Retningslinjer for innhold for Google Grupper

Med Google Grupper kan du opprette og delta i nettbaserte forum og e-postbaserte grupper som gir en god opplevelse av felles samtale. Med Google Grupper kan du opprette et eget sted der du kan kommunisere og samarbeide, arrangere møter og arrangementer, eller finne andre med felles interesser. Retningslinjene våre spiller en viktig rolle for å sikre brukerne en positiv opplevelse. Følg disse retningslinjene når du bruker produktene og tjenestene våre («tjenester»). Når vi blir varslet om eventuelle brudd på disse reglene, kan vi undersøke og iverksette tiltak, inkludert å begrense eller avslutte en brukers tilgang til tjenestene våre.

Grenser for innhold

Retningslinjene våre for innhold spiller en viktig rolle for å opprettholde en positiv opplevelse for dere, brukerne. Vennligst respekter disse retningslinjene. Det hender at vi endrer retningslinjene våre for innhold, så kikk innom her fra tid til annen. Vær også oppmerksom på at når vi håndhever retningslinjene nedenfor, kan vi gjøre unntak basert på kunstneriske, pedagogiske, dokumentariske eller vitenskapelige hensyn, eller dersom det er andre betydelige fordeler for offentligheten ved å la innholdet stå som det er.

Seksuelt innhold: Vi tillater seksuelt innhold på Google Grupper, medregnet bilder eller videoer som inneholder nakenhet eller seksuell aktivitet. Men du må merke gruppen din som «Bare voksne» i innstillingene. Det finnes noen unntak fra retningslinjene for seksuelt innhold:

  • Du har ikke lov til å bruke Grupper til å tjene penger på seksuelt innhold. Du må for eksempel ikke legge ut linker til kommersielle pornografiske nettsteder for å tjene penger på innleggene dine.
  • Vi tillater ikke ulovlig seksuelt innhold eller seksuelt innhold uten samtykke. Dette omfatter bilde-, video- eller tekstinnhold som skildrer eller oppfordrer til voldtekt, incest, dyresex eller nekrofili.
  • Ikke legg ut eller distribuer private nakenbilder eller -videoer, seksuelt eksplisitte bilder eller videoer eller intime og implisitt seksuelle bilder eller videoer uten samtykke fra den eller de som er avbildet eller filmet. Hvis noen har lagt ut private nakenbilder eller -videoer, seksuelt eksplisitte bilder eller videoer eller intime og implisitt seksuelle bilder eller videoer av deg, kan du rapportere det til oss her.

Barns sikkerhet: Vi har nulltoleranse for innhold som utnytter barn. Her er noen eksempler på det:

  • Innhold som viser misbruk av barn: Vi avslutter kontoene til brukere vi finner ut at publiserer eller distribuerer innhold som viser misbruk av barn. Vi rapporterer også disse brukerne til politiet.
  • Pedofili: Vi tillater ikke innhold som oppfordrer til eller fremmer seksuell tiltrekning til barn. For eksempel må du ikke opprette grupper eller legge ut meldinger med bildegallerier av barn der samlingen av bilder eller tekst som følger med bildene, har seksuelle hentydninger.

Hatsk innhold: Vi vil at du skal bruke Google Grupper til å gi uttrykk for meningene dine, selv hvis de er svært kontroversielle. Men du må ikke gå over streken ved å publisere hatsk innhold. Med dette mener vi innhold som fremmer hat eller vold mot grupper basert på rase, etnisitet, nasjonalitet, religion, nedsatt funksjonsevne, kjønn, alder, veteranstatus, seksuell legning eller kjønnsidentitet. For eksempel kan du ikke skrive innlegg der det står at folk av en bestemt etnisitet er forbrytere, eller som taler for vold mot tilhengere av en bestemt religion.

Grovt innhold: Du har ikke lov til å legge ut innhold bare for å sjokkere eller støte. Samlinger med nærbilder av skuddsår eller ulykkessteder uten ytterligere kontekst eller kommentarer er eksempler på brudd på disse retningslinjene.

