Contentbeleid van Google Groepen

Met Google Groepen kunt u online forums en e-mailgroepen maken en eraan deelnemen om nuttige en interessante gesprekken met andere leden te voeren. U kunt Google Groepen gebruiken om een eigen plek in te richten voor verschillende activiteiten, zoals communiceren, samenwerken, vergaderingen organiseren, evenementen op touw zetten en andere mensen met dezelfde interesses vinden. Ons beleid speelt een belangrijke rol bij het waarborgen van een positieve gebruikerservaring. U moet zich aan dit beleid houden als u onze producten en services ('Services') gebruikt. Als we een melding krijgen over een mogelijke beleidsschending, kunnen we die onderzoeken en actie ondernemen, zoals het beperken of beëindigen van de toegang tot onze Services.

Beperkingen voor content

Ons contentbeleid is van essentieel belang om onze gebruikers een veilige en prettige omgeving te bieden. We vragen u daarom deze regels te respecteren. Ons contentbeleid wordt van tijd tot tijd aangepast. Kom dus regelmatig terug om te zien of er iets veranderd is. Bij de toepassing van het onderstaande beleid kunnen we uitzonderingen maken op grond van artistieke, educatieve, op feiten berustende of wetenschappelijke overwegingen, of als het niet ondernemen van actie andere belangrijke voordelen voor het publiek oplevert.

Content voor volwassenen: Content voor volwassenen is toegestaan in Google Groepen, waaronder afbeeldingen of video's die naaktheid of seksuele activiteit bevatten. Wel vragen we u in de instellingen aan te geven dat de groep bedoeld is voor volwassenen. Er zijn enkele uitzonderingen op ons beleid voor content voor volwassenen:

  • Het is niet toegestaan Google Groepen te gebruiken als een manier om geld te verdienen met content voor volwassenen. U mag bijvoorbeeld geen geld verdienen door links naar commerciële pornowebsites in uw posts op te nemen.
  • Het is niet toegestaan om content te posten die seksuele handelingen zonder wederzijds goedvinden of illegale seksuele handelingen bevat. Hiertoe behoren onder andere afbeeldingen, video's of teksten die verkrachting, incest, bestialiteit of necrofilie tonen of aanmoedigen.
  • U mag geen privénaaktfoto's of seksueel expliciete of niet-expliciete intieme en seksuele afbeeldingen of video's posten zonder expliciete toestemming van de persoon. Als iemand zonder toestemming een privénaaktfoto of -video, seksueel expliciete foto of video of niet-expliciete intieme en seksuele foto of video van u heeft gepost, kunt u ons hier een melding sturen.

Veiligheid voor kinderen: We voeren een zerotolerancebeleid met betrekking tot content waarin misbruik van kinderen wordt gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Beelden van seksueel misbruik van kinderen: We beëindigen accounts van gebruikers die beelden van seksueel misbruik van kinderen publiceren of distribueren. Daarnaast geven we de betreffende gebruiker aan bij de politie.
  • Pedofilie: Het is niet toegestaan om content te posten waarin seksuele gerichtheid op kinderen wordt aangemoedigd of gepromoot. U mag bijvoorbeeld geen groepen maken of posts plaatsen met galerijen van kinderfoto's die seksueel suggestieve teksten hebben.

Aanzetten tot haat: U mag Google Groepen gebruiken om uw mening te uiten, zelfs als deze zeer controversieel is. Maar ga niet over de schreef door aan te zetten tot haat. Hiermee bedoelen we content die haat of geweld tegen groepen promoot op basis van ras, etniciteit, nationaliteit, religie, beperking, geslacht, leeftijd, veteranenstatus, seksuele geaardheid of genderidentiteit. Schrijf bijvoorbeeld geen post waarin staat dat leden van ras X criminelen zijn of waarin geweld tegen volgers van religie Y wordt aangemoedigd.

