Pravilnik o vsebini za Google Skupine

V Google Skupinah lahko ustvarjate spletne forume in e-poštne skupine ter aktivno sodelujete v raznovrstnih razpravah znotraj teh skupnosti. Google Skupine vam omogočajo, da nastavite lastno mesto za komuniciranje in sodelovanje, organizirate sestanke in dogodke ali iščete druge osebe s podobnimi zanimanji. Naši pravilniki so zelo pomembni za zagotavljanje pozitivne izkušnje uporabnikov. Pri uporabi naših izdelkov in storitev (»storitve«) upoštevajte te pravilnike. Če bomo obveščeni o morebitni kršitvi pravilnika, lahko prijavo pregledamo in ukrepamo, kar vključuje tudi omejitev ali onemogočanje dostopa uporabniku do naših storitev.

Meje vsebine

Naši pravilniki o vsebini igrajo pomembno vlogo pri ohranjanju pozitivne izkušnje za vas, uporabnike. Upoštevajte te smernice. Občasno lahko spremenimo pravilnike o vsebini, zato redno preverjajte to stran. Upoštevajte tudi, da lahko pri uporabi spodnjih pravilnikov naredimo izjeme iz umetniških, izobraževalnih, dokumentarnih ali znanstvenih razlogov ali če bi bilo kako drugače znatno koristno za javnost, da ne izvedemo ukrepov v zvezi z vsebino.

Vsebina za odrasle: V Google Skupinah dovolimo vsebino za odrasle, kar vključuje slike ali videoposnetke, ki vsebujejo goloto ali spolno dejavnost. Vendar pa morate v nastavitvah označiti svojo skupino kot »za odrasle«. Pravilnik o vsebini za odrasle vključuje nekaj izjem:

  • Google Skupin ne smete uporabljati, da bi služili z vsebino za odrasle. Prepovedano je na primer objavljati povezave do komercialnih pornografskih spletnih mest, da bi služili z objavami.
  • Ne dovolimo spolne vsebine brez soglasja ali nezakonite spolne vsebine, vključno s slikovno, video ali besedilno vsebino, ki prikazuje ali spodbuja posilstvo, incest, spolno aktivnost z živalmi ali nekrofilijo.
  • Ne objavljajte ali distribuirajte zasebnih slik ali videoposnetkov, ki prikazujejo goloto, spolno nazorno vsebino ali nenazorno intimno in spolno vsebino, brez soglasja oseb na sliki ali v videoposnetku. Če neka oseba objavi zasebno sliko ali videoposnetek, v katerem ste vi ter ki prikazujejo goloto, spolno nazorno vsebino ali nenazorno intimno in spolno vsebino, nam jo prijavite tukaj.

Varnost otrok: Imamo politiko ničelne tolerance do vsebine, ki izkorišča otroke. Med primere take vsebine spadajo tudi:

  • Posnetki spolne zlorabe otrok: Ukinili bomo račune vseh uporabnikov, pri katerih odkrijemo, da objavljajo ali razširjajo posnetke spolne zlorabe otrok. Te uporabnike bomo prijavili tudi organom kazenskega pregona.
  • Pedofilija: Ne dovolimo vsebine, ki spodbuja spolno privlačnost do otrok. Ne smete na primer ustvariti skupin ali objavljati sporočil z galerijami, ki vsebujejo slike otrok, kjer je zbirka slik ali besedilo, ki jih spremlja, spolno sugestivno.

Sovražni govor: Želimo, da Google Skupine uporabljate za izražanje mnenj, tudi zelo kontroverznih. Ne smete pa prestopiti meje in objavljati sovražnega govora. Med tako vsebino spada vsebina, ki spodbuja sovraštvo ali nasilje proti skupinam na podlagi rase, etnične pripadnosti, narodnosti, vere, invalidnosti, spola, starosti, statusa veterana ali spolne usmeritve/identitete družbenega spola. Prepovedano je na primer pisati objave, v katerih piše, da so pripadniki rase X zločinci, ali zagovarjati nasilje nad pripadniki rase Y.

Surova vsebina: Ne objavite vsebine zgolj zaradi njene šokantne ali nazorne narave. Tako na primer zbirke bližnjih posnetkov slik strelnih ran ali prizorov nesreč brez dodatnega konteksta ali komentarja kršijo ta pravilnik.

