นโยบายเนื้อหาของ Google Groups

Google Groups ช่วยให้คุณสร้างและมีส่วนร่วมในฟอรัมออนไลน์และกลุ่มซึ่งติดต่อกันผ่านอีเมลเป็นหลักเพื่อส่งเสริมประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการสนทนาของชุมชน คุณตั้งค่าสถานที่ในการสื่อสารและทำงานร่วมกัน รวมถึงจัดประชุมและจัดกิจกรรมต่างๆ หรือค้นหาคนที่มีความสนใจคล้ายกันได้โดยใช้ Google Groups นโยบายของเรามีบทบาทสำคัญในการรักษาประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้ใช้ โปรดปฏิบัติตามนโยบายเหล่านี้เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ("บริการ") เมื่อเราได้รับแจ้งถึงกรณีที่อาจเป็นการละเมิดนโยบาย เราอาจตรวจสอบและดำเนินการ ซึ่งรวมถึงการจำกัดหรือยกเลิกสิทธิ์ของผู้ใช้ไม่ให้เข้าถึงบริการของเรา

ขอบเขตเนื้อหา

นโยบายเนื้อหาของเรามีบทบาทสำคัญในการรักษาประสบการณ์ที่ดีให้แก่คุณในฐานะผู้ใช้ โปรดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้ เราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายเนื้อหาของเราเป็นครั้งคราว ดังนั้นโปรดย้อนกลับมาตรวจสอบที่นี่เป็นระยะๆ นอกจากนี้ โปรดทราบว่าเมื่อใช้นโยบายด้านล่าง เราอาจมีข้อยกเว้นโดยอาศัยการพิจารณาด้านศิลปะ การศึกษา สารคดี หรือวิทยาศาสตร์หรือเมื่อมีผลประโยชน์ที่สำคัญอื่นๆ ต่อสาธารณะจากการไม่ดำเนินการกับเนื้อหาดังกล่าว

เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่: เราอนุญาตให้มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ใน Google Groups ได้ รวมถึงรูปภาพหรือวิดีโอที่มีภาพเปลือยหรือกิจกรรมทางเพศ แต่คุณต้องทำเครื่องหมายกลุ่มของคุณเป็น "ผู้ใหญ่" ในการตั้งค่า นโยบายเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ของเรามีข้อยกเว้นบางประการได้แก่

  • ห้ามใช้ Groups เพื่อสร้างรายได้จากเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ ตัวอย่างเช่น ห้ามลิงก์ไปยังเว็บไซต์โป๊เปลือยเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างรายได้จากโพสต์ของคุณ
  • เราไม่อนุญาตให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศที่ไม่ได้รับความยินยอมหรือผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงเนื้อหาที่เป็นรูปภาพ วิดีโอ หรือข้อความที่แสดงถึงหรือยั่วยุให้เกิดการข่มขืน การมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัวเดียวกัน การมีเพศสัมพันธ์กับสัตว์ หรือการมีเพศสัมพันธ์กับศพ
  • ห้ามโพสต์หรือแจกจ่ายภาพเปลือยส่วนตัว รูปภาพหรือวิดีโอที่มีการแสดงออกเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้งหรือไม่โจ่งแจ้งโดยไม่ได้รับการยินยอมจากบุคคลที่ปรากฏในเนื้อหานั้นๆ หากมีผู้ใดโพสต์ภาพเปลือยส่วนตัว รูปภาพหรือวิดีโอที่มีการแสดงออกเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้งหรือไม่โจ่งแจ้งของคุณ โปรดรายงานให้เราทราบที่นี่

ความปลอดภัยของเด็ก: เรามีนโยบายที่จะไม่เพิกเฉยต่อเนื้อหาที่แสวงหาประโยชน์จากเด็ก ตัวอย่างของเนื้อหาประเภทนี้ได้แก่

  • ภาพการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก: เราจะยุติบัญชีของผู้ใช้ที่เราพบว่าเผยแพร่หรือแจกจ่ายภาพการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก นอกจากนี้ เราจะรายงานผู้ใช้ต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายด้วย
  • การมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก: เราไม่อนุญาตให้มีเนื้อหาที่ยั่วยุหรือสนับสนุนการมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับเด็ก ตัวอย่างเช่น ห้ามสร้างกลุ่มหรือโพสต์ข้อความที่มีแกลเลอรีภาพเด็กซึ่งเป็นการรวบรวมภาพหรือข้อความประกอบที่มีการชี้นำทางเพศ

วาจาสร้างความเกลียดชัง: เราอยากให้คุณใช้ Google Groups เพื่อแสดงความคิดเห็น รวมถึงเนื้อหาซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันอย่างมาก แต่ห้ามทำเกินขอบเขตโดยเผยแพร่วาจาสร้างความเกลียดชัง ซึ่งหมายถึงเนื้อหาที่ส่งเสริมความเกลียดชังหรือความรุนแรงต่อกลุ่มต่างๆ ตามเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ สัญชาติ ศาสนา ความพิการ เพศ อายุ สถานะทหารผ่านศึก หรือรสนิยมทางเพศ/อัตลักษณ์ทางเพศ ตัวอย่างเช่น ห้ามเขียนโพสต์ว่าสมาชิกของเชื้อชาติ ก. เป็นอาชญากรหรือยั่วยุให้ใช้ความรุนแรงกับผู้นับถือศาสนา ข.