Grove inhoud: Plaats geen inhoud om alleen maar te choqueren of aanstoot te geven. Schendingen van dit beleid bestaan bijvoorbeeld uit close-ups van schotwonden of foto's van ongelukken zonder verdere context of commentaar.

Geweld: Het is niet toegestaan andere mensen in uw groep of in uw posts te bedreigen. Zo is het verboden doodsbedreigingen tegen een persoon of een groep mensen te posten, of content te posten waarin uw lezers worden opgeroepen geweld tegen een persoon of een groep mensen te plegen.

Gewelddadige organisaties en bewegingen: Bekende gewelddadige niet-statelijke organisaties en bewegingen mogen dit product niet gebruiken voor welk doel dan ook. Verspreid geen content die de activiteiten van deze groepen mogelijk maakt of promoot, bijvoorbeeld door leden te werven, online of offline activiteiten te coördineren, handleidingen of andere materialen te delen die schade kunnen toebrengen, ideologieën van gewelddadige niet-statelijke organisaties te promoten, terroristische daden te promoten, aan te zetten tot geweld of aanslagen door gewelddadige niet-statelijke organisaties te verheerlijken. Afhankelijk van de content kunnen we ook maatregelen nemen tegen de gebruiker. Content met betrekking tot gewelddadige niet-statelijke organisaties is mogelijk toegestaan in een educatieve, informatieve, wetenschappelijke of artistieke context, maar geef daarbij altijd voldoende informatie, zodat mensen de context begrijpen.

Intimidatie: Het is niet toegestaan anderen te intimideren of te kwetsen. Als u Google Groepen gebruikt om andere gebruikers te intimideren of te kwetsen, kunnen we de aanstootgevende verwijderen of kunnen we u permanent van de site uitsluiten. Online intimidatie is in veel landen ook illegaal en kan offline ook ernstige gevolgen hebben.

Auteursrecht: Het is ons beleid om te reageren op duidelijke kennisgevingen van vermeende auteursrechtschendingen. Kijk hier voor meer informatie over onze auteursrechtprocedures. Plaats ook geen links naar sites waar lezers content van andere mensen illegaal kunnen downloaden.

Persoonlijke en vertrouwelijke gegevens: U mag geen persoonlijke en vertrouwelijke gegevens van anderen publiceren. Post bijvoorbeeld niet iemands creditcardnummer, burgerservicenummer, geheime telefoonnummer of rijbewijsnummer. Gegevens die al ergens anders op internet of in openbare documenten beschikbaar zijn, worden in de meeste gevallen niet als persoonlijk of vertrouwelijk beschouwd.

Nabootsing en verkeerde voorstelling van identiteit: Boots geen personen of organisaties na en geef geen verkeerde voorstelling van uzelf. Dit geldt onder andere voor nabootsing van een persoon of organisatie die u niet vertegenwoordigt, het geven van misleidende informatie over identiteit, kwalificaties, eigendom, doel, producten, services of zaken van een gebruiker/site, of het valselijk voordoen van betrokkenheid bij of aanbevelingen van een andere persoon of organisatie. Dit geldt ook voor content of accounts die een verkeerde voorstelling geven van hun eigendom of primaire doel of dit verbergen, zoals het verkeerd voorstellen of opzettelijk verbergen van uw land van herkomst, of andere belangrijke gegevens over uzelf als u content over politiek, sociale kwesties of kwesties van algemeen belang doorstuurt naar gebruikers in een ander land dan uw eigen land. Parodieën, satire en het gebruik van pseudoniemen zijn toegestaan, zolang u geen content plaatst die het publiek in verwarring kan brengen over uw ware identiteit.