Nasilje: Ne grozite drugim uporabnikom v skupini ali prek sporočil. Prepovedano je na primer objavljati sporočila, v katerih drugi osebi ali skupini ljudi grozite s smrtjo, in objavljati vsebino, ki bralce spodbuja k nasilnim dejanjem proti drugi osebi ali skupini ljudi.

Nasilne organizacije in gibanja: Znane nasilne nedržavne organizacije in gibanja ne smejo uporabljati tega izdelka za noben namen. Ne distribuirajte vsebine, ki spodbuja ali promovira dejavnosti teh skupin, kot je novačenje, usklajevanje dejavnosti v spletu ali zunaj njega, deljenje priročnikov ali drugega gradiva, ki bi lahko omogočilo škodo, spodbujanje ideologij nasilnih nedržavnih organizacij, spodbujanje terorističnih dejanj, spodbujanje nasilja ali pozdravljanje napadov nasilnih nedržavnih organizacij. Glede na vsebino lahko proti uporabniku tudi ukrepamo. Vsebina, povezana z nasilnimi nedržavnimi organizacijami, je morda dovoljena v izobraževalnem, dokumentarnem, znanstvenem ali umetniškem kontekstu, vendar pri tem navedite dovolj informacij, da bodo uporabniki lažje razumeli ta kontekst.

Nadlegovanje: Ne nadlegujte ali ustrahujte drugih oseb. Vsem, ki uporabljajo Google Skupine za nadlegovanje ali ustrahovanje drugih oseb, bomo odstranili njihovo žaljivo vsebino ali jim trajno prepovedali uporabo spletnega mesta. Spletno nadlegovanje je v mnogih državah tudi nezakonito in ima lahko resne posledice v dejanskem življenju.

Avtorske pravice: V skladu z našim pravilnikom se odzovemo na jasna opozorila o domnevnih kršitvah avtorskih pravic. Več informacij o naših postopkih varovanja avtorskih pravic je na voljo tukaj. Prav tako ne posredujte povezav do spletnih mest, kjer bi vaši bralci imeli dostop do nedovoljenih prenosov vsebin drugih oseb.

Osebni in zaupni podatki: Osebnih in zaupnih podatkov drugih oseb ne smete objavljati. Prepovedano je na primer objaviti številke kreditnih kartic, številke zdravstvenega zavarovanja, telefonske številke, ki jih ni v imeniku, ali številke vozniških dovoljenj drugih oseb. Prav tako ne pozabite, da v skladu z našimi pravilniki v večini primerov podatki, ki so že na voljo drugje v internetu ali v javnih evidencah, niso obravnavani kot osebni ali zaupni podatki.

Lažno in napačno predstavljanje identitete: Ne predstavljajte se kot druga oseba ali organizacija ali ne predstavljajte svoje identitete napačno. To vključuje lažno predstavitev sebe kot katere koli osebe ali organizacije, ki je ne zastopate, navedbo zavajajočih informacij o identiteti, kvalifikacijah, lastništvu, namenu, izdelkih in storitvah uporabnika/spletnega mesta ali o podjetju ter lažno sklicevanje na partnerstvo z drugim posameznikom ali organizacijo ali priporočila drugega posameznika ali organizacije. To vključuje tudi vsebino ali račune, ki napačno predstavljajo ali prikrivajo lastništvo ali osnovni namen, kot je napačno predstavljanje ali namerno prikrivanje države izvora ali drugih stvarnih podatkov o sebi ob preusmerjanju vsebine o političnih in družbenih vprašanjih ter vprašanjih javnega interesa do uporabnikov v državah zunaj vaše matične države. Objavljanje parodije in satire in uporaba psevdonimov je dovoljenja, vendar se je treba pri tem izogibati vsebini, ki bi lahko občinstvo zavajala glede vaše resnične identitete.

Zavajajoča vsebina: Ne distribuirajte vsebine, ki preslepi, zavede ali zmede uporabnike. To vključuje naslednjo vsebino:

Zavajajoča vsebina v zvezi z državljanskimi in demokratičnimi postopki: Vsebina, ki je dokazljivo napačna in lahko znatno omeji sodelovanje v državljanskih in demokratičnih postopkih ali zaupanje vanje. To vključuje informacije o javnih postopkih glasovanja, ustreznosti političnih kandidatov na podlagi starosti/kraja rojstva, rezultatih volitev ali sodelovanju v popisu, ki so v nasprotju z uradnimi vladnimi podatki. Vključuje tudi nepravilne trditve, da je politična oseba ali vladni uradnik umrl, da je bil udeležen v nesreči ali da je nenadoma zbolel s hudo boleznijo.

