Google Gruplar içerik politikası

Google Gruplar, kapsamlı bir topluluk sohbeti deneyimi ile online forumlar ve e-posta tabanlı gruplar oluşturmanıza ve bunlara katılmanıza olanak tanır. İletişim kurmak, ortak çalışmalar yapmak, toplantı ve etkinlikler düzenlemek veya benzer ilgi alanlarına sahip başka kullanıcıları bulmak için Google Gruplar ile size özel bir ortam oluşturabilirsiniz. Politikalarımız, kullanıcılarımızın olumlu deneyim yaşamalarında önemli bir role sahiptir. Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi ("Hizmetler") kullanırken lütfen bu politikalara uyun. Potansiyel bir politika ihlali konusunda bildirim aldığımızda, konuyu inceler ve kullanıcının Hizmetlerimize erişimini kısıtlamak veya sonlandırmak da dahil olmak üzere gereken işlemi yaparız.

İçerik Sınırları

İçerik politikalarımız, kullanıcılarımızın olumlu bir deneyim yaşamasında önemli bir rol oynar. Bu kurallara uygun hareket etmenizi rica ediyoruz. İçerik politikalarımızda zaman zaman değişiklik yapabiliriz. Bu nedenle bu sayfaları daha sonra tekrar ziyaret etmeyi ihmal etmeyin. Ayrıca aşağıdaki politikaları uygularken eğitsel, belgesel, bilimsel ve sanatsal kaygıların ya da içerikle ilgili işlem yapmamayı gerektirecek kadar önemli bir kamu yararının söz konusu olduğu durumlarda istisnalar olabileceğini lütfen unutmayın.

Yetişkinlere uygun içerik: Google Gruplar'da, çıplaklık veya cinsel ilişki içeren resimler ya da videolar dahil olmak üzere yetişkinlere uygun içeriğe izin verilir. Ancak ayarlarınızda grubunuzu "yetişkinlere uygun" şeklinde işaretlemeniz zorunludur. Yetişkinlere uygun içerik politikamızda bazı istisnalar söz konusudur:

  • Google Gruplar'ı, yetişkinlere uygun içerikten para kazanma yöntemi olarak kullanmayın. Örneğin, para kazanmak için yayınlarınızda ticari amaçlı pornografik web sitesi bağlantılarına yer vermeyin.
  • Tecavüz, ensest, hayvanlarla cinsel ilişki veya nekrofiliyi tasvir ya da teşvik eden resim, video veya metin içeriği dahil olmak üzere, rıza dışı ya da yasa dışı cinsel içeriklere izin verilmez.
  • Çıplaklık içeren, cinsel içerikli olan veya olmayan mahrem ve müstehcen resim ya da videoları söz konusu kişinin izni olmadan yayınlamayın veya dağıtmayın. Birisi size ait çıplaklık içeren, cinsel içerikli olan veya olmayan mahrem ve müstehcen resim ya da video yayınladıysa lütfen buradan bize bildirin.

Çocukların güvenliği: Çocukların istismar edildiği içeriklere karşı sıfır tolerans politikamız bulunmaktadır. Bu tür içeriğe ilişkin bazı örnekler:

  • İçinde çocukların bulunduğu cinsel içerik: İçinde çocukların bulunduğu cinsel içerik yayınladığı veya dağıttığı tespit edilen tüm kullanıcıların hesapları kapatılır. Ayrıca kullanıcıyı emniyet yetkililerine bildiririz.
  • Pedofili: Çocuklarla cinsel yakınlık kurmaya teşvik eden veya bu eylemi destekleyen içeriğe izin vermeyiz. Örneğin, çocuklara ait müstehcen resimlerden veya müstehcen metinlerin yer aldığı resimlerden oluşan resim galerileri içeren gruplar oluşturmayın veya bu tür mesajlar yayınlamayın.

Nefret söylemi: Google Gruplar'ı, en tartışmalı olanlar da dahil, görüşlerinizi ifade etmek için kullanmanızı istiyoruz. Bununla birlikte, nefret söylemi içeren ifadeler yayınlamamanız gerekir. Nefret söylemi ile kastettiğimiz; ırk, etnik köken, milliyet, din, engellilik, cinsiyet, yaş, gazilik durumu veya cinsel yönelim/cinsiyet kimliği temelinde çeşitli topluluklara karşı nefreti ya da şiddeti teşvik eden içeriklerdir. Örneğin, X ırkının suça meyilli ya da Y dinine inananların şiddet yanlısı olduğunu belirten bir yazı yazmayın.

Kaba içerik: Şok edici veya görsel açıdan rahatsız edici içerikleri yayınlamayın. Örneğin, kurşun yaralarının yakın çekimleri veya kaza yeri görüntülerinden oluşan koleksiyonlar, ek bir bağlam bilgisi ya da yorum olmadığında bu politikayı ihlal eder.

