Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu

Maligayang Pagdating sa Google Groups

Sa pamamagitan ng Google Groups, maaari kang lumikha ng mga online at email-based na pangkat. Marami kang magagawa sa Google Groups:

  • Makisali sa mga talakayan tungkol sa isang tukoy na paksa.
  • Lumikha ng isang question and answer customer support group para sa isang produkto, tulad ng isang piraso ng software na isinulat ng iyong kumpanya.
  • Mag-ayos ng mga pulong, conference, o social event kasama ng mga miyembro ng isang pangkat.
  • Maghanap ng mga taong may katulad na libangan, interes, o karanasan.
  • Magbasa ng mga post sa pangkat sa pamamagitan ng email, ng online na interface, o pareho.

Upang makapagsimula sa Google Groups bilang isang regular na kalahok, alamin kung paano maghanap at sumali sa isang pangkat.

Upang makapagsimula sa Google Groups bilang isang administrator, alamin kung paano lumikha ng isang pangkat.

Ang help center na ito ay nagbibigay ng tulong sa dalawang produkto: ang Google Groups at ang Google Product Forums.

Isang bago at dinisenyong muli na Google Groups ang inilabas noong Pebrero 2012 na may na-update na user interface. Nakatuon ang karamihan ng help center na ito sa pagtulong sa mga user sa bagong Google Groups interface na ito.

Ang Google Product Forums ang pangalan na nauugnay sa partikular na Google groups na ginagamit upang magbigay ng suportang teknikal para sa mga produkto ng Google, tulad ng Google Maps. May maliit na seksyon ng dokumentasyon sa help center na ito upang tulungan ang mga user ng mga partikular na pangkat na ito.