Innehållspolicy för Google Grupper

Med Google Grupper kan du skapa och delta i onlineforum och e-postbaserade grupper och ta del av givande gruppkonversationer. Med Google Grupper kan du skapa en egen plats där du kan kommunicera och samarbeta, organisera möten och evenemang samt hitta andra med liknande intressen. Våra policyer är viktiga för att vi ska kunna skapa en positiv upplevelse för våra användare. Följ våra policyer när du använder våra produkter och tjänster (”Tjänsterna”). Om vi får vetskap om ett potentiellt brott mot en policy kan vi granska fallet och vidta åtgärder. Vi kan bland annat begränsa eller förhindra användarens åtkomst till våra Tjänster.

Gränser för innehåll

Våra policyer är viktiga för att vi ska kunna skapa en positiv upplevelse för våra användare. Respektera dessa riktlinjer. Med tiden kan vår innehållspolicy ändras så kontrollera här med jämna mellanrum. Observera även att vi vid tillämpningen av reglerna nedan kan göra undantag baserade på konstnärliga, pedagogiska, dokumentära eller vetenskapliga skäl, eller om det finns andra betydande fördelar för allmänheten om vi inte vidtar åtgärder för innehållet.

Barnförbjudet innehåll: Vi tillåter barnförbjudet innehåll i Google Grupper, inklusive bilder eller videor som innehåller nakenhet eller sexuella handlingar. Du måste dock markera din grupp som barnförbjuden i inställningarna. Det finns några undantag i vår policy för barnförbjudet innehåll:

  • Använd inte Grupper till att tjäna pengar på barnförbjudet innehåll. Länka till exempel inte till kommersiella pornografiska webbplatser för att tjäna pengar på dina inlägg.
  • Vi tillåter inte sexuellt innehåll utan samtycke eller olagligt sexuellt innehåll, till exempel bilder, filmer eller textinnehåll som föreställer eller uppmuntrar till våldtäkt, incest, tidelag eller nekrofili.
  • Lägg inte ut eller distribuera privata nakenbilder, bilder eller videor av explicit eller icke-explicit intim och sexuell karaktär utan samtycke från personen som förekommer i innehållet. Om någon har publicerat en privat nakenbild eller en bild eller video på dig av explicit eller icke-explicit intim och sexuell karaktär ska du anmäla det till oss här.

Barnsäkerhet: Vi har en nolltoleranspolicy när det gäller innehåll där barn utnyttjas. Här följer några exempel:

  • Barnpornografiska bilder: Vi avslutar kontot för alla användare som publicerar eller distribuerar barnpornografiska bilder. Vi rapporterar även användaren till myndigheterna.
  • Pedofili: Vi tillåter inte innehåll som uppmuntrar till eller främjar sexuella handlingar mot barn. Skapa till exempel inte grupper och skicka inte meddelanden med bildgallerier som föreställer barn där bildsamlingen eller texten som medföljer bilderna är sexuellt provokativa.

Hatretorik: Vi vill att du ska använda Google Grupper till att uttrycka dina åsikter, även mycket kontroversiella sådana. Men gå inte över gränsen genom att publicera hatretorik. Med hatretorik avser vi innehåll som underblåser hat eller våld mot grupper baserat på folkslag, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, kön, ålder, status som krigsveteran eller sexuell läggning/könsidentitet. Skriv till exempel inte ett inlägg som säger att medlemmarna i folkgruppen X är brottslingar eller ett inlägg som förespråkar våld mot anhängare av religionen Y.

Grovt innehåll: Lägg inte upp innehåll vars syfte är att provocera. Exempelvis bryter samlingar med närbilder på skottskador eller olycksplatser utan ytterligare sammanhang eller kommentarer mot denna policy.

Våld: Hota inte andra personer via gruppen eller meddelanden. Det är exempelvis inte tillåtet att lägga upp dödshot mot andra personer eller grupper. Det är inte heller tillåtet att lägga upp innehåll som uppmuntrar läsarna att vidta våldsamma åtgärder mot andra personer eller grupper.

Våldsamma organisationer och rörelser: Kända våldsamma organisationer och rörelser som inte är delstatliga får inte använda den här produkten i något syfte. Distribuera inte innehåll som underlättar eller främjar aktiviteterna i dessa grupper, till exempel rekrytering,  koordinering online eller offline, delning av handböcker eller annat material som kan underlätta skada, främja ideologier med våldsamma icke-statliga organisationer, främja terrorhandlingar, uppmana till våld, eller hylla angrepp av våldsamma organisationer. Beroende på innehållet kan vi även vidta åtgärder mot användaren. Innehåll relaterat till icke-statliga organisationer kan tillåtas i en pedagogisk, nyhetsmässig, dokumentär, vetenskaplig eller konstnärlig kontext, men då är det viktigt att tillhandahålla förklarande information så att användarna förstår sammanhanget.

Trakasserier: Undvik att utsätta andra för trakasserier eller mobbning. Om du använder Google Grupper för trakasserier eller mobbning kan det stötande innehållet tas bort eller så kan du stängas av från webbplatsen permanent. Onlinetrakasserier är också olagliga på många platser och kan få allvarliga följder i verkliga livet.

Upphovsrätt: Vi har som policy att agera vid anmälningar av misstänkta brott mot upphovsrätten. Mer information om våra procedurer när det gäller upphovsrätt hittar du här. Dessutom får du inte länka till webbplatser där dina läsare olagligt kan ladda ned andras innehåll.

