Označenie témy ako duplikátu alebo označenie, že téma nevyžaduje žiadnu akciu

Ľudia s povolením moderátora obsahu môžu označovať témy ako duplikáty.

 1. Prihláste sa do Skupín Google.
 2. Kliknite na položku Moje skupiny.
 3. Vyberte skupinu.
 4. Vyberte témy začiarknutím políčok vedľa jednotlivých tém.
 5. V hornej časti kliknite na Akcie.
 6. Vyberte Nastaviť ako duplikát.
 7. Zadajte názov témy, ktorá je duplikát.
 8. Kliknite na OK. V informáciách k téme sa bude nachádzať označenie Je duplicita.
 9. Ak chcete odstrániť nastavenie duplikátu, vyberte tému označenú ako duplikát a kliknite na Akcie > Zrušiť nastavenie duplicitných.

Označenie, že téma nevyžaduje žiadnu akciu (alebo zmena nastavenia akcie pre tému)

 1. Prihláste sa do Skupín Google.
 2. Kliknite na položku Moje skupiny.
 3. Vyberte skupinu.
 4. Vyberte témy začiarknutím políčok vedľa jednotlivých tém.
 5. V hornej časti kliknite na Akcie.
 6. Vyberte Označiť, že sa nevyžaduje žiadna akcia. V informáciách k téme sa bude nachádzať označenie Nevyžaduje sa žiadna akcia.
 7. Ak téma bude v budúcnosti vyžadovať nejakú akciu, vyberte ju a následne vyberte Zrušiť označenie, že sa nevyžaduje žiadna akcia.