Şiddet: Grubunuzda veya mesajlarınızda diğer insanları tehdit etmeyin. Örneğin, başka bir kişi veya gruba karşı ölüm tehditleri paylaşmayın ve okuyucularınızı başka bir kişi veya gruba karşı şiddete teşvik eden içerikler yayınlamayın.

Şiddet yanlısı örgütler ve hareketler: Bilinen şiddet yanlısı, devlet dışı örgüt ve hareketlerin bu ürünü herhangi bir amaçla kullanmasına izin verilmez. Bu tür grupların faaliyetlerini kolaylaştıran veya teşvik eden içerikleri (ör. üye toplama, çevrimiçi veya çevrimdışı faaliyetler koordine etme, zararlı olabilecek broşürler ya da başka materyaller paylaşma, şiddet yanlısı ve devlet dışı örgütlerin ideolojilerini teşvik etme, terör eylemlerini teşvik etme, şiddeti teşvik etme veya devlet dışı örgütler tarafından yapılan saldırıları övme amaçlı içerikler) dağıtmayın. İçeriğe bağlı olarak, kullanıcı aleyhine işlem de yapabiliriz. Devlet dışı, şiddet yanlısı örgütlerle ilgili içeriğe eğitsel, belgesel, bilimsel ve sanatsal bağlamlarda izin verilebilir. Ancak kullanıcıların bağlamı doğru şekilde anlamaları için yeterli bilgi sağlanmalıdır.

Taciz: Diğer kullanıcıları taciz etmeyin veya onlara zorbalık yapmayın. Google Gruplar'ı taciz veya zorbalık amaçlı olarak kullanan kişilere ait rahatsız edici içerikler kaldırılabilir, hatta bu kullanıcıların siteye girişleri tamamen yasaklanabilir. İnternet üzerinden taciz aynı zamanda birçok yerde yasa dışıdır ve gerçek hayatta ciddi sonuçlar doğurabilir.

Telif hakkı: Politikamız uyarınca, açıkça belirtilmiş telif hakkı ihlali iddiası bildirimlerini yanıtlarız. Telif hakkı kurallarımızla·ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca lütfen okuyucularınızın diğer kullanıcıların içeriğini yetkisiz bir şekilde indirebileceği sitelerin bağlantılarını vermeyin.

Kişisel ve gizli bilgiler: Politikamız gereği, başkalarına ait kişisel ve gizli bilgilerin yayınlanmasına izin vermiyoruz. Örneğin, başkalarının kredi kartı numaralarını, vatandaşlık numaralarını, rehberde geçmeyen telefon numaralarını ve sürücü belgesi numaralarını yayınlamayın. Ayrıca, çoğu durumda, halihazırda internette veya kamuya açık kayıtlarda bulunan bilgilerin politikalarımıza göre özel ya da gizli kabul edilmediğini lütfen unutmayın.

Kimliğe bürünme ve kimliğin yanlış beyanı: Başka bir kişi veya kuruluşun kimliğine bürünmeyin ya da kendinizi yanlış tanıtmayın. Temsil etmediğiniz bir kişi veya kuruluşun kimliğine bürünme; bir kullanıcının/sitenin kimliği, nitelikleri, sahipliği, amacı, ürünleri, hizmetleri veya işi hakkında yanıltıcı bilgiler sunma; başka bir kişi veya kuruluşa bağlı olduğuna ya da bunlar tarafından önerildiğine dair yanlış imalarda bulunma, bu kapsamda değerlendirilir. Ayrıca, sahipliklerini veya birincil amaçlarını yanlış beyan eden ya da gizleyen içerik veya hesaplar da bu kapsamdadır. Örneğin, sizinkinden farklı bir ülkedeki kullanıcılara politika, sosyal sorunlar veya toplumu ilgilendiren konularla alakalı içerik yönlendirirken ülkenizi ya da kendinizle ilgili diğer önemli bilgileri yanlış beyan etmek veya kasıtlı olarak gizlemek yasaktır. Parodi veya hiciv yayınlanmasına ya da rumuz veya takma ad kullanılmasına izin verilir. Bununla birlikte, okuyucuları gerçek kimliğiniz konusunda yanıltabilecek içeriklerden kaçınmanız gerekir.

Yanıltıcı içerik: Kullanıcıları aldatan, yanıltan veya kullanıcılarda kafa karışıklığına yol açan içerikler paylaşmayın. Bu içerikler arasında şunlar yer alır:

Sivil ve demokratik süreçlerle ilgili yanıltıcı içerik: Bariz şekilde yanlış olan ve sivil ya da demokratik süreçlere katılımı veya güveni önemli ölçüde sarsabilecek içerik. Buna, resmi devlet kayıtlarıyla çelişen halk oylaması prosedürleri, yaşa/doğum yerine dayalı siyasi aday uygunluğu veya nüfus sayımına katılım ile ilgili bilgiler dahildir. Ayrıca, siyasi bir kişinin veya resmi görevlinin hayatını kaybettiği, kazaya karıştığı ya da ani bir ciddi rahatsızlık geçirdiği yönündeki doğru olmayan iddialar da bu kapsamdadır.