เนื้อหาที่แสดงความโหดร้าย: ห้ามโพสต์เนื้อหาเพียงเพื่อสร้างความตื่นตระหนกหรือความสยดสยอง ตัวอย่างเช่น คอลเล็กชันรูปแผลที่ถูกยิงในระยะใกล้หรือภาพอุบัติเหตุโดยไม่มีบริบทหรือคำบรรยายประกอบเพิ่มเติมจะถือว่าละเมิดนโยบายนี้

ความรุนแรง: ห้ามข่มขู่บุคคลอื่นในกลุ่มหรือผ่านทางข้อความ ตัวอย่างเช่น ห้ามโพสต์การขู่ฆ่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่น และห้ามโพสต์เนื้อหาที่ยั่วยุให้ผู้อ่านใช้ความรุนแรงกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่น

การล่วงละเมิด: ห้ามล่วงละเมิดหรือกลั่นแกล้งผู้อื่น เมื่อผู้ใดก็ตามใช้ Google Groups เพื่อล่วงละเมิดหรือกลั่นแกล้งผู้อื่น เราอาจนำเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวออกหรือแบนบุคคลนั้นๆ จากเว็บไซต์อย่างถาวร นอกจากนี้ การล่วงละเมิดทางออนไลน์ยังเป็นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายในหลายท้องที่ และอาจส่งผลร้ายแรงตามมาในชีวิตจริงได้

ลิขสิทธิ์: เรามีนโยบายที่จะตอบสนองต่อหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ชัดเจน อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนด้านลิขสิทธิ์ของเราได้ที่นี่ นอกจากนี้ โปรดอย่าให้ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่ผู้อ่านดาวน์โหลดเนื้อหาของผู้อื่นได้โดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลลับ: ไม่ควรเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลลับของบุคคลอื่น ตัวอย่างเช่น ห้ามโพสต์หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขประกันสังคม หมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่เป็นสาธารณะ และหมายเลขใบขับขี่ของผู้อื่น นอกจากนี้ โปรดทราบว่าในกรณีส่วนใหญ่ ข้อมูลที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตหรือในบันทึกสาธารณะจะไม่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลลับภายใต้นโยบายของเรา

การแอบอ้างบุคคลอื่นและการสื่อให้เข้าใจผิดเรื่องตัวตน: ห้ามแอบอ้างเป็นบุคคลหรือองค์กรอื่น หรือสื่อให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวคุณเอง ข้อกำหนดนี้รวมถึงการแอบอ้างเป็นบุคคลหรือองค์กรที่คุณไม่ได้เป็นตัวแทน โดยให้ข้อมูลที่สร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวตนของผู้ใช้/เว็บไซต์ คุณสมบัติ การเป็นเจ้าของ วัตถุประสงค์ ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือธุรกิจ หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จโดยนัยถึงความเกี่ยวข้องกับหรือการได้รับการสนับสนุนจากบุคคลหรือองค์กรอื่น นอกจากนี้ยังรวมถึงเนื้อหาหรือบัญชีที่สื่อให้เข้าใจผิดหรือปกปิดการเป็นเจ้าของหรือวัตถุประสงค์หลัก เช่น การสื่อให้เข้าใจผิดหรือตั้งใจปกปิดประเทศต้นทาง หรือรายละเอียดอื่นๆ ที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับตัวคุณเอง เมื่อเผยแพร่เนื้อหาที่มีการชี้นำทางการเมือง ประเด็นทางสังคม หรือเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชนไปยังผู้ใช้ในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศของคุณ เราอนุญาตให้ทำการล้อเลียน เสียดสี และใช้นามแฝงหรือนามปากกา ตราบเท่าที่คุณหลีกเลี่ยงเนื้อหาที่มีแนวโน้มที่จะทำให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของคุณ

เนื้อหาที่สร้างความเข้าใจผิด: ห้ามเผยแพร่เนื้อหาที่หลอกลวง สร้างความเข้าใจผิด หรือทำให้ผู้ใช้สับสน ซึ่งได้แก่รายการต่อไปนี้

เนื้อหาที่ทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับกระบวนการพลเมืองและประชาธิปไตย: เนื้อหาที่พิสูจน์ให้เห็นได้อย่างชัดแจ้งว่าเป็นเท็จและอาจส่งผลเสียต่อการเข้าร่วมหรือความไว้วางใจในกระบวนการพลเมืองหรือประชาธิปไตยอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนในที่สาธารณะ สิทธิ์ของผู้สมัครทางการเมืองตามอายุ/สถานที่เกิด ผลการเลือกตั้ง หรือการมีส่วนร่วมของสำมะโนประชากรที่ขัดแย้งกับบันทึกแบบทางการของรัฐบาล นอกจากนี้ยังรวมถึงการกล่าวอ้างที่ไม่ถูกต้องว่าบุคคลสำคัญทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่รัฐเสียชีวิต ประสบอุบัติเหตุ หรือกำลังล้มป่วยจากโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน

เนื้อหาที่สร้างความเข้าใจผิดซึ่งเกี่ยวข้องกับแนวทางปฏิบัติด้านสุขภาพที่เป็นอันตราย: เนื้อหาด้านสุขภาพหรือการแพทย์ที่สร้างความเข้าใจผิด โดยส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้อื่นเลือกใช้แนวทางปฏิบัติที่อาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพร่างกายหรืออารมณ์ต่อบุคคล หรือเป็นอันตรายร้ายแรงทางด้านสาธารณสุข

สื่อที่มีการควบคุมบงการ: สื่อที่มีการควบคุมบงการหรือเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคในลักษณะที่ทำให้ผู้ใช้เข้าใจผิด และอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงร้ายแรงต่อการเกิดอันตรายขั้นรุนแรงได้

เราอาจอนุญาตให้ใช้เนื้อหาที่ทำให้เข้าใจผิดในบริบทของการศึกษา สารคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ แต่โปรดอย่าลืมให้ข้อมูลที่เพียงพอเพื่อช่วยให้ผู้คนเข้าใจในบริบทดังกล่าว ในบางกรณี เราจะไม่อนุญาตให้เนื้อหาคงอยู่บนแพลตฟอร์ม ไม่ว่าคุณจะให้บริบทมากแค่ไหน

กิจกรรมผิดกฎหมาย: ห้ามใช้ Groups เพื่อทำกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นอันตรายหรือผิดกฎหมาย ตัวอย่างเช่น ห้ามเขียนโพสต์เพื่อกระตุ้นให้คนขับรถขณะมึนเมา โปรดอย่าใช้ Groups เพื่อขายหรือส่งเสริมยาที่มีการควบคุมหรือที่ผิดกฎหมาย มิเช่นนั้นเราอาจลบเนื้อหาของคุณ นอกจากนี้ ในกรณีร้ายแรง เช่น กรณีที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดเด็ก เราจะรายงานคุณต่อหน่วยงานที่มีอำนาจความรับผิดชอบ

สแปม: สแปมมีหลายรูปแบบใน Groups ซึ่งทุกรูปแบบอาจส่งผลให้บัญชีหรือกลุ่มของคุณถูกลบได้ ตัวอย่างเช่น การสร้างกลุ่มที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มการเข้าชมหรือเลื่อนเว็บไซต์ของคุณขึ้นในรายการค้นหา การโพสต์ตอบบนข้อความของผู้อื่นเพียงเพื่อโปรโมตเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของคุณ และการตัดตอนเนื้อหาที่มีอยู่จากแหล่งที่มาอื่นเพื่อวัตถุประสงค์หลักในการสร้างรายได้หรือผลประโยชน์ส่วนตัวอื่นๆ

มัลแวร์และไวรัส: ห้ามสร้างกลุ่มที่แพร่กระจายไวรัส สร้างป๊อปอัป พยายามติดตั้งซอฟต์แวร์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้อ่าน หรือทำให้ผู้ใช้ได้รับผลกระทบจากโค้ดที่เป็นอันตราย ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาดใน Google Groups

สินค้าและบริการควบคุม: ห้ามใช้ Groups เพื่อขายหรืออำนวยความสะดวกในการขายสินค้าและบริการควบคุม เช่น สุรา การพนัน ยารักษาโรคและอาหารเสริมที่ไม่ผ่านการรับรอง ยาสูบ ดอกไม้ไฟ อาวุธ หรืออุปกรณ์ด้านสุขภาพ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ แต่อนุญาตให้มีการพูดคุยเกี่ยวกับสินค้าและบริการดังกล่าวได้

การบังคับใช้นโยบายเนื้อหาของ Google Groups

หากพบกลุ่มหรือข้อความที่คุณเชื่อว่าละเมิดนโยบายเนื้อหาของเรา โปรดรายงานให้เราทราบโดยใช้ตัวเลือก "รายงานการละเมิด" อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรายงานได้ที่นี่

ทีมงานของเราจะตรวจสอบการแจ้งเกี่ยวกับการละเมิดนโยบายเหล่านี้ เราจะไม่ดำเนินการใดๆ หากพบว่าเนื้อหาดังกล่าวไม่ได้ละเมิดนโยบายของเรา แต่หากพบว่าเนื้อหาดังกล่าวละเมิดนโยบายของเราจริง เราจะดำเนินการอย่างน้อย 1 วิธีต่อไปนี้โดยขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการละเมิด

  • ลบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
  • ปิดไม่ให้ผู้เขียนเข้าถึงบัญชี Google ของตน
  • รายงานผู้ใช้ต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
50
false