp.
 • Konversationen som du vill markera som dubblett inte redan är en dubblett av en annan konversation.
 • Den konversation som du vill markera som dubblett har ingen konversation markerad som dubblett.

När du markerar en konversation som dubblett låses konversationen och du kan inte utföra några åtgärder på den.

 1. Logga in på Google Grupper.
 2. Klicka på namnet på en grupp.
 3. Välj ett alternativ:
  • Om du vill markera en enda konversation som en dubblett klickar du på konversationen.
  • Om du vill markera flera konversationer som dubbletter pekar du på varje konversationföljt avmarkerar kryssrutorna bredvid varje konversationsnamn. 
 4. Klicka på Markera som dubblett "" uppe till höger.
 5. Ange webbadressen för den dubblerade konversationenföljt avklicka på Markera dubblett.
 6. I konversationslistan visas en dubblettkonversation med ikonen Dubblett "" till höger om ämnet.
  • Om du vill se konversationen som har duplicerats klickar du på den duplicerade konversationenföljt avlängst upp, klickar på visa konversation.
  • Om du vill avmarkera konversationen som en dubblett  klickar du på Avmarkera som dubblett ""  längst upp till höger.

Markera konversationer som ingen åtgärd behövs

Kräver behörigheten Vilka kan moderera innehåll.

Du kan markera eller avmarkera en konversation som ingen åtgärd krävs. Om konversationen redan har tilldelats någon är den fortfarande tilldelad.

 1. Logga in på Google Grupper.
 2. Klicka på namnet på en grupp.
 3. Välj ett alternativ:
  • Markera en konversation som ingen åtgärd genom att klicka på konversationen.
  • Om du vill markera flera konversationer som ingen åtgärd behövs  pekar du på varje konversationföljt avmarkerar kryssrutorna bredvid varje konversationsnamn. 
 4. Klicka på Ingen åtgärd behövs "" uppe till höger.
 5. Om en konversation kräver en åtgärd i framtiden markerar du denföljt avklickar på Avmarkera som ingen åtgärd behövs "".
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
50
false