Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου στις Ομάδες Google

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συντομεύσεις πληκτρολογίου για γρήγορη περιήγηση στις Ομάδες Google. 

Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε συντομεύσεις πληκτρολογίου που αποτελούνται από ένα γράμμα σε έναν αναγνώστη οθόνης με διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία εστίασης (για το NVDA) ή απενεργοποιήστε τον εικονικό δρομέα (για το JAWS).

Χρήση συντομεύσεων

Συντομεύσεις λίστας συνομιλιών

Άνοιγμα συνομιλίας o
Παλαιότερη συζήτηση j
Νεότερη συνομιλία k

Άνοιγμα συντομεύσεων συνομιλίας

Για μήνυμα που άνοιξε από τη λίστα συνομιλιών: Επιστροφή στη λίστα συνομιλιών

Για μήνυμα που άνοιξε από τη λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης: Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης

u
Επόμενη συνομιλία n
Προηγούμενη συνομιλία p

Για μήνυμα που άνοιξε από τη λίστα συνομιλιών: Επόμενη συνομιλία στη λίστα

Για μήνυμα που άνοιξε από λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης: Επόμενη συνομιλία στα αποτελέσματα αναζήτησης

j

Για μήνυμα που άνοιξε από τη λίστα συνομιλιών: Προηγούμενη συνομιλία στη λίστα

Για μήνυμα που άνοιξε από τη λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης: Προηγούμενη συνομιλία στα αποτελέσματα αναζήτησης

k

Επισημασμένο μήνυμα στις ανοιχτές συντομεύσεις συνομιλιών

Ανάπτυξη ή σύμπτυξη μηνύματος

o
Enter
Διάστημα

Απάντηση σε όλα τα μέλη της ομάδας r
Προώθηση μηνύματος f
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
false
false
true
true
50
false
false