మీరు రిక్వెస్ట్ పేజీ ప్రస్తుతం మీ భాషలో అందుబాటులో లేదు. పేజీ దిగువున మీరు వేరే భాషను ఎంచుకోవచ్చు లేదా Google Chrome అంతర్నిర్మిత అనువాద ఫీచర్‌ను ఉపయోగించి మీకు నచ్చిన భాషలో ఏదైనా వెబ్‌పేజీని ఇన్‌స్టంట్‌గా అనువాదం చేయవచ్చు.

Report abuse or legal issue

If you're signed in to a work or school account, the options you see might be different. To learn more, contact your administrator.

After you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Note: Reporting a group or its content doesn’t unsubscribe you from the group. To unsubscribe, follow the steps in Leave a group or unsubscribe from emails.

Report hateful or violent content, shared personal info, or the promotion of regulated goods & services

You can report hateful or violent content, shared personal info, or the promotion of regulated goods and services at the group, conversation, or message level.

Report a group

  1. Sign in to Google Groups.
  2. Search or browse for the groupand thenclick it.
  3. At the top, click More and thenReport group.

Report a conversation

  1. Sign in to Google Groups.
  2. Search or browse for the conversationand thenclick it.
  3. In the upper right, click Report .

Report a message

  1. Sign in to Google Groups.
  2. Search or browse for the messageand thenclick it.
  3. Point to the message, and on the right, click More and thenReport message.

Report illegal activity

Report messages that you believe are illegal.

Report image of a minor

If you are the minor in the image, or if you are the parent or guardian of the minor, you can request to restrict sharing of that image.

Learn more about Google's Terms of Service.

Was this helpful?

How can we improve it?
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu
13440708626849732981