Vold: Du skal ikke true andre mennesker i gruppen eller via meldinger. Legg for eksempel ikke ut innhold der du truer andre (enkeltpersoner eller grupper) på livet, og ikke legg ut innhold der du oppfordrer leserne til å øve vold mot andre personer eller grupper.

Voldelige aktører, organisasjoner og bevegelser: Det er ikke tillatt for påviselig voldelige ikke-statlige aktører å bruke dette produktet for noe formål. Ikke distribuer innhold som legger til rette for eller fremmer aktivitetene til slike aktører, for eksempel rekruttering, koordinering av aktiviteter på eller utenfor internett, formidling av håndbøker eller annet materiell som tilrettelegger for skade, agitasjon for å fremme ideologiene til voldelige, ikke-statlige organisasjoner eller ulike terroristhandlinger, oppfordring til vold eller forherligelse av angrep som utføres av voldelige ikke-statlige aktører. Avhengig av innholdet kan vi også iverksette tiltak mot brukeren. Innhold knyttet til voldelige ikke-statlige organisasjoner kan tillates i pedagogisk, dokumentarisk, vitenskapelig eller kunstnerisk sammenheng, men da må det oppgis tilstrekkelig med informasjon til at folk forstår sammenhengen.

Trakassering: Det er ikke tillatt å trakassere eller mobbe andre. Hvis en person bruker Google Grupper til å trakassere eller mobbe, kan det krenkende innholdet bli fjernet, eller vedkommende kan bli utestengt fra nettstedet for godt. Trakassering på nettet er dessuten mange steder forbudt ved lov og kan få alvorlige konsekvenser, utover de som gjelder bruk av nettstedet.

Opphavsrett: I tråd med retningslinjene våre reagerer vi på tydelige varsler om påståtte brudd på opphavsretten. Du finner mer informasjon om prosedyrene våre ved brudd på opphavsretten her. Det er dessuten ikke tillatt å legge ut linker til nettsteder der leserne dine kan skaffe seg uautoriserte nedlastinger av andre folks innhold.

Personopplysninger og konfidensiell informasjon: Det er ikke greit å publisere andres personopplysninger eller annen konfidensiell informasjon. Du har for eksempel ikke lov til å legge ut andres kredittkortnummer, personnummer, hemmelige telefonnummer og førerkortnummer. Husk at informasjon som allerede er tilgjengelig andre steder på nettet eller i offentlige registre, i de fleste tilfeller ikke anses som privat eller konfidensiell i henhold til retningslinjene våre.

Falsk identitet og feilaktig fremstilling av identitet: Du skal ikke utgi deg for å være en annen personer eller organisasjon eller fremstille deg selv på feilaktig vis. Dette omfatter å utgi seg for å være en person eller organisasjon som du ikke representerer, å gi villedende informasjon om en brukers eller et nettsteds identitet, kvalifikasjoner, eierskap, formål, produkter, tjenester eller virksomhet eller å feilaktig antyde at du har et samarbeid med eller anbefaling fra en annen person eller organisasjon. Dette omfatter også innhold og kontoer som feilaktig fremstiller eller skjuler det aktuelle eierskapet eller formålet, for eksempel ved at fødelandet ditt eller annen avgjørende informasjon om deg skjules når du stiller innhold knyttet til politikk, samfunnsspørsmål eller forhold som berører offentligheten, til rådighet for brukere i andre land enn ditt eget. Vi tillater imidlertid parodier, satire og bruk av pseudonymer – du må bare styre unna innhold som trolig kommer til å villede målgruppen din angående din sanne identitet.

