Mag-ulat ng pang-aabuso o legal na isyu

Kung naka-sign in ka sa account sa trabaho o paaralan, baka iba ang mga nakikita mong opsyon. Para matuto pa, makipag-ugnayan sa iyong administrator.

Pagkasumite mo ng ulat, sisiyasatin namin ito at gagawin namin ang naaangkop na pagkilos. Pakitandaang makikipag-ugnayan lang kami sa iyo kung kailangan namin ng mga karagdagang detalye o may maibabahagi kaming karagdagang impormasyon.

Tandaan: Kapag nag-ulat ka ng grupo o ng content nito, hindi ka maa-unsubscribe sa grupo. Para mag-unsubscribe, sundin ang mga hakbang sa Umalis sa grupo o mag-unsubscribe sa mga email.

Mag-ulat ng may poot o marahas na content, ibinahaging personal na impormasyon, o pag-promote ng mga kontroladong produkto at serbisyo

Puwede kang mag-ulat ng may poot o marahas na content, ibinahaging personal na impormasyon, o pag-promote ng mga kontroladong produkto at serbisyo sa antas ng grupo, pag-uusap, o mensahe.

Mag-ulat ng grupo

  1. Mag-sign in sa Google Groups.
  2. Hanapin ang grupo o mag-browse papunta ritoat pagkataposi-click ito.
  3. Sa itaas, i-click ang Higit pa ""at pagkataposMag-ulat ng mapang-abusong grupo.

Mag-ulat ng pag-uusap

  1. Mag-sign in sa Google Groups.
  2. Hanapin ang pag-uusap o mag-browse papunta ritoat pagkataposi-click ito.
  3. Sa kanang bahagi sa itaas, i-click ang Mag-ulat ng pang-aabuso "".

Mag-ulat ng mensahe

  1. Mag-sign in sa Google Groups.
  2. Hanapin ang mensahe o mag-browse papunta ritoat pagkataposi-click ito.
  3. Ituro ang mensahe, at sa kanan, i-click ang Higit pa ""at pagkataposIulat ang mensahe bilang pang-aabuso.

Mag-ulat ng ilegal na aktibidad

Mag-ulat ng mga mensaheng sa tingin mo ay ilegal.

Mag-ulat ng larawan ng menor de edad

Kung ikaw ang menor de edad sa larawan, o kung ikaw ang magulang o tagapag-alaga ng menor de edad, puwede mong hilinging paghigpitan ang pagbabahagi ng larawang iyon.

Matuto pa tungkol sa Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Google.

Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
Maghanap sa Help Center
false
false
true
50
false
false