Zavajajoča vsebina v zvezi s škodljivimi teorijami zarote: Vsebina, ki spodbuja prepričanja ali daje verodostojnost prepričanjem, da posamezniki ali skupine sistematično izvršujejo dejanja, ki povzročajo obsežno škodo. Takšno vsebino spodbijajo trdni dokazi ter je povzročila nasilje ali ga spodbujala.

Zavajajoča vsebina v zvezi s škodljivimi postopki glede zdravstvenega varstva: Zavajajoča vsebina o zdravstvenem varstvu ali zdravstvu, ki spodbuja druge k izvajanju postopkov, zaradi katerih lahko posamezniki utrpijo hude telesne ali duševne poškodbe ali zaradi katerih lahko pride do hudih posledic za javno zdravje.

Zavajajoče spremenjena predstavnost: Predstavnost, ki je tehnično prilagojena ali spremenjena tako, da zavaja uporabnike in vzpostavlja veliko tveganje za zelo hude poškodbe.

Zavajajoča vsebina je morda dovoljena v izobraževalnem, dokumentarnem, znanstvenem ali umetniškem kontekstu, vendar pri tem navedite dovolj informacij, da bodo uporabniki lažje razumeli ta kontekst. V nekaterih primerih ne bomo v naših platformah obdržali nobene vsebine s tem kontekstom.

Nezakonite dejavnosti: Google Skupin ne uporabljajte za izvajanje nezakonitih dejavnosti ali spodbujanje nevarnega početja in dejanj, ki so v nasprotju z zakonom. Prepovedano je na primer ustvariti objavo, ki ljudi spodbuja, da pijejo in vozijo. Skupin ne uporabljajte za prodajanje ali promocijo z zakonom urejenih ali nezakonitih drog. V nasprotnem primeru lahko vašo vsebino izbrišemo. V hujših primerih, na primer v primerih zlorabe otrok, vas bomo tudi prijavili ustreznim organom.

Neželena vsebina: Neželena vsebina se v Google Skupinah pojavlja v več oblikah. Kakršna koli vrsta neželene vsebine lahko privede do izbrisa vašega računa ali skupine. Nekaj primerov: ustvarjanje skupin, namenjenih ustvarjanju prometa do vašega spletnega mesta ali višjem uvrščanju spletnega mesta na iskalnih seznamih, objavljanje odgovorov na sporočila drugih oseb v namene promoviranja spletnega mesta ali izdelka in kopiranje vsebine iz drugih virov, pri čemer je glavni namen ustvarjanje prihodka ali pridobivanje drugih osebnih koristi.

Zlonamerna programska oprema in virusi: Prepovedano je ustvarjati skupine, ki prenašajo viruse, povzročajo prikaz pojavnih oken, poskušajo namestiti programsko opremo brez bralčevega soglasja ali z zlonamerno kodo kako drugače vplivajo na bralce. To je v Google Skupinah strogo prepovedano.

Izdelki in storitve, katerih uporaba je zakonsko nadzorovana: Google Skupine je prepovedano uporabljati za prodajo ali spodbujanje prodaje blaga ali storitev, katerih uporaba je zakonsko nadzorovana, na primer alkohola, iger na srečo, farmacevtskih izdelkov in neodobrenih dopolnil, tobačnih izdelkov, pirotehničnih izdelkov, orožja ali zdravstvenih/medicinskih naprav. Razprava o takšnem blagu in storitvah pa je dovoljena.

Uveljavljanje pravilnika o vsebini za Google Skupine

Če naletite na skupino ali sporočilo, ki po vašem mnenju krši naše pravilnike o vsebini, lahko to prijavite z možnostjo »Prijava zlorabe«. Več informacij o prijavi je na voljo tukaj.

Naša skupina preveri, ali prijavljena vsebina krši pravilnik. Če vsebina ne krši pravilnikov, ne bomo ukrepali. Če ugotovimo, da vsebina krši pravilnike, bomo ukrepali na enega ali več teh načinov (odvisno od resnosti kršitve):

  • izbris vsebine, ki krši pravilnik,
  • onemogočitev avtorjevega dostopa do njegovega računa Google,
  • prijava uporabnika organom kazenskega pregona.
Iskanje
Počisti iskanje
Zapiranje iskanja
Googlove aplikacije
Glavni meni
17789152483823291506