Personliga och konfidentiella uppgifter: Det är inte tillåtet att publicera andras personliga och konfidentiella uppgifter. Lägg exempelvis inte upp andras kreditkortsnummer, personnummer, hemliga telefonnummer eller körkortsnummer. Tänk också på att uppgifter som redan är tillgängliga på internet eller i offentliga register i de flesta fall inte betraktas som privata eller konfidentiella enligt våra policyer.

Identitetsstöld och felaktig identitetsframställning: Utge dig inte för att vara en annan person eller organisation, och framställ inte dig själv på ett felaktigt sätt. Detta omfattar identitetsstöld av en person eller organisation som du inte representerar, att tillhandahålla vilseledande information om en användares/webbplats identitet, kvalifikationer, ägarskap, syfte, produkter, tjänster eller företag eller att felaktigt antyda att du har ett samarbete med eller en rekommendation från en annan person eller organisation. Detta omfattar även innehåll eller konton som felaktigt framställer eller döljer ägarskap eller huvudsakligt syfte, till exempel att felaktigt framställa eller avsiktligt dölja ditt ursprungsland eller annan väsentlig information om dig själv när du dirigerar innehåll om politik, sociala frågor eller frågor av allmänt intresse till användare i ett annat land än ditt eget. Vi tillåter parodi, satir och att skriva under pseudonym, men undvik innehåll som riskerar att vilseleda din målgrupp i fråga om vem du egentligen är.

Vilseledande innehåll: Sprid inte innehåll som bedrar, vilseleder eller förvirrar användare. Däribland:

Vilseledande innehåll som rör medborgerliga och demokratiska processer: Innehåll som bevisligen är falskt och som avsevärt försvagar deltagande i eller förtroende för medborgerliga eller demokratiska processer. Detta omfattar information om offentliga röstningsförfaranden, politiska kandidaters lämplighet baserat på ålder eller födelseort, valresultat eller folkräkningsdeltagande som motsäger officiella regeringsregister. Detta gäller även felaktiga påstående om att politiker eller tjänstement har avlidit, varit med om olyckor eller lider av plötsliga allvarliga sjukdomar.

Vilseledande innehåll relaterat till skadliga konspirationsteorier: Innehåll som främjar eller stärker trovärdigheten för åsikter om att personer eller grupper systematiskt begår handlingar som orsakar utbredd skada. Innehållet strider mot omfattande bevis och har lett till eller uppmanar till våld.

Vilseledande innehåll som rör skadlig hälso- och sjukvårdsutövning: Vilseledande innehåll om hälsa och medicin som förespråkar eller uppmuntrar andra till behandlingar som kan leda till allvarlig fysisk eller emotionell personskada eller allvarligt skada folkhälsan.

Manipulerad media: Media som har manipulerats eller förfalskats på ett sätt som vilseleder användarna och kan utgöra en stor risk för allvarliga skador.

Vilseledande innehåll kan tillåtas i en pedagogisk, nyhetsmässig, dokumentär, vetenskaplig eller konstnärlig kontext, men då är det viktigt att tillhandahålla förklarande information så att användarna förstår sammanhanget. I vissa fall får innehållet inte vara kvar på våra plattformar oavsett om sammanhanget har förklarats utförligt.

Olagliga handlingar: Använd inte Grupper till att utföra olagliga handlingar eller till att uppmana till farliga eller olagliga handlingar. Skriv till exempel inte ett inlägg som uppmuntrar människor att köra bil efter att ha druckit alkohol. Använd inte heller Grupper till att sälja eller marknadsföra receptbelagda eller olagliga droger. I annat fall kan vi ta bort ditt innehåll. I allvarliga fall, exempelvis sådana som rör utnyttjande av barn, anmäler vi dig till lämplig myndighet.

Spam: Spam förekommer i flera former i Grupper och samtliga kan leda till att ditt konto eller din grupp raderas. Exempel på spam är att skapa grupper som är avsedda för att skapa trafik till din webbplats eller att flytta upp den i söklistor, posta svar på andra människors meddelanden enbart för att marknadsföra din webbplats eller din produkt och att samla in befintligt innehåll för det huvudsakliga syftet att generera intäkter eller andra personliga fördelar.

Skadlig programvara och virus: Skapa inte grupper som överför virus, skapar popup-fönster, försöker installera programvara utan användarens medgivande, eller på annat sätt påverkar läsarna med skadlig kod. Detta är strängt förbjudet på Google Grupper.

Reglerade varor och tjänster: Använd inte Grupper till att sälja eller bidra till reglerade varor och tjänster såsom hasardspel, läkemedel, alkohol, otillåtna kosttillskott, tobak, fyrverkerier, vapen eller hälso-/medicintekniska produkter. Det är dock tillåtet att diskutera sådana varor och tjänster.

Verkställande av Google Gruppers innehållspolicy

Om du påträffar en grupp eller ett meddelande som du anser bryter mot policyerna ovan rapporterar du det till oss med länken Anmäl otillåten användning. Mer information om rapportering hittar du här.

Vårt team går igenom dessa varningar om brott mot policyn. Om innehållet inte bryter mot vår policy vidtar vi inte några åtgärder. Om vi ​​upptäcker att innehållet bryter mot vår policy vidtar vi en eller flera av följande åtgärder beroende på hur allvarligt brottet är:

  • Raderar det stötande innehållet
  • Inaktiverar författarens tillgång till hans eller hennes Google-konto
  • Rapporterar användaren till myndigheterna
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
50
false
false