Zararlı komplo teorileriyle ilgili yanıltıcı içerik: Şahıs veya grupların sistematik bir şekilde geniş kapsamlı zarara neden olan eylemlerde bulunduğuna inandıran ve bu tür görüşleri destekleyen içerikler. Buna, somut kanıtlarla çürütülmüş ve şiddete yol açan veya şiddeti teşvik eden içerikler dahildir.

Zararlı sağlık uygulamalarıyla ilgili yanıltıcı içerik: Şahıslara ciddi fiziksel veya duygusal zarar verebilecek ya da kamu sağlığının ciddi biçimde zarar görmesine neden olabilecek uygulamalara katılmayı özendiren veya teşvik eden sağlıkla ilgili ya da tıbbi yanıltıcı içerik.

İçeriği çarpıtılmış medya: Kullanıcıları yanıltacak ve ağır zarara yol açabilecek şekilde teknik olarak değiştirilmiş veya çarpıtılmış medya içerikleri.

Yanıltıcı içeriğe eğitsel, belgesel, bilimsel ve sanatsal bağlamlarda izin verilebilir, ancak kullanıcıların bu bağlamı doğru bir şekilde anlamaları için yeterli bilgi sağlamaya özen gösterin. Bazı durumlarda bağlam bilgisi, içeriğin platformlarımızda kalmaya devam etmesi için yeterli olmayabilir.

Yasa dışı faaliyetler: Google Gruplar'ı yasa dışı faaliyetlerde bulunmak veya tehlikeli ve yasa dışı faaliyetleri desteklemek için kullanmayın. Örneğin, insanları içkili araç kullanmaya teşvik eden bir yazı yazmayın. Ayrıca, Google Gruplar'ı lütfen düzenlemelere tabi veya yasa dışı maddeler satmak ya da tanıtmak için de kullanmayın. Aksi takdirde, içeriğinizi silebiliriz. Çocuk istismarı içerikli yayınlar gibi ciddi durumlarda sizi ilgili mercilere bildirebiliriz.

Spam: Google Gruplar'da spam birkaç şekilde olur. Bunların herhangi biri hesabınızın veya grubunuzun silinmesiyle sonuçlanabilir. Sitenize gelen trafiği yönlendirmek veya sitenizi arama girişlerinde yukarı taşımak için gruplar oluşturma, sitenizi ya da ürününüzü tanıtmak için diğer kullanıcıların mesajlarına yanıt gönderme ve gelir veya başka türlü kişisel kazanç elde etmek amacıyla diğer kaynaklardan toplanan mevcut içerikleri kullanma, spam'e örnek olarak verilebilir.

Kötü amaçlı yazılımlar ve virüsler: Virüs bulaştıran, pop-up'lara neden olan, okuyucunun izni olmadan yazılım yüklemeye çalışan veya okuyucuları kötü amaçlı kodlar aracılığıyla başka şekillerde olumsuz etkileyen gruplar oluşturmayın. Bu tür işlemler Google Gruplar'da kesin şekilde yasaklanmıştır.

Yasal düzenlemelere tabi ürünler ve hizmetler: Google Gruplar'ı; alkol, kumar, ilaçlar ve onaylanmamış takviyeler, tütün, havai fişekler, silahlar veya sağlıkla ilgili/tıbbi cihazlar gibi, yasal düzenlemelere tabi ürün ve hizmetleri satmak ya da bunların satışını kolaylaştırmak için kullanmayın. Ancak bu tür ürün ve hizmetlerle ilgili tartışmalara izin verilir.

Google Gruplar İçerik Politikasının Uygulanması

İçerik politikalarımızı ihlal ettiğini veya yasa dışı içerik barındırdığını düşündüğünüz bir grup ya da mesajla karşılaşırsanız lütfen "Bildir" seçeneğini kullanarak bu durumu bize bildirin. Bildirimde bulunmayla ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Ekiplerimiz bildirimleri inceler. Söz konusu içerik, politikalarımızı ihlal etmiyorsa herhangi bir işlem yapılmaz. İhlal ediyorsa aşağıdaki işlemlerden biri veya birden fazlası uygulanır:

  • Rahatsız edici içeriği dünya genelinde silme
  • Yazarın Google Hesabı'na erişimini devre dışı bırakma
  • Kullanıcıyı emniyet yetkililerine bildirme

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
13747577355502287547