Villedende innhold: Ikke distribuer innhold som kan bedra, villede eller forvirre brukere. Dette omfatter

Villedende innhold relatert til sivile og demokratiske prosesser: Innhold som er påviselig usant og kan undergrave deltakelse i eller tillit til borgerlige eller demokratiske prosesser. Dette omfatter informasjon om offentlige stemmeprosedyrer, politiske kandidaters egnethet basert på alder og/eller fødested, valgresultater eller valgdeltakelse som er i strid med myndighetens offisielle dokumenter. Dette omfatter også uriktige påstander om at politiske skikkelser eller statstjenestemenn har omkommet, vært involvert i ulykker eller pådratt seg alvorlige sykdommer.

Villedende innhold relatert til skadelige konspirasjonsteorier: Innhold som fremmer eller støtter overbevisninger om at enkeltpersoner eller grupper systematisk begår handlinger som er til skade for samfunnet. Dette innholdet er tilbakevist på grunnlag av vesentlige bevis og har medført eller oppildnet til vold.

Villedende innhold relatert til skadelig helsepraksis: Villedende innhold om helse og medisin som forfekter eller oppmuntrer andre til behandlinger som kan føre til alvorlig fysisk eller emosjonell skade eller alvorlig skade på folkehelsen.

Manipulert medieinnhold: Medieinnhold som er teknisk endret eller manipulert på en måte som villeder brukerne, og som kan utgjøre en alvorlig risiko eller volde alvorlige skader.

Villedende innhold kan tillates i pedagogisk, dokumentarisk, vitenskapelig eller kunstnerisk sammenheng, men da må det oppgis tilstrekkelig med informasjon til at folk forstår sammenhengen. I enkelte tilfeller kan vi fjerne slikt innhold fra plattformene våre uansett hvilken sammenheng det settes i.

Ulovlige aktiviteter: Ikke bruk Grupper til å delta i ulovlige aktiviteter eller fremme farlige og ulovlige aktiviteter. Du må for eksempel ikke skrive innlegg som oppfordrer til fyllekjøring. Du må heller ikke bruke Grupper til å selge eller reklamere for regulerte eller ulovlige rusmidler. I så fall kan vi slette innholdet ditt. I alvorlige tilfeller, for eksempel ved misbruk av barn, rapporterer vi deg til de relevante myndighetene.

Nettsøppel: Det finnes flere former for nettsøppel i Grupper, og alle disse kan føre til at kontoen eller gruppen din blir slettet. Noen eksempler på dette er å opprette grupper spesielt for å drive trafikk til nettstedet ditt eller plassere det høyere i søkeresultater, legge ut svar på andres meldinger bare for å markedsføre nettstedet eller produktet ditt, og skrape eksisterende innhold fra andre kilder med generering av inntekter eller annen personlig gevinst som hovedformål.

Skadelig programvare og virus: Ikke opprett grupper som overfører virus, forårsaker forgrunnsvinduer, prøver å installere programvare uten leserens samtykke, eller på annen måte ramme leserne med skadelig kode. Dette er strengt forbudt i Google Grupper.

Regulerte varer og tjenester: Ikke bruk Grupper til å selge eller legge til rette for salg av regulerte varer og tjenester, for eksempel alkohol, gambling, legemidler og ikke-godkjente kosttilskudd, tobakk, fyrverkeri, våpen eller helserelatert eller medisinsk utstyr. Diskusjon av slike varer og tjenester er imidlertid tillatt.

Håndheving av retningslinjene for innhold i Google Grupper

Hvis du ser en gruppe eller melding du mener er i strid med retningslinjene våre for innhold, kan du rapportere det til oss ved hjelp av alternativet «Rapportér misbruk». Du finner mer informasjon om rapportering her.

Vi vurderer alle slike rapporter om brudd på retningslinjer. Hvis innholdet ikke bryter retningslinjene våre, gjør vi ikke noe. Hvis vi finner ut at innholdet bryter retningslinjene våre, gjør vi ett eller flere av følgende avhengig av hvor alvorlig bruddet er:

  • sletter det krenkende innholdet
  • deaktiverer forfatterens tilgang til Google-kontoen hans/hennes
  • rapporterer brukeren til politiet
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
50
false