Misleidende content: Verspreid geen content waardoor gebruikers worden misleid of verward. Dit omvat:

Misleidende content met betrekking tot maatschappelijke en democratische processen: Content die aantoonbaar onwaar is en die de deelname aan of het vertrouwen in maatschappelijke of democratische processen aanzienlijk kan ondermijnen. Dit geldt onder andere voor informatie over publieke stemprocedures, de geschiktheid van politieke kandidaten op basis van leeftijd/geboorteplaats, verkiezingsresultaten of deelname aan een volkstelling die in strijd is met officiële overheidsinformatie. Het geldt ook voor onjuiste beweringen dat een politicus of overheidsfunctionaris is overleden, betrokken is geweest bij een ongeval of aan een ernstige ziekte lijdt.

Misleidende content met betrekking tot gevaarlijke complottheorieën: Content die de geloofwaardigheid promoot of onderschrijft van theorieën waarin bepaalde personen of groepen ervan worden beschuldigd systematisch daden te plegen die op grote schaal schade veroorzaken. Deze content wordt weersproken door een grote hoeveelheid bewijsmateriaal en heeft geleid tot geweld of roept op tot geweld.

Misleidende content met betrekking tot schadelijke gezondheidspraktijken: Misleidende gezondheids- of medische content die promoot of anderen aanmoedigt om deel te nemen aan praktijken die kunnen leiden tot ernstige fysieke of emotionele schade aan individuele personen of ernstige schade kunnen veroorzaken aan de gezondheid van grote groepen mensen.

Gemanipuleerde media: Media die technisch zijn gemanipuleerd of bewerkt op een manier die gebruikers misleidt en die een groot risico op ernstige schade met zich meebrengen.

Misleidende content kan worden toegestaan in een educatieve, informatieve, wetenschappelijke of artistieke context, maar geef altijd voldoende informatie, zodat mensen deze context kunnen begrijpen. In sommige gevallen, ongeacht de hoeveelheid context, verwijderen we de content toch van onze platforms.

Illegale activiteiten: Gebruik Google Groepen niet om illegale activiteiten uit te voeren of gevaarlijke en illegale activiteiten te promoten. Schrijf bijvoorbeeld geen posts waarin u mensen aanmoedigt te rijden onder invloed. Gebruik Google Groepen ook niet om gereguleerde of illegale drugs te verkopen of te promoten. Als u dit wel doet, verwijderen wij de content mogelijk. In ernstige gevallen, bijvoorbeeld wanneer sprake is van misbruik van kinderen, doen we bovendien aangifte bij de politie.

Spam: Spam kan verschillende vormen aannemen in Google Groepen, maar al deze varianten kunnen ertoe leiden dat uw account of groep wordt verwijderd Voorbeelden hiervan zijn: groepen maken die bedoeld zijn om verkeer naar uw site te leiden of de positie van uw site in zoekresultaten te verhogen, reacties op posts van andere mensen plaatsen met als enig doel uw site of product te promoten, en bestaande content uit andere bronnen halen met als primair doel het genereren van inkomsten of ander persoonlijk gewin.

Malware en virussen: Maak geen groepen die virussen sturen, pop-ups maken, zonder toestemming van de lezer software proberen te installeren of de lezer op een andere manier met schadelijke code opzadelen. Dit is streng verboden in Google Groepen.

Gereguleerde producten en services: Gebruik Google Groepen niet voor de promotie of verkoop van gereguleerde goederen en services, zoals alcohol, kansspelen, geneesmiddelen en niet-goedgekeurde supplementen, tabak, vuurwerk, wapens of medische apparaten. Het bespreken van dergelijke producten en services is echter wel toegestaan.

Handhaving van het contentbeleid van Google Groepen

Als u een groep of post tegenkomt die volgens u in strijd is met ons contentbeleid of illegale content bevat, kunt u dit aan ons melden via de optie Melden. Hier vindt u meer informatie over het melden van content.

Onze teams beoordelen de meldingen. Als de content ons beleid niet schendt, ondernemen we geen actie. Als de content het beleid wel schendt, nemen we een of meer van de volgende maatregelen:

  • De aanstootgevende content wereldwijd verwijderen
  • De toegang van de auteur tot het Google-account intrekken
  • De gebruiker aangeven bij de politie

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu