Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Ik kan geen berichten verzenden naar mijn groep

Als je geen berichten kunt verzenden naar je groep, kun je dat als volgt proberen op te lossen:

  • Maak het cachegeheugen van je browser leeg en wis je cookies.
  • Als je berichten verzendt via e-mail, ga je naar de pagina Over van de groep en controleer je of je je berichten naar het juiste adres stuurt.
  • Als je deel uitmaakt van een groep met beperkt lidmaatschap, log je in bij je in account en ga je naar de startpagina van de groep. Als je niet als een lid wordt herkend, gebruik je mogelijk een ander e-mailadres voor de groep.
  • Als je een beheerder/eigenaar bent van de groep, controleer je of je mogelijkheid berichten te verzenden niet door een andere eigenaar is overschreven. Je kunt dat doen door op Beheren te klikken op de startpagina van je groep. Klik vervolgens op Leden en kijk of je in de lijst van leden staat. Onder Berichten verzenden moet 'Toegestaan' worden weergegeven. Als je 'Niet toegestaan - overschrijven' ziet, kun je je rechten voor het verzenden van berichten aanpassen door het vakje naast je naam aan te vinken, op het menu Acties te klikken en de rechten voor het plaatsen van berichten te wijzigen.

Het aantal berichten dat je kunt plaatsen wordt beperkt door het misbruikpreventiesysteem. Als je het maximum hebt bereikt, krijg je een foutmelding te zien. Wacht in dat geval een paar uur. Daarna kun je weer berichten plaatsen.

Was dit artikel nuttig?