Báo cáo hành vi sai trái hoặc vấn đề pháp lý

Nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản cơ quan hoặc trường học, thì các tùy chọn bạn thấy có thể sẽ khác. Để tìm hiểu thêm, hãy liên hệ với quản trị viên của bạn.

Sau khi bạn gửi báo cáo, chúng tôi sẽ điều tra và áp dụng biện pháp xử lý thích hợp. Chúng tôi chỉ liên hệ lại với bạn khi cần biết thêm thông tin hoặc khi có thêm thông tin cần chia sẻ.

Lưu ý: Việc báo cáo nhóm hoặc nội dung của nhóm không đồng nghĩa với việc bạn hủy đăng ký khỏi nhóm đó. Để hủy đăng ký, hãy làm theo các bước trong mục Rời khỏi nhóm hoặc hủy đăng ký nhận email.

Báo cáo nội dung bạo lực hoặc kích động thù hận, hành vi chia sẻ thông tin cá nhân hay quảng cáo những loại hàng hóa và dịch vụ được quản lý

Bạn có thể báo cáo nội dung bạo lực hoặc kích động thù hận, hành vi chia sẻ thông tin cá nhân hay quảng cáo những loại hàng hóa và dịch vụ được quản lý ở cấp độ nhóm, cuộc trò chuyện hoặc bài viết.

Báo cáo một nhóm

  1. Đăng nhập vào Google Groups.
  2. Tìm kiếm hoặc duyệt tìm nhómsau đónhấp vào nhóm.
  3. Ở trên cùng, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm sau đóBáo cáo nhóm có hành vi sai trái.

Báo cáo một cuộc trò chuyện

  1. Đăng nhập vào Google Groups.
  2. Tìm kiếm hoặc duyệt tìm cuộc trò chuyệnsau đónhấp vào cuộc trò chuyện.
  3. Ở phía trên bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Báo cáo vi phạm .

Báo cáo một bài viết

  1. Đăng nhập vào Google Groups.
  2. Tìm kiếm hoặc duyệt tìm bài viếtsau đónhấp vào bài viết.
  3. Trỏ vào bài viết và ở bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm sau đóBáo cáo bài viết sai trái.

Báo cáo hoạt động bất hợp pháp

Báo cáo bài viết mà bạn cho là bất hợp pháp.

Báo cáo hình ảnh về trẻ vị thành niên

Nếu là trẻ vị thành niên trong hình ảnh hoặc nếu là cha mẹ hay người giám hộ của trẻ vị thành niên đó, thì bạn có thể yêu cầu hạn chế việc chia sẻ hình ảnh đó.

Tìm hiểu thêm về Điều khoản dịch vụ của Google.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính