Google Gruplar içerik politikası

Google Gruplar, topluluk görüşmeleri için kapsamlı bir deneyim ile çevrimiçi forumlar ve e-posta tabanlı gruplar oluşturmanıza ve bunlara katılmanıza olanak sağlar. İletişim kurmak, ortak çalışmalar yapmak, toplantı ve etkinlikler düzenlemek veya benzer ilgi alanlarına sahip başka kullanıcıları bulmak için Google Gruplar ile size özel bir ortam oluşturabilirsiniz. Politikalarımız, kullanıcılarımızın olumlu deneyim yaşamalarında önemli bir role sahiptir. Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi ("Hizmetler") kullanırken lütfen bu politikalara uyun. Potansiyel bir politika ihlali konusunda bildirim aldığımızda, konuyu inceler ve kullanıcının Hizmetlerimize erişimini kısıtlamak veya sonlandırmak da dahil olmak üzere gereken işlemi yaparız.

İçerik Sınırları

İçerik politikalarımız, kullanıcılarımıza olumlu deneyimler yaşatmamızda önemli bir rol oynar. Bu kurallara uygun hareket etmenizi rica ediyoruz. İçerik politikalarımızda zaman zaman değişiklik yapabiliriz. Bu nedenle lütfen arada bir buraya göz atın. Ayrıca aşağıdaki politikaları uygularken sanatsal, eğitici, belgesel veya bilimsel kaygıların ya da içerikle ilgili işlem yapmamayı gerektirecek kadar önemli bir kamu yararının söz konusu olduğu durumlarda istisnalar olabileceğini lütfen unutmayın.

Yetişkinlere Uygun İçerik: Google Gruplar'da, çıplaklık veya cinsel ilişki içeren resimler ya da videolar dahil olmak üzere, yetişkinlere uygun içeriğe izin veriyoruz. Ancak, ayarlarınızda grubunuzu "yetişkinlere uygun" şeklinde işaretlemeniz zorunludur. Yetişkinlere uygun içerik politikamızda bazı istisnalar söz konusudur:

  • Google Gruplar'ı, yetişkinlere uygun içerikten para kazanma yöntemi olarak kullanmayın. Örneğin, para kazanmak için yayınlarınızda ticari amaçlı pornografik web sitesi bağlantılarına yer vermeyin.
  • Tecavüz, ensest, hayvanlarla cinsel ilişki veya nekrofiliyi tasvir veya teşvik eden resim, video veya metin içeriği dahil olmak üzere, rıza dışı veya yasa dışı cinsel içeriğe izin vermeyiz.
  • Çıplaklık içeren, cinsel içerikli olan veya olmayan mahrem ve müstehcen resimleri ya da videoları konu olan kişinin izni olmadan yayınlamayın veya dağıtmayın. Birisi size ait çıplaklık içeren, cinsel içerikli olan veya olmayan mahrem ve müstehcen resim ya da video paylaşmışsa lütfen bize buradan bildirin.

Çocukların güvenliği: Çocukların istismar edildiği içeriğe karşı sıfır tolerans politikası izliyoruz. Bu tür içeriğe ilişkin bazı örnekler:

  • İçinde çocukların bulunduğu cinsel içerik: İçinde çocukların bulunduğu cinsel içerik yayınladığını veya dağıttığını tespit ettiğimiz tüm kullanıcıların hesaplarını feshederiz. Ayrıca kullanıcıyı emniyet yetkililerine bildiririz.
  • Pedofili: Çocuklarla cinsel yakınlık kurmaya teşvik eden veya bu eylemi destekleyen içeriğe izin vermeyiz. Örneğin, çocuklara ait müstehcen resimlerden veya resimlere eşlik eden müstehcen metinlerden oluşan resim koleksiyonu galerileri içeren gruplar oluşturmayın veya bu tür mesajlar göndermeyin.

Nefret Söylemi: Google Gruplar'ı, en tartışmalı olanlar da dahil, görüşlerinizi ifade etmek için kullanmanızı istiyoruz. Ancak nefret içeren ifadeler yayınlayarak sınırı aşmayın. Nefret söylemi ile kastettiğimiz; ırk, etnik köken, milliyet, din, engellilik, cinsiyet, yaş, gazilik durumu veya cinsel tercih/kimlik temelinde çeşitli topluluklara karşı nefreti veya şiddeti teşvik eden içeriklerdir. Örneğin, X ırkının suça meyilli ya da Y dinine inananların şiddet yanlısı olduğunu belirten bir yazı yazmayın.

Kaba İçerik: Şok edici veya görsel açıdan rahatsız edici içerikleri yayınlamayın. Örneğin, kurşun yaralarının yakın çekimleri veya kaza yeri görüntülerinden oluşan koleksiyonlar, ek bir bağlam bilgisi veya yorum olmadığında bu politikayı ihlal eder.

Şiddet: Grubunuzda veya mesajlarınızda diğer insanları tehdit etmeyin. Örneğin, başka bir kişiye veya gruba karşı ölüm tehditleri ve okuyucularınızı başka bir kişiye veya gruba karşı şiddete başvurmaya teşvik eden içerikler yayınlamayın.

Şiddet Yanlısı Örgütler ve Hareketler: Bu ürünün, bilinen şiddet yanlısı devlet dışı örgütler ve hareketler tarafından kullanılmasına hiçbir şekilde izin verilmez. Bu tür grupların faaliyetlerini kolaylaştıran ya da teşvik eden içerikleri (ör. adam toplama, çevrimiçi veya çevrimdışı faaliyetler koordine etme, zarar verebilecek broşürler ya da başka materyaller paylaşma, şiddet yanlısı devlet dışı örgütlerin ideolojilerini teşvik etme, terör eylemlerini teşvik etme, şiddeti teşvik etme veya devlet dışı örgütler tarafından yapılan saldırıları övme amaçlı içerikler) dağıtmayın. İçeriğe bağlı olarak, kullanıcı aleyhine işlem de yapabiliriz. Şiddet yanlısı devlet dışı örgütlerle ilgili içeriğe eğitici, belge niteliği taşıyan, bilimsel veya sanatsal bağlamlarda izin verilebilir ancak kullanıcıların bağlamı doğru bir şekilde anlamaları için yeterli bilgi sağlamaya özen gösterin.

Taciz: Diğer kullanıcılara tacizde veya zorbalıkta bulunmayın. Google Gruplar'ı taciz veya zorbalık amaçlı olarak kullanan kişilere ait rahatsız edici içerikler kaldırılabilir, hatta bu kullanıcıların siteye girişleri tamamen yasaklanabilir. İnternette taciz aynı zamanda birçok yerde yasa dışıdır ve gerçek hayatta ciddi sonuçlar doğurabilir.

Telif hakkı: Telif hakkı ihlali iddialarıyla ilgili açık uyarılara yanıt vermek politikamızdır. Telif hakkı kurallarımızla·ilgili daha fazla bilgi burada bulunabilir. Ayrıca lütfen okuyucularınızın diğer kullanıcıların içeriğini yetkisiz bir şekilde indirebileceği sitelerin bağlantılarını vermeyin.

Kişisel ve gizli bilgiler: Politikamız gereği, başkalarına ait kişisel ve gizli bilgilerin yayınlanmasına izin vermiyoruz. Örneğin, başkalarının kredi kartı numaralarını, vatandaşlık numaralarını, rehberde geçmeyen telefon numaralarını ve sürücü belgesi numaralarını yayınlamayın. Ayrıca, çoğu durumda, internette veya herkese açık kayıtlarda zaten sunulan bilgilerin, politikalarımız kapsamında özel ya da gizli kabul edilmediğini lütfen unutmayın.

Kimliğe bürünme ve kimliğin yanlış beyanı: Başka bir kişinin veya kuruluşun kimliğine bürünmeyin ya da kendinizi yanlış tanıtmayın. Buna, bir kullanıcının/sitenin kimliği, nitelikleri, sahipliği, amacı, ürünleri, hizmetleri veya işi hakkında yanıltıcı bilgi sağlayarak ya da başka bir birey veya kuruluşla ilişkili olduğunu ya da ilgili taraflarca onay verildiğini ima ederek temsil etmediğiniz bir kişinin veya kuruluşun kimliğine bürünme dahildir. Ayrıca buna, sahipliklerini veya birincil amaçlarını yanlış beyan eden ya da gizleyen içerik veya hesaplar da dahildir. Örneğin, kendinizinkinden farklı bir ülkedeki kullanıcılara politika, sosyal sorunlar veya toplumu ilgilendiren konularla alakalı içerik yönlendirirken menşe ülkenizi ya da kendinizle ilgili diğer önemli bilgileri yanlış beyan etmek veya kasıtlı olarak gizlemek yasaktır. Parodi veya hiciv yayınlanmasına ya da rumuz veya takma ad kullanılmasına izin vermekteyiz. Sadece, okuyucuları gerçek kimliğiniz konusunda yanıltabilecek içeriklerden kaçının.

Yanıltıcı içerik: Kullanıcıları aldatan, yanıltan veya kullanıcılarda kafa karışıklığına yol açan içerik dağıtmayın. Bunlardan bazıları:

Sivil ve demokratik süreçlerle ilgili yanıltıcı içerik: Bariz şekilde yanlış olan ve sivil ya da demokratik süreçlere katılımı veya güveni önemli ölçüde sarsabilecek içerik. Buna, resmi devlet kayıtlarıyla çelişen halk oylaması prosedürleri, yaşa/doğum yerine dayalı siyasi aday uygunluğu, seçim sonuçları veya nüfus sayımına katılım ile ilgili bilgiler dahildir. Ayrıca, siyasi bir kişinin veya resmi görevlinin hayatını kaybettiği, kazaya karıştığı veya ani bir ciddi rahatsızlık geçirdiği yönünde yanlış iddiaları da kapsar.

Zararlı komplo teorileriyle ilgili yanıltıcı içerikler: Şahıs veya grupların sistematik bir şekilde geniş kapsamlı zarara neden olan eylemlerde bulunduğuna inandıran ve bu tür görüşleri destekleyen içerikler. Buna, somut kanıtlarla çürütülmüş ve şiddete yol açan veya şiddeti teşvik eden içerikler dahildir.

Zararlı sağlık uygulamalarıyla ilgili yanıltıcı içerikler: Şahıslara ciddi fiziksel veya duygusal zarar verebilecek ya da kamu sağlığının ciddi biçimde zarar görmesine neden olabilecek uygulamalara katılmayı özendiren veya teşvik eden sağlıkla ilgili ya da tıbbi yanıltıcı içerikler.

İçeriği çarpıtılmış medya: Kullanıcıları yanıltacak ve ciddi bir muazzam zarar riski oluşturabilecek şekilde teknik olarak manipüle edilmiş veya değiştirilmiş medya.

Yanıltıcı içeriğe eğitici, belge niteliği taşıyacak, bilimsel veya sanatsal bağlamlarda izin verilebilir, ancak kullanıcıların bu bağlamı doğru bir şekilde anlamaları için yeterli bilgi sağlamaya özen gösterin. Bazı durumlarda bu içeriğin, platformlarımızda hiçbir şekilde kalmasına izin verilmeyebilir.

Yasa dışı faaliyetler: Gruplar'ı yasa dışı faaliyetlerde bulunmak veya tehlikeli ve yasa dışı faaliyetleri desteklemek için kullanmayın. Örneğin, insanları içkili araç kullanmaya teşvik eden bir yazı yazmayın. Ayrıca, Google Gruplar'ı lütfen düzenlemelere tabi veya yasa dışı uyuşturucu maddeleri satmak veya tanıtmak için de kullanmayın. Aksi takdirde, içeriğinizi silebiliriz. Çocuk istismarı içerikli yayınlar gibi ciddi durumlarda sizi ilgili mercilere ihbar ederiz.

Spam: Google Gruplar'da spam birkaç şekilde olur. Bunların tümü hesabınızın veya grubunuzun silinmesiyle sonuçlanabilir. Spam'e örnek olarak şunlar sayılabilir: sitenize gelen trafiği yönlendirmek veya arama listelerinde yukarı taşımak için gruplar oluşturmak, sitenizi veya ürününüzü tanıtmak için diğer kullanıcıların mesajlarına yanıt göndermek ve aslen gelir veya başka şekilde kazanç etme amacıyla diğer kaynaklardan toplama içerik kullanmak.

Kötü amaçlı yazılımlar ve virüsler: Virüs bulaştıran, pop-up'lara neden olan, okuyucunun izni olmadan yazılım yüklemeye çalışan veya okuyucuları kötü amaçlı kodlar aracılığıyla başka şekillerde olumsuz etkileyen gruplar oluşturmayın. Bu tür işlemler Google Gruplar'da kesin şekilde yasaklanmıştır.

Yasal Düzenlemelere Tabi Ürünler ve Hizmetler: Google Gruplar'ı; alkol, kumar, ilaçlar ve onaylanmamış takviyeler, tütün, havai fişekler, silahlar veya sağlıkla ilgili/tıbbi cihazlar gibi, yasal düzenlemelere tabi ürün ve hizmetleri satmak veya bunların satışını kolaylaştırmak için kullanmayın. Ancak, bu tür ürün ve hizmetlerle ilgili tartışmalara izin verilir.

Google Gruplar'ın İçerik Politikasının Uygulanması

İçerik politikalarımızı ihlal ettiğini düşündüğünüz bir grup veya mesajla karşılaşırsanız, lütfen bunu bize "Kötüye Kullanımı Bildir" seçeneğini kullanarak bildirin. Bildirimde bulunmayla ilgili daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Ekibimiz politika ihlallerine ilişkin bu işaretleri inceler. İçerik, politikalarımızı ihlal etmiyorsa herhangi bir işlem yapılmaz. İçeriğin politikalarımızı ihlal ettiğini tespit edersek, ihlalin ciddiyetine bağlı olarak aşağıdaki işlemlerden birini veya daha fazlasını gerçekleştiririz:

  • Rahatsız edici içeriği silme
  • Yazarın Google hesabına erişimini devre dışı bırakma
  • Kullanıcıyı emniyet yetkililerine bildirme
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
false
Yardım Merkezinde Arayın
true
true
true
true
true
50
false